SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no 2019.gada 15.marta līdz 24.martam notiks ūdens attīrīšanas stacijas “Kalkūni” rezervuāru un Kalkūnu mikrorajona ūdensvada sadales tīklu dezinfekcija.

 

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 12.martā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises dienas un laika grozīšanu.
Dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2019.gada 18.martā plkst.11:30.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(ugunsdzēsības hidranta remonts) 2019.gada  7. martā no plkst. 8-30 līdz 15-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām Nr. 15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b
•    Šaura ielas mājai  Nr. 29-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos(ugunsdzēsības hidrantu remonts) 2019.gada  4. un 5. martā būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 4.martā  no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.: 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 39, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 44-a, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Upes ielas mājām Nr.: 6, 12

š.g. 5.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Spaļu ielas mājām Nr.1, 1-c, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 12.martā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(aizbīdņa remonts) 2019.gada  26. februārī un 28.februārī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 88-a, 90

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(aizbīdņa remonts) 2019.gada  25. februārī no plkst. 8-30 līdz 14-00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunu Stropu  mikrorajonā pēc adreses Tērvetes ielā 20.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu remonts) 2019.gada  21. un 22. februārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 21.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunu Stropu mikrorajonā:
•    Baldones ielas mājai Nr.1
•    Tērvetes ielas mājām Nr.37, 37-a, 40, 44
•    Priedaines ielas mājai Nr.24
 
š.g. 22.februāri no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Višķu ielas mājām Nr.28-a, 28-b, 28-v


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.19.februārī sakarā ar avārijas situāciju ūdensvada tīklos Višķu ielā  (ūdensvada ievada Ø 100 mm pārrāvums ), šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Višķu ielas mājām Nr. 28, 28-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 25.februārī plkst.10:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401. Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA valdes locekļa ievēlēšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  18. un 19. februārī tiks pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 18.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Centra mikrorajonā:
•    Muzeja ielas mājām Nr.2, 2-a, 4, 4-a
 
š.g. 19.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunbūves mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas mājām Nr.7, 7-a, 9, 14

Vēršam klientu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma.
Lūdzam par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos 2019.gada 15.februārī  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Jaunbūves mikrorajona Strādnieku ielā - sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem (sūkņa uzstādīšana) 2019.gada  13. februārī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas  mikrorajonā pēc adreses Višķu ielā 28.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (noslēgarmatūras nomaiņa) 2019.gada  14. februārī no plkst. 8-30 līdz 14-00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām Nr.112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 121, 127, 129


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa) 2019.gada  11. februārī no plkst. 8-30 līdz 15-00 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Gaujas ielas mājām Nr.2, 4, 7, 10, 14
•    Skuju ielas mājai Nr.1
•    Staru ielas mājai Nr.6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada un kanalizācijas tīklos 2019.gada  4. un 5. februārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 4.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Grīvas mikrorajonā:
•    Meduma ielas mājām Nr.14,15,16,17,18,19,20
•    Vītolu ielas mājām Nr.1,1a,2,3,3a,4a
•    Oškalna ielas mājām Nr.18,20,22,24,26,28,30,31,31a,32,34,36,37,38,40,41,42,45,47
•    Pērļu ielas mājām Nr.3,4,9,11,12,15,17,40
•    Staru ielas mājai Nr.15
•    Dostojevska ielas mājai Nr.24
•    Laumu ielas mājām Nr.3,4

 
š.g. 5.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Inženieru ielas mājai Nr.12


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

29.01.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz klientu apkalpošanas operatora amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  30. un 31. janvārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 30.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājai Nr.7-u, 9-a
 
š.g. 31.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Inženieru ielas mājai Nr.12


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 23.01.2019. sakarā ar ūdensvada avārijas likvidēšanas darbiem  pēc adreses 18.novembra iela 19, pilsētas Centra un Gajokas  mikrorajonos  ir iespējamas dzeramā  ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas, par kuriem lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2019.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada tīklu apsekošanu  2019.gada  16. janvārī no plkst. 8-30 līdz 16-30 būs pārtraukta ūdens padeve Ruģeļu mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:
•    Nometņu ielas  mājām Nr.159-o, 161
 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kura notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:

6. Par atļauju noslēgt iepirkuma līgumu.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  8. un 9. janvārī būs pārtraukta ūdens padeve dažos pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 8.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas  mājām Nr.92, 92-a, 94, 97, 99
 
š.g. 9.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 11:30  Centra mikrorajonā:
•    Muzeja ielas mājai Nr.3

š.g. 9.janvārī no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00  Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr. 59, 61, 64
•    Nometņu ielas mājām Nr.151-a, 153, 153-a, 157, 157-a, 157-g, 157-l, 159-o, 161


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 21.janvārī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2019.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.
5. Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/008 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
6. Par atļauju noslēgt iepirkuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves mikrorajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī”  no 2018.gada 19.decembra līdz 2019.gada 31.maijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Siguldas  ielā (posmā no Jelgavas ielas līdz Grodņas ielai) – sk.shēmu

JG 2019 saitam

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 21.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar maģistralā ūdensvada remontdarbiem (aizbīdņa nomaiņa pēc adreses Cietokšņa ielā 61) 2018.gada 11.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 (ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma) tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 57, 57-b, 61
•    Kandavas ielas mājām Nr. 7-a, 11, 13
Gadījumā, ja  pēc darbu pabeigšanas un ūdensapgādes atjaunošanas tiks konstatētas dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās pazīmes  Centra mikrorajona sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos  no 2018.gada 6.decembra  līdz 21.decembrim tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grīvas mikrorajona Ēnu ielā - sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar hidranta remontdarbiem 2018.gada  30.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  būs pārtraukta ūdens padeve J.Forštadtes mikrorajonā pēc adreses Rēzeknes 15.


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

frozen pipes

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” brīdina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” p.36 ).

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ūdens mērītāju aizsalšanu, lūdzam veikt pagrabtelpu, nepieciešamības gadījumā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.

Atgādinām, ka aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.:
654 21568 (Klientu apkalpošanas centrs)
654 24251 (Dežurējošais dispečers)
654 23961 (Ūdensmērītāju nodaļa)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “BEM”, 2018.gada  28.novembrī no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00  būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm;

•    Kārklu ielas  mājām Nr. 3, 4-b,4-c, 8, 10, 14


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 26.novembrī tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/166.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Publiskie iepirkumi ” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.

Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos 2018.gada  26.novembrī
-no plkst. 8:30 līdz plkst. 10:00  būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Klusa ielas  mājai Nr.3
•    Priežu ielas  mājām Nr.3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28
•    18.Novembra ielas  mājām Nr.202, 204, 204-a


-no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00  būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Kārklu ielas  mājai Nr.3


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Apola-D”, 2018.gada  22.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  būs pārtraukta ūdens padeve J.Forštadtes mikrorajonā pēc adreses Piekrastes 32 (Daugavpils preču stacijas MKP)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Latvijai 100

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos  Dzelzceļa-Vidus ielu krustojumā), kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada  21.novembrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00  būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm;

•    Dzirnavu ielas  mājām Nr. 4-b, 11, 15, 22
•    Bruģu  ielas  mājām Nr.13-a, 15, 17, 19
•    Vidus ielas  mājām Nr.17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 28-f


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada  16.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00  būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Višķu ielas  mājām Nr. 19, 19-a, 19-c, 32, 34
•    Mendeļejeva  ielas  mājām Nr. 1, 3, 3-a, 13-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks CBF SIA “BINDERS”, 2018.gada  15.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00  būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4
•    Smiltenes ielas  mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Satiksmes ielas  mājām Nr.7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, 2018.gada 12.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc adreses Malu iela 15.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

septiki 001 sml

Daugavpils pašvaldības portālā www.daugavpils.lv ir izvietots sižets “Lokālajai kanalizācijai jābūt hermētiskai” - https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/lokalajai-kanalizacijai-jabut-hermetiskai

