Ja Jums piederošā nekustamā īpašuma objektā jau eksistē ūdens infrastruktūra, kura ir nepieciešama pieslēgšanai pie ielu ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem, Jums jāierodas SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, tālr. 654 21568), līdzi ņemot īpašuma apliecinošu dokumentus (zemes un ēku piederību apliecinoši dokumenti), personu apliecinošu dokumentu vai reģistrācijas apliecību, jāaizpilda pieteikums un jāseko “Daugavpils ūdens” pieslēgšanas kartības noteikumiem (sīkāka informācija par katru gadījumu - pie Klientu apkalpošanas centra speciālistiem).

Gadījumā, ja Jūs esat Fiziskā persona un nekustāmā īpašuma īpašnieks rajonā ar esošiem ielas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kuru pieslēgšanai ir nepieciešams izbūvēt ūdens infrastruktūru Jums piederošā īpašuma teritorijā, tad saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.44,  Jums ir tiesības pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

Gadījumā, ja kādā no sadaļām informācija nav skaidra vai pieejama, aicinām ziņot SIA “Daugavpils ūdens” speciālistiem, izmantojot pogu Uzdot jautājumutieši mājas lapā vai rakstot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.