DSC01731

2019.gada 2. jūlijā, iepazīšanās vizītes laikā Daugavpils reģionā, Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga apmeklēja SIA “Daugavpils ūdens” objektus (Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukus). Foto  - uzņēmuma lapā Facebook

SIA “Dauagvpils ūdens” paziņo, ka sakarā ar brīvkrāna aizvietošanu Judovkas mikrorajonā (Lielā – Silenes ielu krustojumā) šajā vietā  sākot ar 02.07.2019. līdz jauno brīvkrānu uzstādīšanas,  ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti no “Daugavpils ūdens” mucas “DZERAMAIS ŪDENS”

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos(Balvu-Stadiona ielu krustojumā) , š.g. 25.jūnijā  no plkst. 10:00 līdz plkst.16:30 un 26.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  pēc adreses Stacijas ielas mājai Nr.127.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 25.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 sakarā ar avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos  tiks pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā :
•    18.Novembra  ielas mājām Nr.159, 161
•    Tukuma ielas mājai Nr.23

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

DU ligo 2019

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, š.g.20.jūnijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  2 pilsētas mikrorajonos-

no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00  Vecstropu mikrorajonā (darbus veic SIA “Daugavpils ūdens”) pēc sekojošām adresēm:
•    Čiekuru ielas mājām Nr.2-c, 3, 3-a, 3-b, 4, 4-a, 5, 5-a, 5-b, 5-c, 5-e, 6, 7, 7-a

 no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 Grīvas  mikrorajonā (darbus veic SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”) pēc sekojošām adresēm:
•    Noras  ielas mājām Nr. 92, 95, 97

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

18.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieka (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, š.g.18.jūnijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 pilsētas mikrorajonos-
no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00  Jaunbūves mikrorajonā (darbus veic SIA “Daugavpils ūdens”) pēc sekojošām adresēm:
•    Rītu ielas mājām Nr.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

no plkst. 8:30 līdz plkst.18:00 Gajoka mikrorajonā (darbus veic SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”) pēc sekojošām adresēm:
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 30, 30-a, 32
•    Nometņu ielas mājām Nr. 22, 22-a, 23, 24, 26, 32, 34, 36

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada  remontdarbiem Aveņu ielā  (posmā no Zeltkalna ielas līdz Līksnas ielai)  no 2019.gada 17.jūnija (plkst.9-00) līdz 20.jūnijam (plkst.16-30) tiks mainīta ceļu kustības organizācija  J.Forštadtes mikrorajonāsk. shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada  remontdarbiem  no 2019.gada 10.jūnija līdz 9.augustam  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Balvu ielā (posmā no Stacijas ielas 129-a līdz Stacijas un Balvu ielu krustojumam ) - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos , š.g. 10.jūnijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Esplanādes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Balvu ielas mājām Nr.1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70 (“RIMI”)
•    Stadiona ielas mājai Nr.1

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

03.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz būvinženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “APOLA -D”,  š.g. 4.jūnijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Spaļu ielā pēc sekojošām adresēm:
•    Spaļu ielas mājām Nr. 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 31.maijā ir izsludinātas iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/5 un “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6.

Visa informācija par šīm procedūrām ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.
Iepirkuma procedūras tiek veiktas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2019.gada 31.maija līdz 2.jūnijam un no 7.jūnija līdz 9.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens attīrīšanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 31.maijā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

Piedāvāta sapulces darba kārtība ar grozījumiem:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.
3.    Valdes locekļa ievēlēšana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem un pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos,  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Jaunbūves mikrorajonā:

š.g.29.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām Nr. 112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 127, 129

š.g.30.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.18:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājai Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem un pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.27.maijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana :

no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Bruģu ielas mājām Nr. 13-a, 15, 17, 19

no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Stacijas ielas mājai Nr.60

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa remonts) , kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”,  š.g.22.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ūdensvada ielas mājām Nr. 4, 10, 12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 31.maijā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos ,  š.g. 21.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ģimnāzijas ielas mājai Nr. 22
•    Lāčplēša ielas mājām Nr.22, 24, 26, 28, 30

