Sizete Daugavpils TV  Daugavpils pašvaldības video portālā tv.daugavpils.iv ir izvietots sižets “Ministru kabineta noteikumi Nr.384: lokālajai kanalizācijai jābūt hermētiskai” - https://tv.daugavpils.lv/60367

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī “no š.g. 4.septembra  līdz 5.novembrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grodņas ielā (posmā no L.Darza ielas līdz Bauskas ielai) - sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no 2018.gada 6.septembra līdz 16.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru un mikrorajona “Križi”  ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem

š.g. 5.septembrī no plkst. 9:30 līdz plkst.10:30 tiks veikta ūdensapgādes pakalpojumu īslaicīga atslēgšana Valmieras ielas mājai Nr.62   un

š.g. 6.septembrī no plkst. 9:30 līdz plkst.10:30 tiks veikta ūdensapgādes pakalpojumu īslaicīga atslēgšana Križu mikrorajonā:

Gadījumā, ja pēc darbu pabeigšanas un ūdensapgādes atjaunošanas tiks konstatētas dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas Jaunbūves vai Križu mikrorajonu sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces norises laika grozīšanu.  
Sapulces norises laiks un vieta -  2018.gada 10.septembrī  plkst.10:00  Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401. Darba kārtība netiek grozīta.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “ no š.g. 3.septembra  līdz 21.septembrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grodņas ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 7.septembrī plkst.10:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.      Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.      Par atbalsta sniegšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētāja projektā.

 
Līdzfinansējuma jautājuma atrisināšana, kas var ietekmēt uz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu.

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka uz  š.g. 6.septembrī ir ieplānoti remonta darbi  ūdensapgādes tīklosĶīmijas mikrorajon Ķīmijas mikrorajonā , līdz ar ko 06.09.2018. no plkst. 9:00 līdz plkst.10:30 tiks veikta ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām Nr. 15, 17, 24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
•    Šaura ielas mājai Nr. 29-a

Gadījumā, ja  pēc darbu pabeigšanas tiks konstatēti ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas  Ķīmijas un Jaunbūves mikrorajonos, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “

š.g. 24.augustā no plkt.8:00 līdz plkst.21:00 tiks mainīta ceļu kustības organizācija Jelgavas ielā - sk.shēmu

š.g.no 27.augustā  līdz 29.augustam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Jelgavas ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastru apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī (SAM 5.6.2)”, kurus veiks SIA “HEKTORS”, 2018.gada 23.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana pēc adreses
•    Dobeles ielā 1

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem  no š.g. 15.08.2018.  līdz 28.09.2018. tiek mainīta ceļu kustības organizācija 18.Novembra ielā   - sk.shēmu

Sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos iespējama pagaidu ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās Gajoka un Ruģeļu mikrorajonos periodā no 17.08.2018 līdz 21.08.2018.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 2022991, lai veiktu korektīvos pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “

no š.g. 13.08.2018.  līdz 13.10.2018. tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grodņas ielā   - sk.shēmu
un š.g. 21.08.2018 (no plkst.8:00 līdz plkst.21:00) tiks mainīta ceļu kustības organizācija Jelgavas ielas rajonā -sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada posma nomaiņa), kurus veiks CBF  SIA “Binders”, 2018.gada 16.augustā no plkst. 9:00 līdz plkst.20:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Varšavas  iela 45, 45-a, 45-b

Pēc darbu pabeigšanas  ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunbūves mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, par to, ka ieplānota uz 14.08.2018. ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Čiekuru ielas rajonā, kas tika saistīta ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī”, kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, tehnisko iemeslu dēļ ir atlikta uz nenoteikto laiku.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē par to, ka sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, 13.08.2018. ir plānota daļēja maģistrālā ūdensvada atslēgšana. Sakarā ar to, ka pilsētas ūdensapgādes sistēma ir sacilpota, ūdensapgāde netiks pārtraukta, bet ūdens plūsmas maiņas dēļ iespējama ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās dažos pilsētas rajonos periodā no 13.08.2018. līdz 15.08.2018.

Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korektīvus pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, 2018.gada 14.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Čiekuru ielas rajonā pēc sekojošām adresēm:

Čiekuru iela 3, 3A, 3B, 5, 5A, 7, 7A, 4, 6, 8

Darbu rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropos un Čiekuru ielas rajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 17.augustā plkst.10:30.

Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401. Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.      Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.      Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšana pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmumu Nr.236.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 1.augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Vecstropu mikrorajonā:

•    Mēness ielas mājām  Nr.6, 8, 12, 18

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Sakarā ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” kurus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”,  2018.gada 02.augustā no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana Vecstropos un Čiekuru ielu rajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Čiekuru iela 3,3A, 3B,5,5A,7,7A,4,6,8,
•    18.Novembra iela 305,316A,319V,319B,319,319A, 319C, 321,321V,330A,328A,328B,344,354V,354A,
•    Mēness iela 8A,2A,4,8,12,18,26.

Pēc būvdarbu pabeigšanas ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās mikrorajonos Jaunbūve, Ķīmija, Jaunie Stropi, Vecstropi. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913


SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī  “no š.g. 31.jūlija līdz 31.augustam tiek mainīta ceļu kustības organizācija Siguldas ielas rajonā   - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 26.jūlijā no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos.
Darbu veikšanas rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropu mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī “ no š.g. 16.jūlija līdz 30.jūlijam tiek mainīta ceļu kustības organizācija Siguldas ielas rajonā   - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar ūdensvada būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 14.jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos.
Darbu veikšanas rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropu mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem kanalizācijas tiklos no š.g. 11.jūlija līdz 13.jūlijam tiek mainīta ceļu kustības organizācija L.Darza ielā  (posmā no Dobeles ielas līdz Jelgavas ielai)  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Līvānu, Avotu, Jelgavas, Aizputes, Grodņas ielās, Daugavpilī “ no š.g. 16.jūlija līdz 1.augustam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Avotu ielā (posmā no A.Pumpura ielas līdz Kauņas ielai)  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos (darbus  veic CBF SIA “Binders”)  š.g. 11.jūlijā no plkst.8:30 līdz 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc adreses Muitas iela 3-e.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Jaunās tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela – Veselības iela –  Stropu ciems, Daugavpilī” 2018.gada 07.jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiks samazināts ūdens spiediens ūdensapgādes tīklos Jaunstropu mikrorajonā, līdz ar ko iespējami ūdens padeves pārtraukumi daudzstāvu māju augšējos stāvos.
Darbu veikšanas rezultātā ir iespējama ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās Jaunstropu mikrorajonā. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”  š.g. 2. - 3,jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 tiek plānota ūdensapgādes atslēgšana Jaunbūves mikrorajonā :

 š.g. 2,jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veic SIA "Daugavpils būvmehānizācija" ):

•    A.Pumpura ielāas mājām Nr. 69, 70, 72-a,73,74,75, 79, 79-a, 81, 81-a, 82-a, 84, 85, 86
•    Smilšu ielas mājām Nr. 1, 1-a,  2, 3, 4, 5, 6
•    Valmieras ielas mājai Nr. 4

un  š.g. 3.jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veic CBF SIA "Binders") :

  • Kauņas ielās mājām Nr. 85, 92, 92-a, 94, 97, 99
  • Smilšu ielas mājām Nr. 2, 7/9
  • Valmieras ielas mājai Nr, 14, 15, 16, 17, 18

Darbu veikšanas rezultātā dažviet Jaunbūves mikrorajonā ir iespējama īslaicīga ūdens organoleptisko (vizuālo) rādītāju pasliktināšanās, par kuriem lūdzam informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 28.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Smilšu ielas mājām  Nr.65, 68-a
•    Tukuma ielas mājai Nr.60-a
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī” (darbus  veic SIA “Daugavpils būvmehānizācija”)  tiek plānota ūdensapgādes atslēgšana Jaunbūves mikrorajonā
š.g. 27.-28,jūnijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm:
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

un š.g. 2,jūlijā no plkst.8:30 līdz 17:00 pēc sekojošām adresēm:

•    A.Pumpura ielāas mājām Nr. 69, 70, 72-a,73,74,75, 79, 79-a, 81, 81-a, 82-a, 84, 85, 86
•    Smilšu ielas mājām Nr. 1, 1-a,  2, 3, 4, 5, 6
•    Valmieras ielas mājai Nr. 4


Darbu veikšanas rezultātā dažviet Jaunbūves mikrorajonā ir iespējama īslaicīga ūdens organoleptisko (vizuālo) rādītāju pasliktināšanās, par kuriem lūdzam informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913,  lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves rajonā Annas, Smilšu un Ciedru ielās, Daugavpilī” īstenošanu  no š.g. 26.jūnija līdz 3.jūlijam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Smilšu ielā (posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai)  - sk.shēmu

Liigo 10x10

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 21.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Arodu ielas mājai Nr.3
•    Varšavas ielas mājai Nr.44

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.jūnijā no plkst.12:00 līdz 17:00 sakarā ar ūdensvada cauruļvada atslēgšanu Smilšu ielā būvniecības darbu veikšanai objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī” (darbus veic CBF SIA ”Binders") dažviet pilsētas ūdensvada sadales tīklos ir iespējama īslaicīga ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās (duļķainības palielināšanās) .  

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251; m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 12.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 sakarā ar  ūdensvada posma nomaiņu Arodu un A. Pumpura ielu rajonā (darbus veic SIA “Daugavpils būvmehanizācija” un SIA “Daugavpils ūdens”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Ludzas ielas mājai Nr,11
•    A .Pumpura ielas mājām Nr. 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Arodu ielas mājām Nr.3, 10
•    Varšavas ielas mājai Nr.44
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 11.jūnijā  no plkst. 10:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  būvniecības darbiem (darbus veic CBF SIA “Binders”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    A. Pumpura ielas mājām Nr.69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 5.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Smilšu ielas mājām  Nr.60-a, 66, 66-a, 66-b, 66-c
•    Ciedru ielas mājai Nr.1
•    Tukuma ielas mājai Nr.60-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 4.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  būvniecības darbiem ūdensvada tīklos(darbus veic SIA “Daugavpils būvmehanizācija”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājai Nr.44
•    Arodu ielas mājai Nr.3

un no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar pārslēgšanas darbiem (darbus veic SIA “Daugavpils ūdens”) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

  • Ciedru ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

IMG 20180601 070801

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.1.jūnijā Cietokšņa -Kandavas ielu krustojumā notika ūdensvada avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā šajā rajonā tiks mainīta ceļu kustības organizācija

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251;
20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 31.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Kandavas ielas mājām Nr.4, 4-a, 4-k (restorāns “Ali-baba”), 7, 7-a, 9, 11, 13
•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 55 (piebūve), 55-a, 57, 57-a, 61

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2018.gada 1.jūnija līdz 10. jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas divu rezervuāru un pilsētas ūdensvada sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 23.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  būvniecības darbiem (darbus veic CBF “Binders”)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    A. Pumpura ielas mājām Nr.69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 22.maijā no plkst. 8:00 līdz plkst.16:00 sakarā ar  būvniecības darbiem (SIA “Daugavpils būvmehanizācija” veiks ūdensvada nomaiņu)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājai Nr.44
•    Arodu ielas mājai Nr.3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā
 no 2018.gada 17.maija līdz 27.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” ūdens attīrīšanas stacijas divu rezervuāru un Ķīmijas mikrorajona ūdensvada sadales tīklu dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, precizē, ka ar 2018.gada 7.maija paziņojumu tika sasaukta kārtējā dalībnieku sapulce  ar sekojošu darba kārtību:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2017.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

Ar šo paziņojumu SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kārtējās dalībnieku sapulces, kura notiks 2018.gada 21.maijā plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.
Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
4.    Atlīdzības noteikšana kapitālsabiedrības valdes loceklim.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 14.maijā tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/63.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.
Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 15.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem (ūdensvada ievada nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Parādes ielas mājām Nr.13, 15, 15-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 10.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem (ūdensvada ievada nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Arodu ielas mājai Nr.3
•    Varšavas ielas mājai Nr.44


