DSC04775

Īstenojot š.g. profilaktisko darbu  plānu, “Daugavpils ūdens” speciālisti pabeidza  milzīgus darbus  4 otrreizējo nostādinātāju  tehniskajā apkalpošanā pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās (tie ir rezervuāri  3 700 m3 un 4 625 m3 apjomā).  Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas procesa  nepārtrauktību,  nostādinātāji  divās tehnoloģiju līnijās tika  iztukšoti un apsekoti pakāpeniski mēneša laikā. Vairāk informācijas un foto – Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 09.augustā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.septembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Viestura ielā š.g. 27. un 28. jūlija  tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajonā   Sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu Nr.1 un shēmu Nr.2

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada remonta darbiem, 2021.gada 29.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00 būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cēsu ielas mājām Nr.11, 22-a, 26, 28, 28-a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 40
•    Bumbieru ielas mājām Nr.9, 9-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30  Kalkūnu mikrorajonā tiks veikti pieslēgšanas darbi ūdensvada tīkliem Kieģeļu ielā 16, kuru veikšanas laikā iespējami īslaicīgi ūdens padeves  pārtraukumi un ūdens organoleptisko radītāju izmaiņas pēc sekojošām adresēm :
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr. 1,1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a (KSS),8, 8-a, 8-d, 8-p, 13, 15, 15-a (PII Nr. 11), 16, 17, 18, 19, 19-a, 21, 23, 21 (SIA AVIS-D)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc darbu pabeigšanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada remonta darbiem (Baznīcas iela 54), 2021.gada 22.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Baznīcas ielas mājām Nr.43, 45, 49, 52, 54
•    Brjanskas ielas mājām Nr. 13, 16

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Kaplavas ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 30.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Senlejas ielā 43,  no š.g. 13.jūlija līdz 16.jūlijam  autotransporta kustība Senlejas ielas posmā Ruģeļu mikrorajonā  tiks slēgta,  tai pieguļošajās ielās - izmainīta -sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

DSC04804

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, turpinot  ciešu sadarbību ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu izpildītājiem, š.g. jūlijā uzsāk ūdensvada sistēmas sakārtošanu Sloku un Liepu ielās Jaunbūves mikrorajonā, kur Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvalde  īsteno šo  ielu rekonstrukcijas darbus ar nepieciešamo komunikāciju nomaiņu un ierīkošanu.
Sakarā ar to, ka pēc paredzētiem asfaltēšanas darbiem jebkādi ar rakšanu saistīti būvdarbi tiks aizliegti 5 gadu laikā, tika pieņemts lēmums Sloku un Liepu ielās nomainīt arī  esošās ūdensapgādes sistēmas novecojošās  daļas (dažās vietās jāmaina ielu cauruļvadu, skātaku un noslēdzošo armatūru). Papildus, tiks izveidoti arī ūdensvada pievadi  līdz visām privātmāju robežām.  Tas ļaus tās īpašniekiem  šajā periodā netraucēti veikt jau ieplānotus būvniecības darbus nekustāmo īpašuma pieslēgšanai centralizētiem ūdensvada tīkliem.  Aicinām arī citus šī rajona namīpašniekus izmantot  doto  iespēju un, lai iegūtu detalizētu informāciju par pieslēguma  ierīkošanu kartību (t.sk. izmantojot Domes līdzfinansējuma programmu), pieteikties “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā specialistu konsultācijai (tālr. 65421568, 65424761 vai 62103020). Pamatinformācija ir atrodama arī  uzņēmuma mājas-lapā www.daugavpils.udens.lv (Informatīva daļa/ Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 21.jūlijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
 
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt līgumu.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (Sloku un Liepu ielās),  š.g. 05.jūlijā un 7. jūlijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā -

5.jūlijā pēc sekojošām adresēm:
•    Sloku ielas mājām Nr. 14, 18, 20, 22
•    Liepu ielas mājām Nr. 9, 11, 13, 15, 17

