Ņemot vērā lielo jautājumu un neskaidrību apjomu gan no iedzīvotājiem, gan mediju puses saistībā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumā noteikto pārejas periodu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai, lūdzam sk. Biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” preses relīzi