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 21.maijā plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2017.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 7. un 8.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Parādes ielas mājai Nr. 15-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves rajonā Annas, Smilšu un Ciedru ielās, Daugavpilī” īstenošanu  no š.g. 7.maija līdz 7.augustam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Smilšu un Ciedru ielu rajonā  - sk.shēmu

ES ansamblis KF

2018.gada 27.aprīlī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) kā Sadarbības iestādi un SIA „Daugavpils ūdens” kā Finansējuma saņēmēju tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”(Nr.5.3.1.0/18/I/001) īstenošanu. Šeit ir preses-relīze

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 14.maijā plkst.11:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma “SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku amatu un profesiju saraksts ar mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem” apstiprināšana jaunajā redakcijā.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā  no 2018.gada 19.aprīļa līdz 21.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” ūdens attīrīšanas stacijas divu rezervuāru  un Kalkūnu mikrorajona ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām),
 2018.gada 16.aprīlī no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru un mikrorajona “Križi”  ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 12.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (akas uzstādīšana Valmieras-Annas ielu krustojumā) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valmieras ielas mājām Nr. 77, 79, 83, 85, 88, 90-a
•    Aizplisētas ielas mājai Nr. 33
•    Valkas ielas mājai Nr. 22
•    Smilšu ielas  mājām Nr. 91, 95
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

11.04.2018. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz darba aizsardzības inženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves rajonā Annas, Smilšu un Ciedru ielās, Daugavpilī” īstenošanu  no š.g. 9.aprīļa līdz 31.maijam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Annas ielas rajonā  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 10.aprīlī no plkst. 13:00 līdz plkst.15:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (Strādnieku ielā 77) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:


•    Strādnieku ielas mājām Nr. 56 (pirmskolas izglītības iestāde Nr.10), 58, 60, 61, 65, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87
•    Tukuma ielas mājai Nr. 24
•    18.Novembra ielas mājai Nr. 166 (frizētava ”Šarms”)  


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde  tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2018.gada 20.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.


Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt līgumu.

lIELDIENAS 2

DSC00108

"SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar zinātkāres centru “ZINOO Daugavpils” jau trešo reizi rīkoja  bērnu pasākumu Pasaules ūdens dienas 2018 ietvaros, šoreiz ūdens konkursu-nodarbību “Atbildes sniedz daba” skolniekiem, kuri varēja uzdot savus jautājumus, iepazīties ar ūdens brīnumiem, piedalīties dažos ūdens konkursos un interesanti pavadīt laiku.

Preses-relīze

Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 20.martā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remonta darbiem (Vaļņu ielā 10-b) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Vaļņu ielas mājām Nr.6-c, 10-a, 10-b, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b
•    Motoru ielas mājai Nr. 4
•    Bumbieru s ielas mājām Nr. 9, 9-a
•    Cēsu ielas mājām Nr.8, 10, 10-a, 11, 20, 20-a, 22, 22-a, 26, 28, 28-a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 41

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

 

IMG 20180309 100636

Š.g. 9.martā plkst.12-00 tika pabeigta labiekārtošana pēc avārijas-remonta darbiem Alejas un Kandavas ielu krustojumā.  Avārijas (ūdensvada D 200 mm pārrāvums ) likvidēšanai, kas tika konstatēta 08.03. plkst.16-30, tika operatīvi piesaistīti “Daugavpils ūdens" avārijas brigādes speciālisti, kuri, strādājot nakts laikā,  9.matrā plkst.3:00 nodrošināja ūdensapgādes pakalpojumus Centra mikrorajonā un uzsāka ielas seguma atjaunošanu (asfaltēšanas darbi tiks paveikti būvniecības sezonas sākumā).

daugavpils udens a top baner 09 18 1

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 1.martā no plkst. 8:30 līdz plkst.18:00 sakarā ar  maģistrālā ūdensvada remontdarbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Vecstropu mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 319, 319-a, 319-b, 319-c, 319-v, 321, 321-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 27.februārī no  plkst.8:00 līdz plkst.17:00, sakarā ar avārijas likvidēšanu Gimnāzijas ielā tiek izmainīta ceļu kustības organizācija Centra mikrorajonā  - sk.shēmu

18 .novembra 43

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka š.g. 23.februārī sakarā ar ūdensvada avārijas remonta darbiem Centra mikrorajonā  ir iespējami dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās lokāli gadījumi pilsētas sadales tīklos, par kuriem lūdzam paziņot uzņēmuma dispečeram pa tālr.  654 24251 vai  20229913.