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2019.gada 17.maija līdz 19.maijam  un no 24.maija līdz 26.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” ūdens attīrīšanas stacijas otrā un trešā rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  š.g. 18.maijā  no plkst. 8:00 līdz plkst.15:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ūdensvada ielas mājām Nr. 4, 4-a, 6
•    Podnieku ielas mājām Nr. 1, 5/7, 7/9, 11
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 11, 13, 15, 30, 32, 36
•    Nometņu ielas mājām Nr. 22, 22-a, 23, 24, 26, 30-a, 32, 34, 36

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos ,  š.g. 13.maijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 pilsētas mikrorajonos:

no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm -
•    Aglonas ielas mājām Nr. 3, 7, 11
•    Kauņas ielas mājām Nr.105, 107, 115, 117, 119, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148-a, 150, 154, 156, 158-a

no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm -
•    Ūdensvada ielas mājai Nr. 10, 12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2019.gada 23.maijā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. SIA “Daugavpils ūdens” 2018.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  š.g.9.maijā  no plkst. 16:00 līdz plkst.18:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Vidus ielas mājai Nr. 32 (“Antaris”)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks CBF SIA “Binders”),  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā :

š.g.7.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 11, 30

š.g.8.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Ūdensvada ielas mājām Nr. 10, 12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3.maijā sakarā ar avāriju ūdensvada tīklos Smilšu  ielā 3 (maģistrālo ūdensvada pārrāvums ) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

4 maijs 1

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “HEKTORS”,  š.g.3.maijā  no plkst. 9:30 līdz plkst.16:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Dzirnavu ielas mājai Nr. 15
•    Vides ielas mājai  Nr. 4-b
•    Bruģu ielas mājām Nr. 13-a, 15, 17, 19

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks CBF SIA “Binders”),  š.g.2.maijā  no plkst. 10:00 līdz plkst.19:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Svaru ielas mājai Nr. 4
•    Muitas ielas mājai  Nr. 3-e
•    Malu ielas mājām Nr. 9, 13

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  š.g.3.maijā  no plkst. 16:00 līdz plkst.18:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Vidus ielas mājai Nr. 32 (“Antaris”)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

DSC01295

SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki jau tradicionāli apvienojās saliedētā komandā un piedalījās Lielajā Talkā - kopīgā darbā apkārtējās vides sakārtošanai, šogad pilsētas J. Forštadtes mikrorajonā. Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  š.g.29.aprīlī  no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 15, 36

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 10.maijā plkst.09:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.

IWAMA Turku

2019.gada 18.aprīlī laikrakstā “Diena” ir publicēts raksts “ Projekts IWAMA – kopīgais darbs, lai uzlabotu Baltijas jūras stāvokli”

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks СBF SIA “BINDERS”, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana

23.04.2019. no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Malu ielas mājām Nr. 2-a, 2-c
•    Muitas ielas mājām Nr.3-l, 3-p

24.04.2019. no plkst.10:00 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās ūdensvada sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

17.04.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz specializētā/automobiļa vadītāja amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

DU Lieldienas 2019

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, 17.04.2019.  tiks pārtraukta ūdens piegāde :

no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veiks SIA "Daugavpils būvmehanizācija" :
•    Čiekuru ielas mājām Nr. 2-c, 3, 3-a, 3-b, 4, 5, 5-a, 5-b, 5-c, 5-d, 5-e, 6, 7, 7-a, 8

no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veiks SIA "Hektors"):
•    Vidus ielas mājai Nr. 4-b
•    Dzirnavu ielas mājai Nr. 15
•    Bruģu ielas mājam Nr. 13-a, 15, 17, 19

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada DN 63 remonta darbiem  pēc adreses Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, kurus veiks CBF SIA “BINDERS”, 15.04.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3


Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās Jaunbūves rajonā, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2019.gada 12.aprīļa līdz 14.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Vingri” ūdens attīrīšanas stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 18.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

 

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 8.aprīlī ir izsludināta iepirkumu procedūra  ” “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/4
 

Visa informācija par šo iepirkumu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv –Pašvaldība/ Publiskie iepirkumi /Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa/Iepirkumi un mantas atsavināšana.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” (Nr. 4.2.2.0/18/1/008) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, grozījumiem.  

Visa informācija par šo procedūru (identifikācijas Nr. DŪ-2019/3) ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv  un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds).