7.jūlijā pēc sekojošām adresēm:
•    Jelgavas ielas mājām Nr. 1-r, 2-c, 10, 12, 14, 16, 18, 20
•    Sloku ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-a, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24
•    Liepu ielas mājām Nr.1, 3, 5, 9, 13, 15, 17
•    Stiklu ielas mājai Nr. 7-b

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 30.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka projekta ietvaros tiks veikta ūdensvada pieslēgšana pie centralizētiem ūdensvada tīkliem no 2021.gada 17.jūnija līdz 19.jūnijam, līdz ar ko tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Vecās Forštadtes mikrorajona Aveņu ielā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 2021.gada 30. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.71, 73
•    Vienības ielas mājai Nr.44

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 2021.gada 28. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājai Nr.36a, 38, 38b, 42, 42a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 19.jūnija līdz 22.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens attīrīšanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Vitebskas un 1.maija ielās projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 14.augustam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 16. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr.40, 40A

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 16. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Fabrikas ielas mājām Nr.13, 17, 18, 18A

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 14. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Viduspoguļankas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cēsu ielas mājai Nr.16
•    Krasta ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 7. jūnijā no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.79, 79A, 81, 81A, 82, 82A, 84, 84A, 85, 86
•    Valmieras ielas mājai Nr. 4
•    Smilšu ielas mājām Nr. 3, 5

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 10.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Lielā ielas mājām Nr.50, 54, 56
•    Aiviekstes ielas mājai Nr. 3
•    Sēlijas ielas mājām Nr. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos un ūdensvada pieslēgšanas darbiem (kurus veiks SIA “Apola-D”), 2021.gada 8.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves un Gajoka mikrorajonos pēc sekojošām adresēm :
•    Siguldas ielas mājai Nr. 16-a (Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija)
•    Grodņas ielas mājām Nr.1-a, 6
•    Jelgavas ielas mājai Nr.30-a

•    Vidus ielas mājām Nr. 4-c, 4-e, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
•    Centrālā ielas mājām Nr. 3, 10, 11, 12, 16, 18
•    Fabrikas ielas mājām Nr.9, 16-a, 16-b

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

 

piesl dome

Ar 2021.gada 2.jūniju stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz  personu loku paplašināšanu, kuras pieslēguma izveidošanai var pretendēt uz Domes līdzfinansējumu 100% apmērā (tam pievienotas personas ar II invaliditātes grupas un personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu) -sk.papildinformāciju

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. maija beigās tika uzsākti būvniecības darbi pirmo nekustamo īpašumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai turpmākai pieslēgšanai projekta ietvaros izbūvētiem ūdenssaimniecības tīkliem Judovkas mikrorajonā (sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas (www.spkc.gov.lv), klientu un apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek nodrošināta tikai  pēc iepriekšējā pieraksta (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr. 62103020 . (sk.papildinformāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos un ūdensvada pieslēgšanas darbiem (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 31.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Centra un Gajoka mikrorajonos pēc sekojošām adresēm :

 • Cietokšņa ielas mājām Nr.63
 • Fabrikas ielas mājām Nr.9, 13, 16-a, 16-b, 17, 18, 18-a
 • Vidus ielas mājām Nr. 4-c, 4-e, 4-g, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
 • Centrālā ielas mājām Nr. 5, 10, 11, 12, 16, 18

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 27.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.60 (TC Ditton Nams, gaļas paviljons)
•    Kandavas ielas mājām Nr.17 (Daugavpils Centra vidusskola), 17-a, 19

