Pašvaldības atbalsta programma ir Daugavpils pašvaldības izveidota atbalsta sistēma tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Atbalsta programma izveidota pamatojoties uz 2015.gada 18.jūnijā pieņemta likuma "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums", kurš stājās spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. Šī likuma 6.panta sestajā daļā teikts burtiski sekojošs: "Vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus."  

Daugavpils pilsētas dome ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura izmantoja šādu iespēju, un pieņēma atbilstošus saistošus noteikumus.