DSC05063

Pēc ūdens līmeņa paaugstināšanas Daugavas upē, jau otro reizi šajā pavasarī tiek pieslēgtas darbam ierīces polderu sūkņu stacijā “Šūņupe”, ar kuru palīdzību katru gadu pavasara plūdu sezonā tiek nodrošināta pilsētas centra teritorijas aizsardzība no applūšanas (gadījumā, ja ūdens līmenis Daugavas upē paaugstinās virs atzīmes 3,15 metri, tiek aizvērta Šuņicas upes ietekas vieta dambī  un polderu stacijā uzstādītie sūkņi pārsūknē Šuņicas ūdeni kopā ar pilsētas attīrītiem notekūdeņiem Daugavas upē). Lai nodrošinātu gan šīs unikālās stacijas, kā arī daudzu citu pilsētas ūdenssaimniecības objektu nepārtrauktu darbību, “Daugavpils ūdens” speciālistiem jāveic ne tikai plānoti apkalpošanas pasākumi, bet  arī avāriju gadījumā ātrākajā laikā  izpildīt sarežģīto un dažkārt ekskluzīvo ierīču operatīvo remontu (sk. šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos  š.g. 27.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas s apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Aiviekstes ielas mājām Nr. 17-b, 19-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

talrunis 22 02 001 sml

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka gadījumā, ja iepriekš saziņai un rēķinu saņemšanai tika izmantots “mail.ru” platformā reģistrētais e-pasts, klientiem jāsazinās ar SIA “Daugavpils ūdens” speciālistiem (654 21568, 654 24761, m.t.62103020, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) un jāvienojas par to, kādā veidā turpmāk notiks komunikācija (sk. paziņojuma tekstu)

Lieldienas 2022

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 13.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Čerepovas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Vilku ielas mājām Nr. 2, 3, 3-a, 5, 6, 8, 10, 12

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Ruģelu apkaimes Riņķa ielā no 07.04.2022. līdz 13.04.2022.( plkst.17:00) šajā rajonā ir ceļu satiksmes ierobežojumi -sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts)  š.g. 4.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Veidenbauma ielas mājām Nr. 22, 24
•    Gulbju ielas mājām  Nr.13, 21

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 10.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas 2 rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos  š.g.29. un 30.martā tiks pārtraukta ūdens padeve :


29.martā no plkst.13:00 līdz 15:00 Centra apkaimē pēc sekojošām adresēm-
•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 3, 3-а, 5, 8
•    18.novembra ielas mājām Nr.19, 21
•    Raiņa ielas mājai Nr.14

30.martā no plkst.9:00 līdz 16:30 Čerepova apkaimē pēc sekojošām adresēm-
•    Stiklu  ielas mājām Nr. 7-e, 7-g, 7-p, 10-b, 10-c, 10-f, 12, 14, 16

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20 229 913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU udens muca

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka SIA “LAGRON” veic noslēdzošus būvniecības darbus,  kā arī izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pārbaudes un regulēšanas darbus Judоvkas apkaimē īstenojama Eiropas projekta ietvaros. Vietās, kur darbu izpildei ir nepieciešams izmantot gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas ierīces, namīpašniekiem var rasties problēmas ar nepietiekamu vai pat īslaicīgu ūdens trūkumu privātakās. Šajos apstākļos aicinam iedzīvotājus izmantot ūdensapgādei brīvkrānu Lielajā ielā 226 vai darbu veikšanas vietās uzstādītu ūdens mucu.  Ja ir nepieciešamība piegādāt lielu ūdens daudzumu - var griezties ar pieteikumu pie SIA "Daugavpils ūdens" dispečerdienesta speciālistiem (tālr. 654 24251 vai 654 23961).
 Visi šobrīd pieteikušies Judovkas iedzīvotāji tiek nodrošināti ar dzeramo ūdeni operatīvi (norādītajā vietā tiek uzstādīta ūdens tvertne 1 m3 tilpumā, tomēr zemas nakts gaisa temperatūras prognozējamas iestāšanās,ūdeni var tikt  iesūknēta arī namīpasnieka nodrošinātajos konteineros apsildāmās telpās).
SIA "Daugavpils ūdens" un SIA "LAGRON" atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām šī projekta īstenošanas gaitā.

