Nē, uz pašvaldības atbalstu var pretendent arī tie iedzīvotāji, kuriem pieslēguma iespēja tika nodrošināta iepriekš.