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

DSC04605

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti izpildīja plānotus profilaktiskus darbus un tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudi kanalizācijas sūkņu stacijā “Kandavas” (tā ir visjaudīgākā pilsētas kanalizācijas sūkņu stacija, kas pārsūknē līdz 90 % notekūdeņu no daudziem pilsētas uzņēmumiem un blīvi apdzīvotiem daudzstāvu ēku mikrorajoniem Daugavas labajā krastā). Šoreiz  tika pacelts virspusē un apsekots vislielākais drupinātājs ( ap 2 ,5 tonnu svarā un 2, 7 m augstumā), lai paveiktu mazgāšanas, regulēšanas un citus nepieciešamus apkalpošanas darbus (drupinātājs uzstādīts ieplūdes kanālā un sasmalcina jebkāda materiāla lielgabarīta atkritumus līdz 1-5 cm frakcijā, nodrošinot caurplūdi 4, 5 tūkst.m3/stundā). Pateicoties paveiktiem darbiem tiek novērsta nepieciešamība manuāli atbrīvot restes no atkritumiem drupinātāja bojājuma gadījumā (diemžēl, daži klienti neievēro noteikumus un joprojām izmanto kanalizācijas sistēmu kā atkritumu tvertni) un samazinājās sūkņu bojājumu drauds notekūdeņu neparedzēto parametru pārsūknēšanas dēļ, kas savukārt,  ir ļoti svarīgi  nepārtraukto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un ērtas dzīves apstākļu nodrošināšanai mūsu pilsētniekiem. Šeit ir preses-relīze

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces, kuru tika plānots novadīt 2021.gada 31.maijā plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi.”

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos 2021.gada 25.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.53, 55
•    Kandavas ielas mājai Nr.15

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Lielā ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 17.jūnijam  tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā   un līdz dārzkopībai “MAĻŪTKI” - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos Cietokšņa-Sporta  ielu krustojumā, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 18.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.70 (veikals RIMI)
•    Sporta ielas mājai Nr. 8
•    Vienības ielas mājām Nr. 40, 40-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2021.gada 14.maija līdz 31.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri”  II pacēluma stacijas trīs rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2021.gada 31.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) ,  š.g. 11.maijā no plkst.9:00 līdz 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Teātra ielas mājām Nr. 30, 32, 34
•    Muzeja ielas mājai Nr.10 (PII Nr. 12)
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos Fabrikas-Dzelzceļu ielu krustojumā, (būvdarbus veic SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 7.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 20:00 būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Fabrikas ielas mājām Nr.24-a, 26, 28
•    Vidus ielas mājai Nr. 32
•    Bruģu ielas mājām Nr. 31, 31-b
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 21, 23, 25, 27

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

Brivkrans un struklaka

Ņemot vērā pagājušā gada pozitīvo pieredzi un pilsētas iedzīvotāju lūgumu, arī šogad, sākot ar 30.aprīli līdz siltās sezona beigām pilsētas Dubrovina parkā darbosies ŪDENS BRĪVKRĀNS!
 Tas ļauj daudziem parka apmeklētājiem ne tikai nogaršot ūdeni, atsvaidzināties vai nomazgāt rokas, bet arī palīdzēt videi, jo iepildot līdzpaņemto ūdens pudeli  ar dzeramo ūdeni mēs samazināsim PET pudeļu izplatīšanu.
Ūdens brīvkrāns ir pieslēgts pie Daugavpils pilsētas ūdensvada un par dzeramo ūdens kvalitāti ikdienā rūpējas “Daugavpils ūdens” speciālisti.  
ŠEIT ŪDENI VARI DZERT DROŠI ….UN PAR BRĪVU!

DU KAC foto

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv),līdz š.g. 31.maijam klientu pieņemšana  klātienē turpinās tikai pēc iepriekšējā pierakst (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr. 62103020 . Pierakstīto klientu apkalpošana tiek veikta SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3),  darba dienās no 8:00 līdz 16:30 (pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 līdz12:30).