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(ugunsdzēsības hidranta remonts) 2019.gada  8. aprīlī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Aptiekas ielas mājām Nr. 21, 25, 23, 27-a, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40-a
•    Lielā ielas mājām Nr.40, 42, 44
•    Komunālā ielas mājai Nr 2
•    Dostojevska ielas mājai Nr. 2

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks СBF SIA “BINDERS”, 04.04.2019. no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana pēc sekojošām adresēm:
•    Svaru ielas mājai Nr. 4
•    Muitas ielas mājām Nr.3, 3-f, 3-p

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada DN 400 remonta darbiem  posmā no Malu ielas uz Dīķu ielas pusi, Daugavpilī, kurus veiks SIA “BINDERS”, 03.04.2019. no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām adresēm:
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4, 5, 5-b, 9, 13
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3
•    Dīķu ielas mājām Nr. 24, 33
•    Muitas ielas mājām Nr. 3-a, 3-c, 3-f, 3-p
•    Svaru ielas mājai Nr. 4
Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās Jaunbūves rajonā, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks СBF SIA “BINDERS”, 02.04.2019. no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana pēc sekojošām adresēm:
•    Malu ielas mājām Nr. 2-a, 2-c, 9-b
•    Muitas ielas mājām Nr.3-l, 3-p

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta demontāža) 2019.gada  1. aprīlī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Spaļu ielas mājām Nr. 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kas tika sasaukta uz 2019.gada 29.marta plkst.9:30, atcelšanu. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.Ārkārtas dalībnieku sapulces atcelšana notiek sakarā ar to, ka nav iespējams izskatīt darba kārtības jautājumus bez Ūzņēmumu reģistra lēmuma, kas šobrīd nav pieejams.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (noslēgarmatūras remonts) 2019.gada  28. martā no plkst. 13-00 līdz 15-00 būs pārtraukta ūdens padeve Dzelzceļnieka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Malu ielas mājām Nr. 2-a, 2-c, 3-p, 7, 9-p, 11

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām),  no 2019.gada 28.marta līdz 5.aprīlm notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru un mikrorajona “Križi”  ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.

 

WWD2019 special logo ENG

2019.gada 22.martā, Pasaules ūdens dienas ietvaros SIA „Daugavpils ūdens”  sadarbība ar Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādi un Zinātkāres centru ZINOO Daugavpils organizēja bērnu nodarbību par tēmu „ŪDENS īpašības un attīrīšana” (bērniem tika piedāvāti ūdens eksperimenti, konkursi u.c. ar ūdens saistītas aktivitātes). Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 15.martā ir izsludināta iepirkuma procedūra ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/3.  

Visa informācija par šo procedūru ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds).

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.martā plkst.9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.     Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.     Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2019.gada 20.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 20:00 būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

• Vaļņu ielas mājām Nr. 21, 23, 25

Darbu rezultātā Cietokšņa mikrorajonā ir iespējamas dzeramā  ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas, par kurām lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no 2019.gada 15.marta līdz 24.martam notiks ūdens attīrīšanas stacijas “Kalkūni” rezervuāru un Kalkūnu mikrorajona ūdensvada sadales tīklu dezinfekcija.

 

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 12.martā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises dienas un laika grozīšanu.
Dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2019.gada 18.martā plkst.11:30.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(ugunsdzēsības hidranta remonts) 2019.gada  7. martā no plkst. 8-30 līdz 15-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām Nr. 15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b
•    Šaura ielas mājai  Nr. 29-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos(ugunsdzēsības hidrantu remonts) 2019.gada  4. un 5. martā būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 4.martā  no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.: 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 39, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 44-a, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Upes ielas mājām Nr.: 6, 12

š.g. 5.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Spaļu ielas mājām Nr.1, 1-c, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 12.martā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(aizbīdņa remonts) 2019.gada  26. februārī un 28.februārī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 88-a, 90

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(aizbīdņa remonts) 2019.gada  25. februārī no plkst. 8-30 līdz 14-00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunu Stropu  mikrorajonā pēc adreses Tērvetes ielā 20.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu remonts) 2019.gada  21. un 22. februārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 21.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunu Stropu mikrorajonā:
•    Baldones ielas mājai Nr.1
•    Tērvetes ielas mājām Nr.37, 37-a, 40, 44
•    Priedaines ielas mājai Nr.24
 
