Ja Jūs pieslēdzās ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojumiem pirms 2016.gada 1.janvāra, Jūs, diemžēl, nevarat saņemt pašvaldības kompensāciju. Ja Jums ir izveidots pieslēgums tikai vienam pakalpojumam, otro pakalpojumu Jūs varat pieslēgt programmas ietvaros.