Water day 2022 poster

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šī gada oficiālā tēma ir gruntsūdeņi.
Gandrīz viss šķidrais saldūdens pasaulē ir gruntsūdeņi. Dzīve nebūtu iespējama bez gruntsūdeņiem.  Gruntsūdeņi veido lielāko daļu ūdens, ko izmanto dzeršanai (no 2001. gada  Daugavpils pilsētas iedzīvotāji saņem dzeramo ūdeni arī tikai no pazemes artēziskiem urbumiem), sanitārijai, pārtikas ražošanai un rūpnieciskie procesi -  šeit ir informatīvais ziņojums "Pazemes ūdens, neredzamo radīt redzamu"

Latvijas ūdenssaimniecības nozares aktualitātes un interesanti fakti par ŪDENI - visnepieciešamāko un pārsteidzošāko vielu pasaulē var atrast arī šeit: www.lwwwwa.lv un www.uvitamins.lv

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 28.martā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 14.marta līdz 25.martam notiks 3.pacēluma  stacijas "Križi" rezervuāru dezinfekcija.

8.marta

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (Aglonas ielā 56),  š.g.7.martā  no plkst.8 -30 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Lauska ielas mājai Nr.12
•    Šaura ielas mājai Nr.21-a

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SPRK logo

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izvērtēs Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA “Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.

Iesniegtajā pieteikumā Regulatoram ir norādīts uz nepieciešamību nodrošināt uzņēmuma dzīvotspēju un turpmāku attīstību bez privāto investoru piesaistes.

Pēdējo reizi Regulators ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Daugavpilī vērtēja 2014.gadā. Nepilnu astoņu gadu laikā:
•    ir palielinājušies ekspluatācijas izdevumi tīklu un iekārtu apkalpošanai,
•    par 56% auga minimālā alga valstī, un ir sagaidāms vēl lielāks minimālās algas pieaugums,
•    tika izbūvēti vairāk nekā 97 km jaunu tīklu, un 2022.gadā tiks pieņemti vēl vairāk nekā 17 km jauni tīkli,
•    pieauga degvielas, gāzes, siltuma un elektrības cenas.

Turklāt, iedzīvotāju skaita krituma dēļ, par 9% samazinājās realizācijas apjomi ūdensapgādei un par 11% kanalizācijai, un negatīva tendence ir novērojama 5 gadus pēc kārtas.

Jaunais tarifs pēc izvērtēšanas varētu stāties spēkā 2022.gada septembrī un ūdensapgādei varētu sastādīt 0,85 euro/m3 (0,72euro/m3 vietā), savukārt kanalizācijai 1,01 euro/m3 (0,74 euro/m3 vietā).

Vienlaicīgi, Regulators izskata ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu palielinājumu vēl četrās valstspilsētās un pēc prognozētām izmaiņām - Daugavpils iedzīvotājiem tiks piedāvāts viens no zemākiem tarifiem par saņemtajiem pakalpojumiem.

Komersants Esošais kompleksais tarifs(ū+k) Kompleksais tarifa projekts(ū+k)
    Rīgas ūdens      SIA 1,59 euro/m3 1,95 euro/m3
Jelgavas ūdens  SIA  1,76 euro/m3  2,06 euro/m3
Liepājas ūdens  SIA  1,79 euro/m3  1,86 euro/m3
Ūdeka SIA (Ventspils)  1,84 euro/m3  2,01 euro/m3
 Daugavpils ūdens SIA  1,46 euro/m3  1,86 euro/m3

 

Plašāka informācija  ir ŠEIT

 

2022.gada 24.februārī, SIA „Daugavpils ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu ( Paziņojuma tekstu sk.šeit )

 

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem (1.maija ielā un Elernes ielā)  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 03.03.2022. ceļu satiksme Judovkas apkaimē tiks organizēta atbilstoši shēmām Nr.307 un Nr.308

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtējās situācijas atcelšanu visā Latvijas Republikas teritorijā un ņemot vērā daudzu klientu vēlmes,
no 2022.gada 1.marta uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī) tiks atsākta klientu pieņemšana klātienē, t.sk. norēķinu kases darbība
(bez Covid-19 sertifikāta, ievērojot visus piesardzības noteikumus) - sk.pazinōjumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts)  š.g. 22.februārī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Valkas ielas mājai Nr. 3
•    Strādnieku ielas mājai Nr.84
•    Bauskas  ielas mājām Nr. 101, 103, 104-a
•    Liepājas ielas mājām  Nr.2-c, 4