! Sakarā ar gaidāmajiem valsts svētkiem un pārcelto darbadienu, Klientu apkalpošanas centra speciālisti veic  klientu pieņemšanu sekojoši – 30.aprīlī un 8.maijā – līdz plkst.15:30, 1.- 4.maijā - BRĪVDIENAS

Vienlaikus, “Daugavpils ūdens” aicina klientus rūpīgi izvērtēt personīgo apmeklēšanas nepieciešamību, neapmeklēt uzņēmumu, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar COVID -19 slimnieku un maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti (šeit ir detalizēta informācija).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Viestura ielā),  š.g. 27.aprīlī no plkst.9-45 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Viestura ielas mājām Nr. 10 (Daugavpils autoosta), 27


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

IMG 20210422 WA0008 Austrumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 19.04.2021. projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” atsācis būvniecības darbus ( šeit ir preses-relīze)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 10.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.


Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanās.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 26. līdz  28.aprīlim notiks plānoti remontdarbi ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa) Jaunbūves mikrorajonā un šajā sakarā dažās ēkās tiks pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana , proti:
26.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    L.Dārza ielas mājām Nr. 2, 2-b, 3, 4, 5, 8, 8-a, 8-b
27.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Malu ielas mājai Nr.15
•    1.Pasažieru ielas mājām Nr.4, 4-a, 6
28.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Varšavas ielas mājām  Nr. 1-c, 3, 4, 6
•    Tautas ielas mājām Nr.2, 7, 8

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DCK punkta foto

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, ņemot vērā, ka sākot ar nākamo gadu ir paredzētas būtiskas pārmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jautājumos, savlaicīgi gatavojas darbam ar palielinātu slodzi (uzņēmumam jānodrošina  notekūdeņu papildapjomu pieņemšana un attīrīšana no vairāk nekā 6 tūkst. privātmājām un uzņēmumiem, kas joprojām izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas –  krājtvertnes, septiķus vai rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudīgumu līdz 5 m3/diennaktī ).

Izanalizējot situāciju un uzņēmuma rīcībā esošās ražošanas iespējas, tika  pieņemts lēmums par vēl viena decentralizētās kanalizācijas (turpmāk - DCK) notekūdeņu pieņemšanas punkta izbūvi Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā.   Šeit ir papildinformācija

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2021.gada 19.aprīļa līdz 30.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  3.pacēluma  stacijas rezervuāru dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos Burtnieku-Fabrikas ielu krustojumā, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 21.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Fabrikas ielas mājām Nr.17, 19
•    Centrālā ielas mājai Nr. 15
•    Vidus ielas mājām Nr. 13, 15, 24/26
•    Burtnieku ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 5, 5-a, 5-b, 6, 8

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada  12.aprīļa līdz 16.aprīlim  notiek ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

DSC04551

Ar šī gada būvsezonas sākumu SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti turpina pērn uzsāktos darbus maģistrālā ūdensvada renovācijai Balvu ielā.  Pašlaik notiek sagatavošanas darbi ap 100 m ūdensvada nomaiņai posmā no Cietokšņa ielas 70 līdz Balvu-Cietokšņa ielu krustojumam ar turpmāku pieslēgšanu pilsētas ūdensvada tīkliem jaunā ūdensvada apkalpošanas kamerā, kas tiks ierīkota Cietokšņa ielā tramvaju līnijas pārbūves laikā. Šeit ir papildinformācija, vairāk foto –  Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka  ņemot vērā daudzu klientu vēlmes un ievērojot visas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus(www.spkc.gov.lv), no š.g. 7.aprīļa līdz 30.aprīlim organizēs klientu pieņemšanu, kas tiks  veikta tikai pēc iepriekšējā pieraksta (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr.62103020  (šeit ir detalizēta informācija).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 6.aprīlī no plkst.8:30 līdz 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Ziemeļu ielas mājām Nr. 7, 7-a, 7-b
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.137, 139, 141, 143, 145, 154-b, 156, 158, 160, 162

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU Lieldienas 2021

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos Balvu-Cietokšņa ielu krustojumā, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 6.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.70 (veikals RIMI), 72 (SIA TEHAUTO LATGALE)
•    Stadiona ielas mājai Nr. 1 (Daugavpils Olimpiskais Centrs)
•    Balvu ielas mājām Nr. 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 12.aprīlī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 29.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :

 • Cietokšņa ielas mājām Nr.71, 73
 • Vienības ielas mājai Nr. 44

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

 

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada  22.marta līdz 26.martam  notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

kur rodas udens

Šogad, sagaidot 22.martu, kad visā pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena (World Water Day), Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA), sekojot šī gada ANO izvēlētai tēmai “Ūdens vērtība”,  izveido video par dzeramā ūdens dzīvi pilsētā “Kur rodas krāna ūdens?  un Kā gudri izmantot ūdeni? , lai raisītu izpratni par to, no kurienes rodas krāna ūdens, kā darbojas centralizētā ūdensapgādes sistēma, kas ikdienā  nodrošina kvalitatīvu ūdeni mūsu dzīvokļos un darba vietās, kā arī  pastāstītu par ūdens lietošanas paradumiem un gudru ūdens izmantošanu. (vairāk informācijas  sk.šeit)

Video radīts biedrības Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija realizētā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros.

Aicinām noskatīties video arī "Daugavpils ūdens" Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 125 mm pārrāvums), š.g. 17.martā no plkst.10:30 līdz 11:45 tika pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :

 • Vaļņu ielas mājām Nr. 6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b
 • Motoru ielas mājai Nr.4

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Varšavas-Puškina ielu krustojumā),  š.g. 16.martā no plkst.14:00 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina  ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16-a, 19, 27


Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādītas 2 mucas ar dzeramo ūdeni (Puškina ielā 7 un Puškina ielā 19)
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 19.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Kandavas ielas mājām Nr. 4, 4-a, 4-c, 4-k, 7, 7-a, 9, 11, 13
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.55, 55-a, 57, 57-a, 57-b, 61

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913. SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

Atbilstoši LR MK 2021.g. 12.martā pieņemtajiem grozījumiem rīkojumā Nr.655  "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu,  lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku un nodrošinātu noteiktos piesardzības pasākumus SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no 2021.gada 16.marta  līdz  6.aprīlim tiek pārtraukta klientu pieņemšana klātienē uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā – Ūdensvada ielā 3 (ieskaitot uzņēmuma kases darbību)

Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti (sk. šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 11.martā no plkst.9:00 līdz 12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Forštadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vidzemes ielas mājām Nr. 1-e, 42, 44, 48
•    Šūnu ielas mājai Nr.8
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem (ūdensvada ievada nomaiņa), 2021.gada 10.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajona Cietokšņa ielas mājai Nr.55.


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

8.marts 2021 DU

04.03.2021. - SIA "Daugavpils ūdens" (reģ. Nr.41503002432) izsludina kandidātu atlasi uz elektromehānisko iekārtu mehāniķa amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”, 2021.gada 8.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajona Parādes ielas mājai Nr.17.

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 2. un 3.martā tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Ķīmijas mikrorajonā (būvdarbu veikšanas laikā  tiks uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni):


2.martā no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr.48-a, 49, 50, 52, 53, 55-a, 57, 57-a, 58, 59, 62, 63 (veterināra klīnika), 65, 67, 69, 71
•    Annas ielas mājām Nr.3, 3-a, 5
•    Aizplisētas ielas mājai Nr.47
3.martā no plkst. 9:00 līdz plkst.11:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Inženieru ielas mājām Nr.7, 9, 12, 19
•    Zelinska ielas mājai Nr.13


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Valmieras ielā 80)š.g. 17.februārī no plkst.10:40 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Valmieras ielas mājām Nr. 42-d, 49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 64-a, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Jātnieku ielas mājai Nr.75
•    Liepājas ielas mājām Nr.47, 49, 50, 52, 51/53, 54, 54-a, 55, 56, 58
•    Smilšu ielas mājai Nr. 73/75
 Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens”, ņemot vērā daudzu klientu vēlmes un ievērojot visas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus, no š.g. 17.februāra atsāk klientu pieņemšanu klātienē, ieskaitot  norēķinu kases darbību, kas tiks veikta tikai  pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālr.62103020 vai 654 21568 (tehniskā nodaļa – 654 22552) – sīkāka informācija ŠEIT