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Grīvas rajonā, Randenes un Aptiekas ielās, Daugavpilī”  no 2018.gada 7.novembra  līdz 20.novembrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Aptiekas  ielā (posmā no Dostojevska ielas līdz Meduma ielai) – sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada  8.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00  būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm;

•    Dzelzceļu ielas  mājām Nr. 15, 21. 23, 25, 27, 32, 36
•    Vidus  ielas  mājām Nr. 28-b, 28-f, 32 (firma “Antaris”)
•    Fabrikas ielas  mājām Nr. 24-a, 26, 28
•    Bruģu ielas  mājām Nr. 31, 31-b


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada 7.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 20:00 būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa mikrorajonā pēc adreses Vaļņu iela 19.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, 2018.gada 2.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc adreses Malu iela 15.
Pēc paveiktiem darbiem CBF SIA “BINDERS” veiks būvniecības darbus objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”  un ūdens plūsmu maiņas dēļ, iespējamas ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanā dažās pilsētas rajonos periodā no 02.11.2018.  līdz  08.11.2018.
 Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitāti pasliktināšanu steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2018.gada 31.oktobri no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Aizputes ielas mājām Nr. 19, 23, 25, 27
•    Tukuma ielas mājai Nr. 80-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada remontdarbiem pēc adreses Valkas ielā 2-c, 2018.gada 29.oktobri no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Valkas ielas mājām Nr. 2-с, 2-d, 2-e, 2-h, 2-k, 2-t, 2-u

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no 2018.gada 26.oktobra līdz 3.novembrim notiks stacijas “Kalkūni” rezervuāru un Kalkūnu mikrorajona ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Dzīvojamās mājas Priežu ielā 11, Daugavpilī pieslēgšana pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ”  no 2018.gada 22.oktobra līdz 29.oktobrim tiks mainīta ceļu kustības organizācija Priežu  ielā  – sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Grīvas rajonā, Randenes un Aptiekas ielās, Daugavpilī”  no 2018.gada 17.oktobra līdz 3.decembrim  tiks mainīta ceļu kustības organizācija Aptiekas  ielā (posmā no Veidenbauma ielas līdz Meduma ielai) sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada remontdarbiem pēc adreses Lielā ielā 56, Daugavpilī, 2018.gada 16.oktobri no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Sēlijas ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14
•    Lielā ielas mājām  Nr. 50, 54, 56
•    Aiviekstes ielas mājai Nr.3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no
 2018.gada 12.oktobra līdz 21.oktobrim notiks stacijas “Ziemeļi” rezervuāru un pilsētas ūdensvada sadales tīklu dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar hidranta remonta darbiem pēc adreses Vienības ielā 38-a, Daugavpilī, 2018.gada 11.oktobrī no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Vienības ielas mājām Nr. 27; 30; 32; 32a; 34; 34a; 36; 36a; 38; 38a; 38b; 42; 42a.
•    Kandavas ielas mājai Nr. 5
Gadījumā, ja  pēc darbu pabeigšanas un ūdensapgādes atjaunošanas tiks konstatētas dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās  Centra mikrorajona sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem  Parādes ielā 2018.gada 9 .oktobrī līdz 16:30 tiek mainīta ceļu kustības organizācija Parādes ielā - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī"  no 2018.gada 8.oktobra līdz 22.oktobrim tiek mainīta ceļu kustības organizācija Aizputes ielā (posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai) – sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada veidgabalu uzstādīšanas darbiem objektā “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī”, kurus veiks SIA “DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA”, 2018.gada 11.oktobrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Vaļņu ielas mājām Nr. 21, 23, 25, 27, 27-a, 27B, 27-d, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 39, 41
•    Odu ielas mājām Nr. 9, 10

Gadījumā, ja  pēc darbu pabeigšanas un ūdensapgādes atjaunošanas tiks konstatētas dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās  Cietokšņa mikrorajona sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, 2018.gada 5.oktobrī. no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  pēc adreses Dzelzceļu ielā 15, 36