Papildināts -Avārijas likvidācijas laikā  ( maģistrālā  ūdensvada Ø 600 mm bojājumu novēršanā) tika paveikti nepieciešami  pārslēgumi un visiem klientiem tika nodrošināta  nepārtraukta   ūdensapgāde.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par iespējamām sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” mājas-lapas  sadaļā  “Attīstības stratēģija  un projekti”  ir izvietota informācija par ERAF projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” aktivitātēm 

es ansamblis

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 19.februārī tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/2.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.
Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Spalu iela

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.februārī sakarā ar avārijām ūdensvada tīklos Spaļu ielā  un Tartu ielā (maģistrālo ūdensvaua Ø 500 mm un Ø 200 mm pārrāvumi ) šajos rajonos notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Spaļu ielas mājām Nr. 1-g, 1-p, 4
•    Tartu ielas mājai Nr.7-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

LUKA valde visite

2018.gada 1.februārī SIA “Daugavpils ūdens” notika  Latvijas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) valdes izbraukuma sēde, kuras gaitā tika apspriestas nozares aktualitātes, kā arī apmeklēti SIA “Daugavpils ūdens” galvenie objekti. Fotoreportāža no pasākuma – mūsu lapā Facebook tīklā www.facebook.com/daugavpilsudens, videosižets - www.daugavpils.lv

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 23.janvārī no plkst. 8:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  būvniecības darbiem ( darbus veic CBF “Binders”) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Malu ielas mājām Nr.2, 4
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.preču ielas mājām Nr.1, 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
5. Ziņojums par darījuma slēgšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00.Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2018.gadam apstiprināšana.

3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2018.gadam apstiprināšana.

4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.janvārī sakarā ar avārijas darbiem ūdensvada tīklos Smiltenes ielā (maģistrālā ūdensvada Ø200 mm pārrāvums) šajā rajonā notiek likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:

·         Malu ielas mājām Nr. 2, 4

·         Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10

·         Satiksmes ielas mājām Nr. 5, 7, 9

·         2.preču ielas mājām Nr. 1, 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 15.janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 195, 195-a, 195-b, 195-g, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Valkas ielas mājai Nr. 4-a (15.vidusskola)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 9.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsēju hidranta remonts Pārdaugavas ielā 105) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 91, 92, 94, 99, 102, 104
•    Garā ielas mājām Nr. 22, 26, 28

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 5.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Ligiņišķu ielas mājām Nr. 26, 26-a, 26-b, 26-c, 26-p, 26-s, 26-t

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā:
•    Arhitektu ielas mājai Nr.10 (11.vidusskola)
•    Inženieru ielas mājām Nr. 1 (veikals “Beta” ), 2, 2-a, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

jaunais gads 2017

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.18.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 197-d

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.15.decembrī no plkst. 13:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr.195, 195-a, 195-b, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Valkas ielas mājai Nr. 4-a (13.vidusskola)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”” (identifikācijasNr.DŪ-2017/33 ) izsludināšanu. Sīkāku informāciju sk.šeit

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13.un 14.decembrī sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve:

13.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.91, 92, 94, 99, 102, 109
•    Garā ielas mājām Nr.22 (dz.1, 2), 26, 28

14.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Gaismas ielas mājai Nr. 2
•    Graftio ielas mājai Nr. 21
•    Nometņu ielas mājai Nr. 99-d (DUS)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:

4. par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.