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 9.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājai Nr.1/3
•    Parādes ielas mājai Nr.7

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2021.gada 12.februārī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

Darba kārtība ir papildināta ar sekojošu jautājumu:
 “5. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana”.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2021.gada 28.janvārī divas SIA “Daugavpils ūdens” ēkas  - Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēka un Administrācijas ēka - tika pieņemtas ekspluatācijā. Uzņēmuma ēku energoefektivitātes paaugstināšana kļuva iespējama tikai pateicoties dalībai  projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kurā izdevās piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. (sk.preses-relīzi)

DSC04458

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.1. februārī no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana J.Forštadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rēzeknes ielas mājai Nr.15-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 12.februārī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2021.gadam apstiprināšana.
3.    SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2021.gadam apstiprināšana.
4.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 21.janvārī, sakarā ar ūdensvada Ø200 mm pārrāvuma likvidācijas darbiem Višķu ielā 20, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā:

 • Višķu ielas mājām Nr. 15, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
 • Šaura ielas mājai Nr.29-a

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni (Šaura ielā 29-a)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Ziemeli ZIEMA

2021. gada 23.janvārī aprit 20 gadi kopš pilsētas ūdensgūtnes “Ziemeļi” darbības uzsākšanas. Šī objekta svinīgā atklāšana kļuva par 2001. gada galveno notikumu gan mūsu kolektīvam, gan arī pilsētas iedzīvotājiem – tika pabeigts pirmais starptautiskais projekts pilsētas ūdenssaimniecības modernizācijai, kas  ļāva īstenot ilggadējo pilsētas iedzīvotāju un speciālistu sapni – pilnībā pāriet uz Daugavpils pilsētas apgādi ar dzeramo ūdeni no aizsargātiem pazemes avotiem – artēziskiem urbumiem.  20 darba gados no ūdensgūtnes “Ziemeļi” artēziskiem urbumiem  pilsētas sadales tīklā tika padoti 45 milj. m3 vistīrākā ūdens (vai ap 500 000 litru uz katru Daugavpils iedzīvotāju).“Daugavpils ūdens” vadība apsveic ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtu kolektīvu ar nozīmīgu notikumu un izteic pateicību visiem speciālistiem par apzinīgu, atbildīgu un profesionālu darbu visu pilsētnieku veselības labā, kas ir īpaši vērtīgi ārkārtas situācijas laikā.(sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.janvārī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par atļauju veikt līguma grozījumus.
3.    Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka saistībā ar valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu, līdz š.g. 7.februārim turpinās klientu apkalpošanu attālināta režīmā (norēķinu kase Klientu apkalpošanas centrā tiks slēgta).

Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti. Atgādinām, ka  dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami elektroniski, nosūtīt  pa pastu   vai ievietot pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).  (ŠEIT  ir detalizēta informācija)

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” turpināja būvniecības līgumā paredzētus darbus (sk.preses-relīzi)

DU apsveikums 2020 4

Ansamblis ERAF

DSC04374

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” īstenošana tuvojas noslēgumam: visi būvniecības darbi ir pabeigti, pakāpeniski būvniecības līguma posmi tiek nodoti ekspluatācijā (sk.preses- relīzi)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.decembrī, sakarā ar  ūdensvada ievada pārrāvuma likvidācijas darbiem Stacijas ielā 79, no plkst.10-20 tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 79, 83
•    Ŗīgas ielas mājām Nr. 83-a, 85

