Tas pārsvarā ir jautājums īpašuma komitejai. Bet pilnīgi skaidrs, ka pašvaldības atbalsts var būt piešķirts vienīgi atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem un pašvaldības budžeta ietvaros. Tātad acīmredzot negatīva lēmuma iemesls varētu būt:

  1. Pieteicēja neatbilstība noteikumu prasībām (piemēram nav valdījuma vai īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu),

  2. Pieteicēja neatbilstība tehniskiem kritērijiem (nepieciešamība uzbūvēt maģistrālos tīklus, īpašuma neatrisinātie jautājumi),

  3. Pašvaldības pieejama finansējuma iztrūkums.