Tas ir ļoti individuāli, tomēr, pamatojoties uz veikto iepirkumu, varam norādīt maksimālās projektēšanas cenas, ja pieslēguma projektēšanai būs pietiekamā apliecinājuma karte (ja nav nepieciešams projektēt maģistrālos tīklus):

Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma projektēšana

330 EUR + PVN 21% = 399.30 EUR

Ūdensapgādes pieslēguma projektēšana atsevišķi

310 EUR + PVN 21% = 375.10 EUR

Kanalizācijas pieslēguma projektēšana atsevišķi

310 EUR + PVN 21% = 375.10 EUR

Šīs cenas iekļauj sevī gan projektētāja darbu, gan nepieciešamo pētījumu veikšanu un topogrāfijas datu ieguvi, gan saskaņošanu ar visām ieinteresētām institūcijām. Cenā iekļauti arī autoruzraudzības pakalpojumi buvdarbu veikšanas laikā.

Pēc konkrēta jautājuma izskatīšanas, cenas var būt zemākas:

Vidējās cenas apkopojot iepirkuma rezultātus par 100 adresēm:

Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma projektēšana  318.96 EUR + PVN 21% = 385.94 EUR
Ūdensapgādes pieslēguma projektēšana atsevišķi 271.93 EUR + PVN 21% = 329.04 EUR
Kanalizācijas pieslēguma projektēšana atsevišķi 289.67 EUR + PVN 21% = 350.50 EUR