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.11. decembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.76, 76-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām. Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 09.decembrīno plkst.11-30, sakarā ar  ūdensvada Ø150 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Grodņas ielā 34,  tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Grodņas ielas mājām Nr. 34, 40, 42
•    Tautas ielas mājām Nr. 69, 71, 73, 84, 86
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 157, 159
•    Tukuma ielas mājai Nr.23
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni (Tautas ielā 86)
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 18.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšana.
3.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

privat.maju pieslegums

Ar 2020.gada 2.decembri stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz atbalsta apjoma palielināšanu namīpašniekiem (fiziskām personām) nekustāmo īpašumu  pieslēgšanai pilsētas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai Daugavpils pilsētas teritorijā (sīkāk sk. šeit).

sals

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu aizsalšanu ziemas periodā, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.(sk.pilnu tekstu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 30.novembrī, sakarā ar  ūdensvada Ø100 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Vecpils ielā 42, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23-a, 24, 25, 27, 30-a, 31, 31-a, 30/32, 32-a, 34, 36, 40, 42

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada ievada nomaiņa),  š.g. 30. novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām  adresēm:
•    Dzelzceļu ielas mājām  Nr. 3, 4, 5, 5-a, 7-a, 9, 9-a, 16, 18, 20, 22/24
•    Februāra ielas mājām Nr.28, 30, 47
•    1.Preču ielas mājām Nr. 1, 30
•    Nometņu ielas mājām Nr. 25, 25-a
•    18.Novembra ielas mājai Nr.66-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

RCU 1

Gatavojoties darbam ar palielināto slodzi pēc ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” pabeigšanas, kanalizācijas sūkņu stacijā “RCU” ir uzstādīti 2 jauni sūkņi ar jaudīgākiem un vienlaikus  efektīvākiem   parametriem (sūkņu ar jaudu 7.5 kW un ražotspēju 158 m3/st.  vietā tika uzstādīti sūkņi ar jaudu 9 kW un ražotspēju 216 m3/st.) Tādējādi KSS “RCU” notekūdeņu pārsūknēšanas efektivitāte palielināta uz 36%. Vairāk informācijas - Facebook lapā

Brivkrans ir slegts

Ar aukstā laika iestāšanos Daugavpils pilsētas parkā pabeidz darbību ŪDENS BRĪVKRĀNS, kas siltajā sezonā par brīvu priecē pilsētniekus  ar garšīgu dzeramo ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada.  Atpūšamies , sakārtosimies un atkal tiksimies pavasarī!

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.16.novembrī, sakarā ar  ūdensvada Ø150 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Raiņa ielā 27, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Raiņa ielas mājām Nr. 24-a, 26, 26-a, 26-b, 26-c, 27, 28, 28-b, 69 (šaha klubs)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku slimības uzliesmojuma laikā Daugavpilī un nodrošinātu noteiktos LR  piesardzības pasākumus  SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2020.gada 16.novembra un līdz ārkārtas situācijas atcelšanai Latvijas Republikā  tiek pārtraukta klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība).

Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti:
•    Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Avārijas dienests– tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;
•    Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija – tālr. 654 07523, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DU apsv. valsts svetki 2020

Aizbidnu nomaina

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar atjaunošanas darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa),  š.g. 10. un 11.novembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā, proti:
10.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Aglonas ielas mājām  Nr. 3,7,11
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.120
•    Kauņas ielas mājām Nr. 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148, 148-a, 150, 154, 156, 158-a
•    Avotu ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8, 9, 10, 11
11.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.70
•    Arodu ielas mājām Nr. 10, 12, 14

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā, lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku un pakalpojuma saņemšana klientiem būtu maksimāli droša, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2020.gada 9.novembra un līdz ārkārtas situācijas atcelšanai (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem) klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks veikta tikai pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālr.62103020 (tehniskā nodaļa – 654 22552) - sk.paziņojumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, š.g. 10. un  11.novembrī  tiks pārtraukta ūdens piegāde 2 mikrorajonos -
10.novembrī no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:30  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ģimnāzijas ielas mājai Nr. 2