Izteikt piedāvāto darba kārtību sekojošā redakcijā:

1.      dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

2.      par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;

3.      par debitora parādsaistību nokārtošanu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 6.decembra plkst.8:00 līdz 7.decembra plkst.20:00, sakarā ar avārijas likvidēšanu Apšu ielā tiks izmainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:
 
3. par piekrišanu noslēgt nomas līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.7.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Gaismas ielas mājām Nr.30, 32
•    Apšu ielas mājām Nr. 24, 25, 27-a
•    Brūkleņu ielas mājai Nr. 2
•    Naujenes ielas mājai Nr. 15-b


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:

5. par debitora parādsaistību nokārtošanu.

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2.    par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;
3.    par piekrišanu noslēgt nomas līgumu;
4.    par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.novembrī no plkst. 13:00 līdz plkst.14:30 sakarā ar  avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa Alejas ielā 92) ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Alejas ielas mājām Nr.86, 92, 97
•    Indras ielas mājai Nr. 3
•    Sakņu ielas mājai Nr.35
•    Maizes ielas visām privātmājām


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” brīdina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” p.36 ).

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ūdens mērītāju aizsalšanu, lūdzam veikt pagrabtelpu, nepieciešamības gadījumā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.

Atgādinām, ka aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.:
654 21568 (Klientu apkalpošanas centrs)
654 24251 (Dežurējošais dispečers)
654 23961 (Ūdensmērītāju nodaļa)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 8.novembra līdz 22.decembrim, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Riņķa ielā ir izmainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Lattelecom brīdinājumu, ka no 09.11.2017. plkst.06:00 līdz 09.11.2017.plkst.16:00 (pēc Latvijas laika) paredzams līdz 20 minūtēm ilgs telekomunikācijas pakalpojumu pārtraukums abonētajām sakaru līnijām Ūdensvada iela 3, Daugavpilī (tas attiecas uz Klientu apkalpošanas centra zvaniem pa tālr. 654 21568).


Šajā laikā lūdzam klientus sazināties ar Klientu apkalpošanas centra operatoriem pa tālr.65424761

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 07.11.2017. notiek avārijas ūdensvada cauruļvada remonts pēc adreses  Februāra 22 (Gajoka mikrorajonā) (sk.shēmu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.7.novembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.11-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Riņķa ielas mājām Nr.3, 9, 12
•    Naujenes  ielas mājām Nr. 46, 48, 71, 75, 77
•    Vecpils ielas mājai Nr. 55
•    Starķu ielas mājai Nr.2


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.3.novembrī no plkst. 13-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas mājām Nr.79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 101
•    Valmieras ielas mājām Nr. 5 (17.vidusskola), 6, 6-b, 8, 10, 11-a
•    Smilšu ielas mājām Nr. 13, 17

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.30.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa remonts) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Esplanādes mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājai Nr.127


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka remontdarbi ūdensvada tīklos Balvu ielā tiks turpināti (ārkārtas situācijas dēļ), un sakarā ar to š.g. 25.oktodrī un  26.oktobrī (līdz plkst.17:00) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Balvu ielas mājām Nr.1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.25.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Balvu ielas mājām Nr.1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70 (“RIMI”)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.24.oktobrī no plkst. 9:30 līdz plkst.11:00 sakarā ar  darbiem ūdensvada tīklos (ūdensmērītāju uzstādīšana) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Rīgas ielas mājai Nr.59

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 19.oktobra līdz 29.oktobrim  tiks turpināti remontdarbi (aku rekonstrukcija) Parādes, Cietokšņa un Ģimnāzijas ielās kanalizācijas kolektora  renovācijas ietvaros.

Pievēršam autovadītāju uzmanību, ka pilsētas centrā darbu veikšanas vietās tiks uzstādītas pagaidu ceļu zīmes un izmainīta autotransporta kustības shēma ar ātruma ierobežojumu:

Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Parādes, Cietokšņa un Ģimnāzijas ielās remontdarbu vietās
23.un 24.10.2017. - Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Ģimnāzijas ielā (no Saules ielas līdz Rīgas ielai)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām darbu veikšanas laikā un cer uz autovadītāju iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 13.oktobra līdz 15.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni ” rezervuāru un pilsētas mikrorajona Kalkūni sadales tīklu dezinfekcija.