š.g. 22.februāri no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Višķu ielas mājām Nr.28-a, 28-b, 28-v


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.19.februārī sakarā ar avārijas situāciju ūdensvada tīklos Višķu ielā  (ūdensvada ievada Ø 100 mm pārrāvums ), šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Višķu ielas mājām Nr. 28, 28-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 25.februārī plkst.10:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401. Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA valdes locekļa ievēlēšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  18. un 19. februārī tiks pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 18.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Centra mikrorajonā:
•    Muzeja ielas mājām Nr.2, 2-a, 4, 4-a
 
š.g. 19.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunbūves mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas mājām Nr.7, 7-a, 9, 14

Vēršam klientu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma.
Lūdzam par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos 2019.gada 15.februārī  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Jaunbūves mikrorajona Strādnieku ielā - sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem (sūkņa uzstādīšana) 2019.gada  13. februārī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas  mikrorajonā pēc adreses Višķu ielā 28.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (noslēgarmatūras nomaiņa) 2019.gada  14. februārī no plkst. 8-30 līdz 14-00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām Nr.112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 121, 127, 129


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa) 2019.gada  11. februārī no plkst. 8-30 līdz 15-00 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Gaujas ielas mājām Nr.2, 4, 7, 10, 14
•    Skuju ielas mājai Nr.1
•    Staru ielas mājai Nr.6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada un kanalizācijas tīklos 2019.gada  4. un 5. februārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 4.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Grīvas mikrorajonā:
•    Meduma ielas mājām Nr.14,15,16,17,18,19,20
•    Vītolu ielas mājām Nr.1,1a,2,3,3a,4a
•    Oškalna ielas mājām Nr.18,20,22,24,26,28,30,31,31a,32,34,36,37,38,40,41,42,45,47
•    Pērļu ielas mājām Nr.3,4,9,11,12,15,17,40
•    Staru ielas mājai Nr.15
•    Dostojevska ielas mājai Nr.24
•    Laumu ielas mājām Nr.3,4

 
š.g. 5.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Inženieru ielas mājai Nr.12


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

29.01.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz klientu apkalpošanas operatora amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  30. un 31. janvārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 30.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājai Nr.7-u, 9-a
 
š.g. 31.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Inženieru ielas mājai Nr.12


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 23.01.2019. sakarā ar ūdensvada avārijas likvidēšanas darbiem  pēc adreses 18.novembra iela 19, pilsētas Centra un Gajokas  mikrorajonos  ir iespējamas dzeramā  ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas, par kuriem lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2019.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada tīklu apsekošanu  2019.gada  16. janvārī no plkst. 8-30 līdz 16-30 būs pārtraukta ūdens padeve Ruģeļu mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:
•    Nometņu ielas  mājām Nr.159-o, 161
 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kura notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:

6. Par atļauju noslēgt iepirkuma līgumu.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  8. un 9. janvārī būs pārtraukta ūdens padeve dažos pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 8.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas  mājām Nr.92, 92-a, 94, 97, 99
 
š.g. 9.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 11:30  Centra mikrorajonā:
•    Muzeja ielas mājai Nr.3

š.g. 9.janvārī no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00  Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr. 59, 61, 64
•    Nometņu ielas mājām Nr.151-a, 153, 153-a, 157, 157-a, 157-g, 157-l, 159-o, 161


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 21.janvārī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2019.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.
5. Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/008 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
6. Par atļauju noslēgt iepirkuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves mikrorajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī”  no 2018.gada 19.decembra līdz 2019.gada 31.maijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Siguldas  ielā (posmā no Jelgavas ielas līdz Grodņas ielai) – sk.shēmu

JG 2019 saitam

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 21.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar maģistralā ūdensvada remontdarbiem (aizbīdņa nomaiņa pēc adreses Cietokšņa ielā 61) 2018.gada 11.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 (ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma) tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 57, 57-b, 61
•    Kandavas ielas mājām Nr. 7-a, 11, 13
Gadījumā, ja  pēc darbu pabeigšanas un ūdensapgādes atjaunošanas tiks konstatētas dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās pazīmes  Centra mikrorajona sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos  no 2018.gada 6.decembra  līdz 21.decembrim tiek mainīta ceļu kustības organizācija Grīvas mikrorajona Ēnu ielā - sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar hidranta remontdarbiem 2018.gada  30.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  būs pārtraukta ūdens padeve J.Forštadtes mikrorajonā pēc adreses Rēzeknes 15.