11.novembrī no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 85, 85-a, 87
•    Valmieras ielas mājai Nr.17

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka ūdensapgādes pārtraukuma ilgums var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

DSC04315

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumus, 06.11.2020. tiek veikti Austrumu ielas (kur pašlaik kursē sabiedriskais transports) greiderēšanas darbi, kā arī daļēji ielas segums tiks piebērts ar šķembu maisījumu.
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka Austrumu ielas, kā arī visas Judovkas rajona ielu segumi tiks atjaunoti sākotnējā  stāvoklī ( kā bija pirms būvniecības darbiem). Asfaltēšanas darbi paredzēti tikai Lielājā ielā. Daudzās Judovkas mikrorajona ielās pēc  ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas jau uzsākti tāda veida atjaunošanas darbi.(sk.paziņojumu)

 • A.Pumpura ielas mājai Nr. 97
 • 2.preču ielas mājai Nr. 30

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma.  SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

aizb 1

SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa darbinieki pabeidz uz šo gadu plānotus noslēdzošas armatūras un ugunsdzēsības hidrantu remontdarbus. Pēdējo trīs gadu laikā  speciālisti izremontēja 185 un nomainīja vairāk par 300 bojāto aizbīdņu, 2020. gadā vien – 170 aizbīdņu (no tiem 111 tika izremontēti un 59 – nomainīti).Visu gadu garumā uzņēmums aktīvi strādā arī pie ugunsdzēsības hidrantu apsekošanas, pārbaudes, un nepieciešamības  gadījumā nomaiņas. Pilsētas ūdensapgādes tīklā ir iebūvēti 899 (pārsvarā apakšzemes) hidranti un katra hidranta apsekošana un pārbaude ir jāveic vismaz reizi gadā (vairāk informācijas un foto - uzņēmuma Facebook lapā).

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.3.novembrī sakarā ar avārijas situāciju ūdensvada tīklos Stiklu ielā (maģistrālā ūdensvada Ø 300 mm pārrāvums ) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:

 • Jelgavas ielas mājām Nr. 1-r, 2-c, 10, 12, 14, 16
 • Sloku ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13-a, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24
 • Liepu ielas mājām Nr. 1, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 17
 • Stiklu ielas mājām Nr. 2-d, 4, 7-b, 7-e, 7-g, 7-p, 10-b, 10-d, 16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251;
20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa),  no š.g.  3.novembra līdz 5.novembrim tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā, proti:

3.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Ziemeļu ielas mājām  Nr. 8, 9, 11
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.150
•    Kauņas ielas mājām Nr. 134-a, 149, 151, 153, 155, 155-a, 157, 157-a, 184-a, 186, 188
4.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Užvaldes ielas mājām  Nr. 5, 7, 10
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.138
•    Kļavu ielas mājai Nr.26, 30
•    Kauņas ielas mājām Nr. 131-a, 133, 139, 141, 166, 178
5.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām  Nr. 3, 5, 6, 11, 12-a, 13, 13-a, 14, 16
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.162-a, 164
•    M.Viļņas ielas mājām Nr. 4, 4-a, 5, 5-a, 6, 7
•    Jaunā ielas mājai Nr. 1
•    Kauņas ielas mājām Nr. 134, 136, 136-a, 163, 167, 167-a
•    M.Škiersiela Nr.3

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ugunsdzēsības hidranta remontdarbiem,  š.g. 29. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Neredzīgo biedrības mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    18.Novembra ielas mājām  Nr.311(doktorāts)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Balvu ielā, š.g. 27.un  28.oktobrī  tiks pārtraukta ūdens piegāde Centra mikrorajonā
27.oktobrī no plkst. 08:30 līdz plkst. 15:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Balvu ielas mājām Nr. 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15

28.oktobrī no plkst. 08:30 līdz plkst. 14:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Balvu ielas mājām Nr. 1, 1-b, 2

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiks uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni un ūdensapgādes pārtraukuma ilgums var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.