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 21.02.2021. līdz 31.03.2022. ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.306

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa) š.g. 15. un 17.februārī tiks pārtraukta ūdens padeve :

15.februārī  no plkst.8:30 līdz 14:00 Centra apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 48-b, 56, 58, 97-a, 99

17.februārī  no plkst.8:30 līdz 12:00 J. Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Aveņu ielas mājām Nr. 35, 35-a, 35-b
•    Ezeru ielas mājai Nr. 61-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2022.gada 14.februārī plkst.10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  
No darba kārtības tiks izslēgti sekojoši jautājumi:

4. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana. 

5. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos ,  š.g.  8.februārī no plkst.8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    A. Pumpura ielas mājām Nr.37-a, 39, 41, 43, 43-a, 43-v, 44, 46, 47, 48, 50, 52
•    Miera ielas mājām Nr. 7, 9

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

Judovka KSS parbaude 8

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. februāra sākuma būvuzņēmējs SIA “LAGRON” daļēji atjaunojis darbus Judovkas apkaimē. Apstākļos, kad būvdarbu veikšanai ir sezonāli ierobežojumi, būvuzņēmējs veiks izbūvēto sistēmu kompleksas pārbaudes  - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 14.februārī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.        Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.
3.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
4.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana.
5.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.
6.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 31.janvārī  no plkst.11-50 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Grīvas apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Oškalna ielas mājām Nr.2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 20. janvārī  no plkst.9:00 līdz 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Kandavas ielas mājai Nr.1 (Daugavpils universitātes mācību un sporta komplekss)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts),  š.g. 19. janvārī  no plkst.8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr.27, 34-a, 38-a, 44
•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 71, 73

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos , š.g. 13. janvārī  no plkst.9:00 līdz 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Sporta ielas mājai Nr., 6
•    Stadiona ielas mājām Nr. 2, 4, 6

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Pamatojoties uz LR valdības lēmumu un  MK rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka līdz š.g. 28.februārim klientu apkalpošana klātienē (t.sk. arī norēķinu kases darbība) tiks veikta tikai pēc iepriekšēja  pieraksta, zvanot pa tālr. 654 21568, 654 24761 vai 62103020.

Klientiem ir nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase, eID karte vai transportlīdzekļa vadītāja, skolēna, studenta, pensionāra, izdienas pensijas saņēmēja apliecība).

Tie apmeklētāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, SIA “Daugavpils ūdens” pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt neklātienē (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu remonts), š.g. 12.janvārī  no plkst.9:00 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Centra apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Kandavas ielas mājām Nr. 20, 21, 23, 23-a
•    Sporta ielas mājai  Nr. 2
•    Dagdas ielas mājām Nr. 19, 21

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbidņa remonts) ,  š.g. 11.janvārī  no plkst.9:00 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Sporta ielas mājām Nr. 2, 6
•    Stadiona ielas mājām Nr. 2, 4, 6

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

2022 DU

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka gaisa temperatūras pazemināšanās dēļ  no 21.12.2021. tiek pārtraukta ūdens mucu uzstādīšana Judovkas apkaimes ielās un lūdz namīpašniekus savlaicīgi, līdz š.g. 23.decembrim izmantot iespēju sūknēt ūdeni tieši personīgajās akās vai citās tvertnēs, pasūtot tā piegādi ar “Daugavpils ūdens”  transportu (pasūtījumu reģistrēšana - no plkst.8-00 līdz plkst.15-30 pa tālr. 654 23961 vai  20229962)
Pievēršam uzmanību, ka š.g. 24.un 25.decembrī ūdens netiks piegādāts, savukārt nepieciešamības gadījumā SIA “Daugavpils ūdens” plāno veikt ūdens piegādi 26. decembrī. (Pasūtījumus 26. decembrī lūdzam sniegt no plkst.8-00 līdz 11-00 pa tālr. 654 24251).

