Šobrīd palīdzības programmā ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgšanai nav paredzēts līdzfinansējums maģistrālo tīklu izbūvei. Spēkā esoša likumdošana paredz 100% izmaksu segšanu maģistrālo tīklu izbūvei no pašu pieprasītāju puses.

Varbūt Jūsu gadījumā ir iespēja organizēt kopējo ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izlaidi, šajā gadījumā situācija kļūs vienkāršāka. Piedāvājam konsultēties ar mūsu speciālistiem šajā jautājumā.