Jums ir nepieciešams atjaunot Jūsu tehnisko dokumentāciju. Sazinieties ar projektētāju, kurš Jums izstrādāja dokumentāciju. Minimāli vajadzēs saņemt jaunus tehniskos noteikumus pieslēgšanai, aktualizēt situācijas plānu. Jebkurā gadījumā projektētājs varēs labāk novērtēt nepieciešamos pasākumus un visdrīzāk šis variants Jums būs optimāls.