21.12.2021. - SIA "Daugavpils ūdens" (reģ. Nr.41503002432) izsludina kandidātu atlasi uz juriskonsulta amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

5

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais paziņojums  par Neatliekamo pasākumu plāna izpildes gaitu  avārijas seku novēršanai dūņu laukos “Križi” - sk.šeit

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa),  š.g. 21.decembrī  no plkst.8:30 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Tautas ielas mājām Nr. 13, 15, 19, 21, 24, 25, 28, 30
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 95, 97-a
•    Ventspils ielas mājai Nr. 31

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros veiktie  darbi maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei  Lielajā ielā  tuvojas noslēgumam – sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa A.Pumpura ielā 35), š.g. 16.decembrī  no plkst.8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    A. Pumpura ielas mājām Nr. 30, 31, 33, 35, 36, 38
•    Puškina ielas mājai Nr. 19

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta un aizbīdņa remonts) ,  š.g. 14.decembrī  no plkst.8:30 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Tautas ielas mājām Nr.
•    18. Novembra ielas mājām Nr. 95, 97-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka gaisa temperatūras pazemināšanās dēļ  uz laiku tiek pārtraukta ūdens mucu uzstādīšana Judovkas mikrorajona ielās, kur pagaidām nav pabeigti ūdensvada tīklu būvniecības darbi .
 Vienlaikus piedāvājam Judovkas namīpašniekiem izmantot iespēju sūknēt ūdeni tieši personīgajās akās vai citās apsildītas tvertnēs, pasūtot tā bezmaksas piegādi ar “Daugavpils ūdens”  transportu .
 Pasūtījumu reģistrēšanai lūdzam griezties no plkst.8-00 līdz plkst.16-30 pie “Daugavpils ūdens” dispečeram pa tālr. 654 23961 vai  20229962, lai saskaņotu ūdens  piegādes vietu, laiku un apjomu (gadījumos, kad saņemšana  ir iespējama tikai pēc 16-30, pieteikums jāiesniedz vismaz dienu iepriekš).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 8.decembrī  no plkst.8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Kalkūnes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Kieeģeļu ielas mājām Nr. 1-а, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 13

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 7.decembrī no plkst.13-10 (remontdarbu laikā) tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :


•    Alejas ielas mājām Nr.64, 64-a, 66, 68
Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 6.decembrī  no plkst.8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:


•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 135, 135-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

krans sals 2

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu aizsalšanu ziemas periodā, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.(sk.papildinformāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 30.11.2021. līdz 28.12.2021. ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.300

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos, laika periodā no š.g. 29.novembra līdz 1.decembrim  būs ūdens padeves pārtraukumi sekojošos pilsētas mikrorajonos:


29.novembrī no plkst.8:30 līdz 17:00 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 58, 58-a
•    Miera ielas mājām Nr. 28, 29, 30, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a, 40, 41, 44, 45, 49, 49-a, 50, 52, 54-a

30.novembrī no plkst.8:30 līdz 20:00 J.Stropu  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Stropu ielas mājām Nr.40, 41
•    Atputas ielas mājai Nr.46

1.decembrī no plkst.8:30 līdz 15:00 Kalkūnu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Kalkūnes ielas mājai Nr. 21 (SIA “AVIS-D”)
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr.1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8, 8-a, 8-d, 11-b, 13, 15, 15-a (PII Nr. )16, 17, 18, 19, 19-a, 23

1.decembrī no plkst.8:30 līdz 17:00 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 58, 58-a
•    Miera ielas mājām Nr. 28, 29, 30, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a, 40, 41, 44, 45, 49, 49-a, 50, 52, 54-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

LATVIJA 103

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø200 mm pārrāvums Rīgas ielā),  š.g. 15.novembrī (avārijas likvidācijas laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.18, 20, 22

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, SIA “Daugavpils ūdens” no š.g. 16.novembra nodrošina klientu apkalpošanu klātienē (t.sk. arī norēķinu kases darbību), kas tiks veikta  tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 654 21568, 654 24761 vai 621 03020.

Klientiem ir nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Apmeklējot Klientu apkalpošanas centru (Ūdensvada ielā 3,Dauagvpilī)  apmeklētājiem ir jābūt piesardzīgiem un atbildīgiem un jāievēro visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi. Nedrīkst apmeklēt klientu apkalpošanas centru, ja ir elpceļu slimības pazīmes, kā arī ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Tie apmeklētāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,  SIA “Daugavpils ūdens” pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski (sk.papildinformāciju).