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no 2018.gada 5.oktobra līdz 7.oktobrim notiks stacijas “Vingri - 2”  3.rezervuāra un Ķīmijas mikrorajona ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 3 āŗējie tīkli, Daugavpilī “no š.g. 26.septembra  līdz 28.septembrim tiek mainīta ceļu kustības organizācija Cietolšņa ielā (posmā no Raiņa ielas līdz 18.novembra ielai) - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī “no š.g. 24.septembra  līdz 24.novembrim  tiks mainīta ceļu kustības organizācija Dobeles ielā (posmā no L.Darza ielas līdz Siguldas ielai) un Siguldas ielā - sk.shēmu

Sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks СBF SIA “BINDERS”, 20.09.2018. no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana pēc sekojošām adresēm:

  • Dīķu ielas mājām Nr.24, 33
  • Malu ielas mājām Nr. 2, 4, 5-b
  • Smiltenes ielas mājām Nr.2, 4, 6, 8, 10
  • Satiksmes ielas mājām Nr.7, 9

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grodņas ielā :

17.09.2018.- 24.09.2018. (posmā no  Valmieras ielas līdz Jātnieku ielai)  - sk.shēmu

20.09.2018.- 01.10.2018. (posmā no Jātnieku ielas līdz Aizputes ielai) – sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no
 2018.gada 17.septembra līdz 28.septembrim notiks stacijas “Vingri - 2” trīs rezervuāru un Ķīmijas mikrorajona ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 20.septembrī no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (Smilšu – A.Pumpura ielu krustojumā)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Smilšu ielas mājām  Nr.7/9, 12, 14
•    Kauņas ielas mājai  Nr.85

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks CBF SIA “BINDERS”, no 18.09.2018. līdz 22.09.2018.  dažos pilsētas mikrorajonos ir iespējamas dzeramā  ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas. Gadījumā, ja tiks novērota  ūdens kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

kur nonak kanalizacija  Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas (VARAM) timekļa vietnē www.varam.gov.lv ir izvietots raksts un infografika   “ Kur nonāk tavas kanalizācijas notekūdeņi?”

Sizete Daugavpils TV  Daugavpils pašvaldības video portālā tv.daugavpils.iv ir izvietots sižets “Ministru kabineta noteikumi Nr.384: lokālajai kanalizācijai jābūt hermētiskai” - https://tv.daugavpils.lv/60367

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī “no š.g. 4.septembra  līdz 5.novembrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grodņas ielā (posmā no L.Darza ielas līdz Bauskas ielai) - sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no 2018.gada 6.septembra līdz 16.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru un mikrorajona “Križi”  ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem

š.g. 5.septembrī no plkst. 9:30 līdz plkst.10:30 tiks veikta ūdensapgādes pakalpojumu īslaicīga atslēgšana Valmieras ielas mājai Nr.62   un

š.g. 6.septembrī no plkst. 9:30 līdz plkst.10:30 tiks veikta ūdensapgādes pakalpojumu īslaicīga atslēgšana Križu mikrorajonā:

Gadījumā, ja pēc darbu pabeigšanas un ūdensapgādes atjaunošanas tiks konstatētas dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas Jaunbūves vai Križu mikrorajonu sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces norises laika grozīšanu.  
Sapulces norises laiks un vieta -  2018.gada 10.septembrī  plkst.10:00  Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401. Darba kārtība netiek grozīta.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “ no š.g. 3.septembra  līdz 21.septembrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grodņas ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 7.septembrī plkst.10:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.      Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.      Par atbalsta sniegšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētāja projektā.

 
Līdzfinansējuma jautājuma atrisināšana, kas var ietekmēt uz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu.

