Pašvaldības saistošie noteikumi uzliec uz SIA "Daugavpils ūdens" pienākumu organizēt projektēšanas un būvniecības darbus. Ir skaidri noteikts, ka pastāv tikai divas iespējas - vai uzņēmums izpilda darbus pašiem spēkiem pašvaldības deleģējuma ietvaros (sagatavo tāmi), vai organizē nepieciešamo darbu iepirkumu. Tāpēc ka pašvaldības atbalsts ir publiskie līdzekli, uzņēmumam ir jānodrošina publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvu aktu izpildi, līdz ar to mēs nevaram atļaut pašam pieteicējam izvēlēties darbu veicējus izņemot pašu SIA "Daugavpils ūdens" vai uz iepirkuma pamata izvēlēto izpildītāju, ja pieteicējs pretendē uz pašvaldības atbalstu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka SIA "Daugavpils ūdens" nav nedz projektēšanas nedz būvniecības organizācija, līdz ar to mūsu iespējas veikt darbus pašiem spēkiem ir ierobežotas. Tomēr savu būvniecības piedāvājumu mēs piestādīsim noteikti, bet ievērojot mūsu resursus, iespējams, pieteicējam būs jāgaida sava rinda, ja viņš tomēr izvēlēsies mūsu uzņēmuma, nevis izraudzītās būvniecības organizācijas pakalpojumus.