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2021.gada 22.novembrī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kartība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “4. Statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana”.

DKS foto 1

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka visiem Daugavpils pilsētas namīpašniekiem, kuru īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3/dn, kas nav pievienotas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdz 2021.gada 31. decembrim ir jānodrošina šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk - DKS) reģistrāciju DKS Reģistrā (LR  MK noteikumu Nr.384  (27. 06. 2017.)  un Daugavpils pilsētas domes  Saistošo noteikumu Nr.14 (28.06.2019.) prasības).

SIA "Daugavpils ūdens" aicinājuma pilns teksts

Aicinām arī iepazināties ar VARAM paziņojumu medijiem

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø250 mm pārrāvums  Aveņu-Cīruļu ielu krustojumā),  š.g. 11.novembrī  no plkst.8-30 līdz 16-30  tiks pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J.Forftadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vidzemes ielas mājām Nr.1-e, 34, 42,44, 48
•    Šūnu ielas mājai Nr.8 (pirts)
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 22.novembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.
3.    Par piekrišanu noslēgt līgumu.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , no š.g. 5.novembra papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  20 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos ( ūdensvada Ø 150 mm pārrāvums Tautas-Liepājas ielu krustojumā),  š.g. 3.novembrī (avārijas likvidācijas laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Liepājas ielas mājai Nr.10
•    18.novembra ielas mājai Nr.183 (AS “Daugavpils satiksme” administrācija)

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši sekojošām shēmām:
no 2.11.2021. līdz 15.11.2021. – shēma Nr.295
no 2.11.2021. līdz 30.11.2021. – shēma Nr.297
no 4.11.2021. līdz 3.12.2021. – shēma Nr.296

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) ,  š.g. 5.novembrī no plkst.8:30 līdz 14:00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Jātnieku ielas mājai Nr.76
•    Enerģētiķu šķērsiela mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 12

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2021.gada 29.oktobra līdz 8.novembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  atdzelžošanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

Ar 2021.gada 26.oktobri stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz  Domes līdzfinansējuma apjoma palielināšanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai  (sk.šeit)

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.gada 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.285-1 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 25. un 26.oktobrī no plkst.8:30 līdz 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve 2 mikrorajonos:

25.oktobrī Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    L. Dārza ielas mājām Nr. 2, 2-b, 3, 4, 5, 8, 8-a, 8-b

26.oktobrī Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Tirgus ielas mājām Nr.11, 11-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par īpaši stingru ierobežojumu ieviešanu (jeb stingrā "lokdauna" izsludināšanu) Covid-19 izplatības ierobežošanai  laika periodā no 2021.gada 21.oktobra un līdz 15.novembrim  (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem) klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks SLĒGTA

! Atvainojamies klientiem, kuri jau veica iepriekšēju pierakstu Klientu apkalpošanas centra  apmeklējumam vai maksājumu veikšanai uzņēmuma kasē.


Atgādinām, ka šajā periodā visas konsultācijas un iesniegumu pieņemšana tiek veikta attālināti (visus kontaktus sk.šeit).

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 19. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  Kalkūnu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ķieģeļu ielās mājām Nr.1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 11-b, 13

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.g. 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmām:
Shēma Nr.1 un Shēma Nr.2

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 8.oktobra līdz 12.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  16 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu remonts) ,  š.g. 11. 12. un 14.oktobrī būs pārtraukta ūdens padeve pilsētas mikrorajonos:

11.oktobrī no plkst.8:30 līdz 12:00 J.Forštadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Stāvā ielas mājām Nr. 22, 22-a

12.oktobrī no plkst.8:30 līdz12:00 Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Upes  ielas mājām Nr.2, 6

14.oktobrī no plkst.8:30 līdz 16:30 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Valmieras ielas mājām Nr. 49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 65, 67, 68, 69, 64-a (dz.1, 2), 66,  70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Jātnieku  ielas  mājai Nr.42-d

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros š.g. oktobrī tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonāshēma Nr.1 un shēma Nr.2

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 8. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve  pēc sekojošās adreses:
•    Dīķu ielās mājai Nr.24

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 8.oktobra līdz 22.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3 rezervuāru pakāpeniskā dezinfekcija.