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka uz  š.g. 6.septembrī ir ieplānoti remonta darbi  ūdensapgādes tīklosĶīmijas mikrorajon Ķīmijas mikrorajonā , līdz ar ko 06.09.2018. no plkst. 9:00 līdz plkst.10:30 tiks veikta ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām Nr. 15, 17, 24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
•    Šaura ielas mājai Nr. 29-a

Gadījumā, ja  pēc darbu pabeigšanas tiks konstatēti ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas  Ķīmijas un Jaunbūves mikrorajonos, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “

š.g. 24.augustā no plkt.8:00 līdz plkst.21:00 tiks mainīta ceļu kustības organizācija Jelgavas ielā - sk.shēmu

š.g.no 27.augustā  līdz 29.augustam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Jelgavas ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastru apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī (SAM 5.6.2)”, kurus veiks SIA “HEKTORS”, 2018.gada 23.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana pēc adreses
•    Dobeles ielā 1

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem  no š.g. 15.08.2018.  līdz 28.09.2018. tiek mainīta ceļu kustības organizācija 18.Novembra ielā   - sk.shēmu

Sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos iespējama pagaidu ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās Gajoka un Ruģeļu mikrorajonos periodā no 17.08.2018 līdz 21.08.2018.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 2022991, lai veiktu korektīvos pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “

no š.g. 13.08.2018.  līdz 13.10.2018. tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grodņas ielā   - sk.shēmu
un š.g. 21.08.2018 (no plkst.8:00 līdz plkst.21:00) tiks mainīta ceļu kustības organizācija Jelgavas ielas rajonā -sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada posma nomaiņa), kurus veiks CBF  SIA “Binders”, 2018.gada 16.augustā no plkst. 9:00 līdz plkst.20:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Varšavas  iela 45, 45-a, 45-b

Pēc darbu pabeigšanas  ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunbūves mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, par to, ka ieplānota uz 14.08.2018. ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Čiekuru ielas rajonā, kas tika saistīta ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī”, kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, tehnisko iemeslu dēļ ir atlikta uz nenoteikto laiku.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, 13.08.2018. ir plānota daļēja maģistrālā ūdensvada atslēgšana. Sakarā ar to, ka pilsētas ūdensapgādes sistēma ir sacilpota, ūdensapgāde netiks pārtraukta, bet ūdens plūsmas maiņas dēļ iespējama ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās dažos pilsētas rajonos periodā no 13.08.2018. līdz 15.08.2018.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korektīvus pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, 2018.gada 14.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Čiekuru ielas rajonā pēc sekojošām adresēm:

Čiekuru iela 3, 3A, 3B, 5, 5A, 7, 7A, 4, 6, 8

Darbu rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropos un Čiekuru ielas rajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 17.augustā plkst.10:30.

Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401. Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.      Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.      Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmumu Nr.236.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 1.augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Vecstropu mikrorajonā:

•    Mēness ielas mājām  Nr.6, 8, 12, 18

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”,  2018.gada 02.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Vecstropos un Čiekuru ielu rajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Čiekuru iela 3,3A, 3B,5,5A,7,7A,4,6,8,
•    18.Novembra iela 305,316A,319V,319B,319,319A, 319C, 321,321V,330A,328A,328B,344,354V,354A,
•    Mēness iela 8A,2A,4,8,12,18,26.

Pēc būvdarbu pabeigšanas ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās mikrorajonos Jaunbūve, Ķīmija, Jaunie Stropi, Vecstropi. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913


SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī  “no š.g. 31.jūlija līdz 31.augustam tiek mainīta ceļu kustības organizācija Siguldas ielas rajonā   - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 26.jūlijā no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos.
Darbu veikšanas rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropu mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī “ no š.g. 16.jūlija līdz 30.jūlijam tiek mainīta ceļu kustības organizācija Siguldas ielas rajonā   - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 14.jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos.
Darbu veikšanas rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropu mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem kanalizācijas tiklos no š.g. 11.jūlija līdz 13.jūlijam tiek mainīta ceļu kustības organizācija L.Darza ielā  (posmā no Dobeles ielas līdz Jelgavas ielai)  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “ no š.g. 16.jūlija līdz 1.augustam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Avotu ielā (posmā no A.Pumpura ielas līdz Kauņas ielai)  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos (darbus  veic CBF SIA “Binders”)  š.g. 11.jūlijā no plkst.8:30 līdz 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc adreses Muitas iela 3-e.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 07.jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos.
Darbu veikšanas rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropu mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”  š.g. 2. - 3,jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 tiek plānota ūdensapgādes atslēgšana Jaunbūves mikrorajonā :

