Noteikumos nav precīzas kārtības, kurā tiktu atrunāts šāds gadījums, bet ņemot vērā pieņemto noteikumu mērķus un vispārpieņemtos tiesiskos principus, var izsecināt, ka:

1.     Kopējam īpašuma valdījumam nav jābūt par tā īpašnieku diskriminācijas iemeslu;

2.     Visi īpašnieki ir atbildīgi par sava īpašuma nodrošinājumu atbilstoši īpašuma daļai, kura ir viņu īpašumā.

Ņemot vērā šos apsvērumus, uzskatām, ka šādā gadījumā katrs no līdzīpašniekiem palīdzības programmas ietvaros jāskata atsevišķi un viņam jāpienākas kopējo izmaksu daļai proporcionāli viņa daļai īpašumā. Pašvaldība attiecīgi var pieņemt lēmumu pieslēgšanas organizācijas atbalstam saskaņā ar konkrēta īpašnieka statusu un viņam pienākošas izmaksu summu. Piemēram, dotajā gadījumā, pieņemsim, ka kopējā izmaksu summa sastādīja 3000 EUR un tā kā ir divi līdzīpašnieki, tad katra daļa tiek noteikta kā viņa līdzīpašuma daļa reizināta ar kopējo izmaksu summu, proti, ½ * 3000 = 1500 EUR. Pirmajam līdzīpašniekam attiecīgi ir tiesības uz savas izmaksu daļas līdzfinansējumu 50% apmērā, t.i., 750 EUR, bet otrajam, kā invalīdam, - 100 % apmērā, t.i., visi 1500 EUR.