Atbilstoši pilsētas teritoriālajam plānojumam, kuru var nosaukt par galveno pilsētas attīstības dokumentu, Judovkas rajonā ir plānots izveidot ūdensapgādi un kanalizāciju:

Judovkas rajona ūdensapgādes un kanalizācijas attīstības plāns

Šis dokuments attēlo pašvaldības kopējo nostāju šajā jautājumā, pavisam cita lieta ir finansiālās iespējas, kuras noteic būvniecības laiku.

Pēc projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" pabeigšanas, mūsu uzņēmumam parādījās iespēja tīklu tālākai attīstībai uz Judovkas pusi. Kanalizācijas spiedvads kopā ar ūdensvadu mūsu spēkiem tika izbūvēts pāri Silenes ielai, ar to nodrošinot attīstības perspektīvu. 2015.gada decembrī, reaģējot uz Judovkas iedzīvotāju lūgumiem, Lielās un Silenes ielu krustojumā tika uzstādīts brīvkrāns, kas deva tuvu esošām dzīvojamām mājām iespēju izmantot pilsētas ūdensvadu, līdz ar to kaut nedaudz atvieglot situāciju ar nepietiekošo ūdens līmeni akās. Tāpat mājas Silenes un Lielās ielu krustojumā jau pašlaik var pieslēgties pilsētas ūdensapgādei.

Tāda ir pašreizējā situācija. 2016.gadā mēs plānojam veikt padziļinātas izpētes un, iespējams, projektēšanu, lai pakāpeniski Judovkas rajonu tomēr pieslēgtu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Būvniecības darbi varētu sākties ne agrāk par 2017.gadu, bet tas ir atkarīgs no pieejama finansējuma.