Tas ir atkarīgs no tā, kādā gatavības stadijā ir Jūsu dokumenti. Ja Jums ir spēkā esošs tehniskais projekts un nekustamais īpašums pilnībā pieder Jums, t.i., Jums nekas ne ar ko nav jāsaskaņo, tad gaidāmais laiks pieteikuma izskatīšanai sastāda aptuveni no 2 līdz 4 nedēļām. Ja Jūs uzsākat procesu “no nulles”, tad šis process ieilgs, jo, bez visa pārējā, ir nepieciešams sagatavot tehniskos noteikumus Jūsu pieslēguma projektēšanai un organizēt tendera procedūru projektētāja un būvdarbu veicēja izvēlei. Tas var paildzināt procesu minimāli no 1 līdz 2 mēnešiem. Bez tam ir jāņem vērā arī tas, ka tie ir termiņi tikai Jūsu līdzfinansējuma pieteikuma izskatīšanai, paši darbi projektēšanai un būvniecībai var prasīt vēl vienu – divus mēnešus.