KAC STOP

Lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku slimības uzliesmojuma laikā Daugavpilī un nodrošinātu noteiktos piesardzības pasākumus, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2021.gada 7.oktobra līdz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai tiek pārtraukta klientu pieņemšana klātienē, t.sk. norēķinu kases darbība (klientu apkalpošana tiks veikta tikai pēc iepriekšējas vizītes rezervācijas  pa tālr. 62103020, ievērojot visus piesardzības noteikumus ) - sk.papildinformāciju

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 1.oktobra līdz 8.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 14 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 5.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Kalkūnu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr.4, 5, 16, 17, 18, 19

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 1.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.63, 64, 66

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 30.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Pārdaugavas ielas mājām Nr.18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32A, 33, 34, 35, 36, 40A, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 44A, 45, 46, 46A, 49, 49A,
•   Upes ielas mājai Nr. 6

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 29.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Stropu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Krimuldas ielas mājām Nr.51, 52B, 55, 57,
•   Turaidas ielas mājai Nr.55,
•   Dzintaru ielas mājai Nr.54,
 
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 28.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grivas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Gulbju ielas mājai Nr.13,
•   Veidenbauma ielas mājām Nr.22, 24.

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 24.septembra līdz 1.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  12 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 24. septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  pēc sekojošās adreses:
•    Stacijas ielās mājai Nr.65/67

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 24.septembra līdz 4.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” ūdens attīrīšanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

DSC06903


     SIA “Daugavpils ūdens”, paplašinot ciešu sadarbību ar Rīgas Tehniskā Universitāti (pērn tika uzsāktas kopīgas izpētes ūdenssaimniecības jomā), tagad izskata RTU Ūdens pētniecības un biotehnoloģiju laboratorijas  zinātnieku grupas piedāvājumu,  kas apsver iespēju izmantot grupas sasniegumu izmantošanu, lai risinātu dzeramā ūdens saduļķošanas problēmas, kas rodas  ūdensapgādes tīklu skalošanas procesā un ir sastopamas ne tikai Latvijā, bet jebkurā ūdensapgādes sistēmā pasaulē.
    Dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā un Daugavpilī  ir laba kvalitāte un krāna ūdeni var droši dzert. Tomēr mēdz būt īslaicīgas duļķaina ūdens problēmas tīklu skalošanas, avāriju likvidācijas vai ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes laikā, kad  sistēmā var pacelties nosēdumi hidrauliskā trieciena, turbulences, plūsmas ātruma vai virziena maiņas dēļ. Lai minimizētu neērtības pakalpojumu sniedzējiem, katrs uzņēmums, t.sk. ”Daugavpils ūdens” izstrādā un realizē optimālu tīklu skalošanas programmu, kas balstīta uz ilggadīgu pieredzi, tīklu hidraulisko modeli, laboratorijas izmeklējumu datiem un MK noteikumu nosacījumiem.  

     Lai paaugstinātu Latvijas uzņēmumos izmantoto ūdensvada skalošanas efektivitāti, RTU zinātnieki prof. T. Juhnas vadībā kopš 2008. gadā pētīja ūdensvada skalošanas pasaules labo praksi. Savukārt RTU vadošais pētnieks Jānis Rubulis projekta “Techneau” ietvaros tehnoloģijas pielietojumu apguva Nīderlandē un Vācijā.

     Uz doto brīdi RTU pētniecības dzeramā ūdens saduļķošanas jautājumu risināšanai ir izmēģinātas gan Latvijas lielākās (Jelgava, Jūrmala, Rīga), gan mazākās (Ādaži, Ķekava, Balvi) pašvaldībās. Tagad arī SIA “Daugavpils ūdens” apsver iespēju izmantot RTU pieredzi, lai mērķtiecīgāk plānotu skalošanas un saduļķošanos izraisošu notikumu secību (īpaši ugunsdzēsības hidrantu ikgadējās obligātās pārbaudes jautājumos). Sadarbībā ar RTU, iespējams, tiks apskatīti galvenie cēloņi, kas rada daļiņu akumulāciju ūdensvadā un uzlabota ar saduļķošanos un skalošanu iegūtās informācijas analīzi un vizualizāciju ģeotelpiskās informācijas sistēmā (GIS),  kā arī sagatavota ūdensvada skalošanas stratēģija, lai samazinātu saduļķošanās gadījumu skaitu līdz minimumam. Tāpat RTU un “Daugavpils ūdens” apmainīsies ar teorētiskām un praktiskām zināšanām, kas saistītas ar ūdensvada skalošanu un saduļķošanās riska uzraudzību. Šeit ir preses-relīze

