Atbilstoši pilsētas teritoriālajām plānojumam, kuru var nosaukt par galveno pilsētas attīstības dokumentu, Viduspoguļankas rajonā ir plānots izveidot ūdensapgādi un kanalizāciju. Tīklu attīstība Vecājā Forštadtē un Mežciemā uz doto brīdi nav prioritārā, jo plānojumā paredzēts maksimāli aptvērt pilsētu ar galvenām maģistrālēm, attīstot blakus esošo ielu tīklus pākāpeniski pēc galvēno tīklu ierīkošanas. Tātad Vecājā Forštadtē tīkli var paradīties vai nu vienlaikus ar Viduspoguļanku, vai vēlāk.  Šeit ir jāatzīmē, ka Viduspoguļankas infrastruktūras attīstība prasīs ļoti lielas izmaksas un nav tuvas nākotnes jautājums.

Pilsētas attīstības plāni var būt pārskatīti ar laiku.

Attīstības shēma