Tas ir atkarīgs no tā, kādā gatavības stadijā ir Jūsu dokumenti. Ja Jums ir spēkā esošs tehniskais projekts un nekustamais īpašums pilnībā pieder Jums, t.i., Jums nekas ne ar ko nav jāsaskaņo, tad gaidāmais laiks pieteikuma izskatīšanai sastāda aptuveni no 2 līdz 4 nedēļām. Ja Jūs uzsākat procesu “no nulles”, tad šis process ieilgs, jo, bez visa pārējā, ir nepieciešams sagatavot tehniskos noteikumus Jūsu pieslēguma projektēšanai , sagatavot projektu utt. Tas var paildzināt procesu minimāli no 1 līdz 2 mēnešiem.