Jums ir taisnība, saskaņā ar jauna “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 9.pantu pastāv šāda iespēja. Tomēr pievērsiet uzmanību tam, ka šis pants paredz pakalpojumu sniedzēja tiesības panākt vienošanos. Proti, tajā nav prasību pakalpojumu sniedzējam obligāti piedāvāt šo iespēju. Mūsu uzņēmums principā neiebilst pret pieslēgšanu izbūvi nomaksā, tomēr, tam jāaizsargā sevi pret potenciāliem draudiem, saistītiem ar to. Tieši tāpēc mēs izstrādājām principus, saskaņā ar kuriem mēs būsim gatavi dot šādu iespēju:

1.  Tam, kurš vēlēsies izmantot pieslēgšanas iespēju nomaksā, jābūt pozitīvai kredītvēsturei. Praksē tas nozīmē, ka klientam nedrīkst būt parādu uzņēmumam, kā arī citiem pašvaldības uzņēmumiem, par ko mēs lūgsim atbilstošas izziņas no iesniedzēja. Tāpat tiks ņemtas vērā arī citu saistību esamība, par kurām lūgsim sniegt informāciju.

2.     Klientam jābūt pastāvīgiem ienākumiem, kuri ļauj segt parādus.

3.    Uzņēmumam jābūt savu tiesību aizsardzībai pirms nekustamā īpašuma īpašnieka maiņas. Tieši tāpēc mēs pieprasīsim kreditoru saistību reģistrāciju zemesgrāmatā kā reālnastu, ja kredīta termiņš sastādīs vairāk nekā 18 mēnešus, bet kopējā saistību summa pārsniegs 1000 EUR. Ja saistību summa pārsniegt 1500 EUR, mēs prasīsim reālnastas reģistrāciju neatkarībā no kredīta termiņa. Gribam pievērst uzmanību tam, ka reālnastas reģistrācija nav ķīla, bet ir saistību pāriešanas līdzeklis jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā. Tomēr, kā jau jebkurš apgrūtinājums, reālnasta maksā naudu un tās nostiprināšana ir apgrūtināta, ja nekustamais īpašums jau ir apgrūtināts ar kreditoriem.

4.    Tam, lai būtu iespēja izbūvēt pieslēgumu kredītā, uzņēmums būs spiests paņemt kredītu bankā tekošo maksājumu veikšanai. Mēs būsim spiesti pieslēguma cenā iekļaut arī bankas kredīta procentus, ko mēs būsim spiesti paņemt darbu veikšanai.

Tāpēc, pirms izmantot šādu iespēju, pārdomājiet visu.