Tas ir ļoti individuāli, tomēr, pamatojoties uz veikto iepirkumu, varam norādīt maksimālās projektēšanas cenas, ja pieslēguma projektēšanai būs pietiekamā apliecinājuma karte (ja nav nepieciešams projektēt maģistrālos tīklus):

Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma projektēšana

330 EUR + PVN 21% = 399.30 EUR

Ūdensapgādes pieslēguma projektēšana atsevišķi

310 EUR + PVN 21% = 375.10 EUR

Kanalizācijas pieslēguma projektēšana atsevišķi

310 EUR + PVN 21% = 375.10 EUR

Šīs cenas iekļauj sevī gan projektētāja darbu, gan nepieciešamo pētījumu veikšanu un topogrāfijas datu ieguvi, gan saskaņošanu ar visām ieinteresētām institūcijām. Cenā iekļauti arī autoruzraudzības pakalpojumi buvdarbu veikšanas laikā.

Pēc konkrēta jautājuma izskatīšanas, cenas var būt zemākas:

Vidējās cenas apkopojot iepirkuma rezultātus par 100 adresēm:

Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma projektēšana  318.96 EUR + PVN 21% = 385.94 EUR
Ūdensapgādes pieslēguma projektēšana atsevišķi 271.93 EUR + PVN 21% = 329.04 EUR
Kanalizācijas pieslēguma projektēšana atsevišķi 289.67 EUR + PVN 21% = 350.50 EUR

Ja Jums piederošā nekustamā īpašuma objektā jau eksistē ūdens infrastruktūra, kura ir nepieciešama pieslēgšanai pie ielu ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem, Jums jāierodas SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, tālr. 654 21568), līdzi ņemot īpašuma apliecinošu dokumentus (zemes un ēku piederību apliecinoši dokumenti), personu apliecinošu dokumentu vai reģistrācijas apliecību, jāaizpilda pieteikums un jāseko “Daugavpils ūdens” pieslēgšanas kartības noteikumiem (sīkāka informācija par katru gadījumu - pie Klientu apkalpošanas centra speciālistiem).

Gadījumā, ja Jūs esat Fiziskā persona un nekustāmā īpašuma īpašnieks rajonā ar esošiem ielas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kuru pieslēgšanai ir nepieciešams izbūvēt ūdens infrastruktūru Jums piederošā īpašuma teritorijā, tad saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.41, ar 01.01.2016. Jums ir tiesības pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

Gadījumā, ja kādā no sadaļām informācija nav skaidra vai pieejama, aicinām ziņot SIA “Daugavpils ūdens” speciālistiem, izmantojot pogu Uzdot jautājumutieši mājas lapā vai rakstot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jums ir taisnība, saskaņā ar jauna “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 9.pantu pastāv šāda iespēja. Tomēr pievērsiet uzmanību tam, ka šis pants paredz pakalpojumu sniedzēja tiesības panākt vienošanos. Proti, tajā nav prasību pakalpojumu sniedzējam obligāti piedāvāt šo iespēju. Mūsu uzņēmums principā neiebilst pret pieslēgšanu izbūvi nomaksā, tomēr, tam jāaizsargā sevi pret potenciāliem draudiem, saistītiem ar to. Tieši tāpēc mēs izstrādājām principus, saskaņā ar kuriem mēs būsim gatavi dot šādu iespēju:

1.  Tam, kurš vēlēsies izmantot pieslēgšanas iespēju nomaksā, jābūt pozitīvai kredītvēsturei. Praksē tas nozīmē, ka klientam nedrīkst būt parādu uzņēmumam, kā arī citiem pašvaldības uzņēmumiem, par ko mēs lūgsim atbilstošas izziņas no iesniedzēja. Tāpat tiks ņemtas vērā arī citu saistību esamība, par kurām lūgsim sniegt informāciju.

2.     Klientam jābūt pastāvīgiem ienākumiem, kuri ļauj segt parādus.

3.    Uzņēmumam jābūt savu tiesību aizsardzībai pirms nekustamā īpašuma īpašnieka maiņas. Tieši tāpēc mēs pieprasīsim kreditoru saistību reģistrāciju zemesgrāmatā kā reālnastu, ja kredīta termiņš sastādīs vairāk nekā 18 mēnešus, bet kopējā saistību summa pārsniegs 1000 EUR. Ja saistību summa pārsniegt 1500 EUR, mēs prasīsim reālnastas reģistrāciju neatkarībā no kredīta termiņa. Gribam pievērst uzmanību tam, ka reālnastas reģistrācija nav ķīla, bet ir saistību pāriešanas līdzeklis jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā. Tomēr, kā jau jebkurš apgrūtinājums, reālnasta maksā naudu un tās nostiprināšana ir apgrūtināta, ja nekustamais īpašums jau ir apgrūtināts ar kreditoriem.

4.    Tam, lai būtu iespēja izbūvēt pieslēgumu kredītā, uzņēmums būs spiests paņemt kredītu bankā tekošo maksājumu veikšanai. Mēs būsim spiesti pieslēguma cenā iekļaut arī bankas kredīta procentus, ko mēs būsim spiesti paņemt darbu veikšanai.

Tāpēc, pirms izmantot šādu iespēju, pārdomājiet visu.