Ja Jūs dzīvojat dzīvokļu īpašumu mājā un Jums ir noslēgts līgums par tiešiem norēķiniem ar mūsu uzņēmumu, tad Jums jāsniedz skaitītāja rādījumi ar 3 zīmēm aiz komata. Savukārt, ja Jūs dzīvojat privātajā mājā un Jums ir parastais līgums par ūdensapgādi, tad Jums jāsniedz rādījumi noapaļojot tie līdz veselam kubikmetram.