 š.g. 2,jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veic SIA "Daugavpils būvmehānizācija" ):

•    A.Pumpura ielāas mājām Nr. 69, 70, 72-a,73,74,75, 79, 79-a, 81, 81-a, 82-a, 84, 85, 86
•    Smilšu ielas mājām Nr. 1, 1-a,  2, 3, 4, 5, 6
•    Valmieras ielas mājai Nr. 4

un  š.g. 3.jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veic CBF SIA "Binders") :

  • Kauņas ielās mājām Nr. 85, 92, 92-a, 94, 97, 99
  • Smilšu ielas mājām Nr. 2, 7/9
  • Valmieras ielas mājai Nr, 14, 15, 16, 17, 18

Darbu veikšanas rezultātā dažviet Jaunbūves mikrorajonā ir iespējama īslaicīga ūdens organoleptisko (vizuālo) rādītāju pasliktināšanās, par kuriem lūdzam informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 28.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Smilšu ielas mājām  Nr.65, 68-a
•    Tukuma ielas mājai Nr.60-a
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī” (darbus  veic SIA “Daugavpils būvmehānizācija”)  tiek plānota ūdensapgādes atslēgšana Jaunbūves mikrorajonā
š.g. 27.-28,jūnijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm:
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

un š.g. 2,jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm:

•    A.Pumpura ielāas mājām Nr. 69, 70, 72-a,73,74,75, 79, 79-a, 81, 81-a, 82-a, 84, 85, 86
•    Smilšu ielas mājām Nr. 1, 1-a,  2, 3, 4, 5, 6
•    Valmieras ielas mājai Nr. 4


Darbu veikšanas rezultātā dažviet Jaunbūves mikrorajonā ir iespējama īslaicīga ūdens organoleptisko (vizuālo) rādītāju pasliktināšanās, par kuriem lūdzam informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913,  lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves rajonā Annas, Smilšu un Ciedru ielās, Daugavpilī” īstenošanu  no š.g. 26.jūnija līdz 3.jūlijam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Smilšu ielā (posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)  - sk.shēmu

Liigo 10x10

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 21.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Arodu ielas mājai Nr.3
•    Varšavas ielas mājai Nr.44

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.jūnijā no plkst.12:00 līdz 17:00 sakarā ar ūdensvada cauruļvada atslēgšanu Smilšu ielā būvniecības darbu veikšanai objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī” (darbus veic CBF SIA ”Binders") dažviet pilsētas ūdensvada sadales tīklos ir iespējama īslaicīga ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās (duļķainības palielināšanās) .  

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251; m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 12.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 sakarā ar  ūdensvada posma nomaiņu Arodu un A. Pumpura ielu rajonā (darbus veic SIA “Daugavpils būvmehanizācija” un SIA “Daugavpils ūdens”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Ludzas ielas mājai Nr,11
•    A .Pumpura ielas mājām Nr. 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Arodu ielas mājām Nr.3, 10
•    Varšavas ielas mājai Nr.44
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 11.jūnijā  no plkst. 10:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  būvniecības darbiem (darbus veic CBF SIA “Binders”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    A. Pumpura ielas mājām Nr.69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 5.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Smilšu ielas mājām  Nr.60-a, 66, 66-a, 66-b, 66-c
•    Ciedru ielas mājai Nr.1
•    Tukuma ielas mājai Nr.60-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 4.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  būvniecības darbiem ūdensvada tīklos(darbus veic SIA “Daugavpils būvmehanizācija”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājai Nr.44
•    Arodu ielas mājai Nr.3

un no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar pārslēgšanas darbiem (darbus veic SIA “Daugavpils ūdens”) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

  • Ciedru ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913