 

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā Lielā ielā no š.g. 16.septembra līdz 25.oktobrim sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 16.septembra līdz 23.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 6 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar avāriju likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos Oškalna ielā un Ķiršu ielā, 2021.gada 16.septembrī tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Oškalna ielas mājām Nr. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 31-a, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47
•    Laimu ielas mājām Nr.3, 4
•    Vītolu ielas mājām Nr. 1, 1-a, 2, 3, 3-a, 4-a
•    Medumu ielas mājām Nr. 14, 16, 17, 18, 19, 20
•    Pērļu ielas mājam Nr. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17
•    Staru ielas mājai Nr. 15
•    Dostojevska ielas mājai Nr.24
•    Ķiršu ielas mājai Nr. 23

Ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar avāriju likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos Vaļņu ielā 33, 2021.gada 15.septembrī no plkst. 12:45 tiks pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām adresēm :
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Odu ielas mājai Nr.10

Vēršam jūsu uzmanību, ka ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

Dikeri

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2021.gada  8.septembrī tika pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeri (cauruļvadi zem Daugavas upes gultnes 2,6 km kopgarumā), kas ir ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” pirmais pabeigtais posms  - sk.preses-relīzi

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar aizbīdņa nomaiņu ūdensvada tīklos Vaļņu ielā 29, 2021.gada 14.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām adresēm :
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Odu ielas mājai Nr.10

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada tīklos š.g. 13. un 14.septembrī tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajona Parādes ielāsk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvuma likvidācija Krimuldas ielā 43),  š.g. 10.septembrī tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J. Stropu mikrorajonā Krimuldas ielas mājai Nr.40 (ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma).


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 9.septembra līdz 16.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 4 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Lielā ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.decembrim tiek pagarināta autobusu kustības pagaidu shēma Judovkas mikrorajonā - sk. shēmu Nr.235-1

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 10.septembra līdz 20.septembrim notiks  3.pacēluma sūkņu stacijas ciemata "Križi", Daugavpilī divu rezervuāru  dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Višķu 17  un Rīgas 20),  š.g. 8. un 9.septembrī tiek plānoti ūdens padeves pārtraukumi 2 mikrorajonos -


8.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu  ielas mājām Nr. 15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b
•    Šaura ielas mājai Nr.29-a

9.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Rīgas ielas mājām Nr. 18, 20, 22
•    Vienības ielas mājai Nr.19
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 7.septembrī būs pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām adresēm:
•    18.Novembra ielas mājai Nr. 1 (no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00)
•    Kauņas ielas mājai Nr. 178 (no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros , laika posmā no š.g. 3.septembra līdz 7.septembrim šajā rajonā tiek novietotas  4 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Puškina- A. Pumpura ielu krustojumā),  š.g. 1.septembrī no plkst. 9:10 tika pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina   ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16-a, 19
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.27

Gadījumā, ja pēc avārijas likvidācijas un ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 1.septembrī no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 95, 97-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā (ar ūdens līmeņa pazemināšanu)  Pīlādžu ielā   projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros , laika posmā no š.g. 27.augusta līdz 30.augustam šajā rajonā tiek novietotas  3 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajona Lielā ielā  -

no š.g.25.augusta līdz 9.septembrimatbilstoši Shēmai Nr.1
no š.g.10.septembra līdz 21.septembrimatbilstoši Shēmai Nr.2

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (Muzeja 10 un Lāčplēša 22),  š.g. 24. un 26.augustā tiek plānoti ūdens padeves pārtraukumi Centra mikrorajonā -


24.augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Teātra  ielas mājām Nr. 30, 32, 34

26.augustā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Lāčplēša ielas mājām Nr. 22, 24, 26, 28, 30
•    Ģimnāzijas ielas mājām Nr. 28, 32 (Daugavpils Vienības pamatskola)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 23.augustā no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Esplanādes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr. 36-a (PII Nr.14), 38, 38-b, 42, 42-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 27.septembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajona Pīlādžu ielā  - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu