Pašvaldības saistošie noteikumi paredz pašvaldības atbalstu tikai fiziskajām personām.