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

frozen pipes

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” brīdina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” p.36 ).

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ūdens mērītāju aizsalšanu, lūdzam veikt pagrabtelpu, nepieciešamības gadījumā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.

Atgādinām, ka aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.:
654 21568 (Klientu apkalpošanas centrs)
654 24251 (Dežurējošais dispečers)
654 23961 (Ūdensmērītāju nodaļa)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “BEM”, 2018.gada  28.novembrī no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00  būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm;

•    Kārklu ielas  mājām Nr. 3, 4-b,4-c, 8, 10, 14


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 26.novembrī tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/166.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Publiskie iepirkumi ” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.

Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos 2018.gada  26.novembrī
-no plkst. 8:30 līdz plkst. 10:00  būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Klusa ielas  mājai Nr.3
•    Priežu ielas  mājām Nr.3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28
•    18.Novembra ielas  mājām Nr.202, 204, 204-a


-no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00  būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Kārklu ielas  mājai Nr.3


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Apola-D”, 2018.gada  22.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  būs pārtraukta ūdens padeve J.Forštadtes mikrorajonā pēc adreses Piekrastes 32 (Daugavpils preču stacijas MKP)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Latvijai 100

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos  Dzelzceļa-Vidus ielu krustojumā), kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada  21.novembrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00  būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm;

•    Dzirnavu ielas  mājām Nr. 4-b, 11, 15, 22
•    Bruģu  ielas  mājām Nr.13-a, 15, 17, 19
•    Vidus ielas  mājām Nr.17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 28-f


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada  16.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00  būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Višķu ielas  mājām Nr. 19, 19-a, 19-c, 32, 34
•    Mendeļejeva  ielas  mājām Nr. 1, 3, 3-a, 13-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks CBF SIA “BINDERS”, 2018.gada  15.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00  būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4
•    Smiltenes ielas  mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Satiksmes ielas  mājām Nr.7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, 2018.gada 12.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc adreses Malu iela 15.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

septiki 001 sml

Daugavpils pašvaldības portālā www.daugavpils.lv ir izvietots sižets “Lokālajai kanalizācijai jābūt hermētiskai” - https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/lokalajai-kanalizacijai-jabut-hermetiskai

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “ Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Grīvas rajonā, Randenes un Aptiekas ielās, Daugavpilī”  no 2018.gada 7.novembra  līdz 20.novembrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Aptiekas  ielā (posmā no Dostojevska ielas līdz Meduma ielai) – sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada  8.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00  būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm;

•    Dzelzceļu ielas  mājām Nr. 15, 21. 23, 25, 27, 32, 36
•    Vidus  ielas  mājām Nr. 28-b, 28-f, 32 (firma “Antaris”)
•    Fabrikas ielas  mājām Nr. 24-a, 26, 28
•    Bruģu ielas  mājām Nr. 31, 31-b


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2018.gada 7.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 20:00 būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa mikrorajonā pēc adreses Vaļņu iela 19.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, 2018.gada 2.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc adreses Malu iela 15.
Pēc paveiktiem darbiem CBF SIA “BINDERS” veiks būvniecības darbus objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”  un ūdens plūsmu maiņas dēļ, iespējamas ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanā dažās pilsētas rajonos periodā no 02.11.2018.  līdz  08.11.2018.
 Lūdzam pilsētas iedzīvotājus par ūdens kvalitāti pasliktināšanu steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2018.gada 31.oktobri no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Aizputes ielas mājām Nr. 19, 23, 25, 27
•    Tukuma ielas mājai Nr. 80-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada remontdarbiem pēc adreses Valkas ielā 2-c, 2018.gada 29.oktobri no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu atslēgšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Valkas ielas mājām Nr. 2-с, 2-d, 2-e, 2-h, 2-k, 2-t, 2-u

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913