Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” mājas-lapas  sadaļā  “Attīstības stratēģija  un projekti”  ir izvietota informācija par ERAF projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” aktivitātēm 

es ansamblis

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 19.februārī tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/2.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.
Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Spalu iela

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.februārī sakarā ar avārijām ūdensvada tīklos Spaļu ielā  un Tartu ielā (maģistrālo ūdensvaua Ø 500 mm un Ø 200 mm pārrāvumi ) šajos rajonos notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Spaļu ielas mājām Nr. 1-g, 1-p, 4
•    Tartu ielas mājai Nr.7-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

LUKA valde visite

2018.gada 1.februārī SIA “Daugavpils ūdens” notika  Latvijas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) valdes izbraukuma sēde, kuras gaitā tika apspriestas nozares aktualitātes, kā arī apmeklēti SIA “Daugavpils ūdens” galvenie objekti. Fotoreportāža no pasākuma – mūsu lapā Facebook tīklā www.facebook.com/daugavpilsudens, videosižets - www.daugavpils.lv

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 23.janvārī no plkst. 8:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  būvniecības darbiem ( darbus veic CBF “Binders”) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Malu ielas mājām Nr.2, 4
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.preču ielas mājām Nr.1, 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
5. Ziņojums par darījuma slēgšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00.Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2018.gadam apstiprināšana.

3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2018.gadam apstiprināšana.

4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.janvārī sakarā ar avārijas darbiem ūdensvada tīklos Smiltenes ielā (maģistrālā ūdensvada Ø200 mm pārrāvums) šajā rajonā notiek likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:

·         Malu ielas mājām Nr. 2, 4

·         Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10

·         Satiksmes ielas mājām Nr. 5, 7, 9

·         2.preču ielas mājām Nr. 1, 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 15.janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 195, 195-a, 195-b, 195-g, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Valkas ielas mājai Nr. 4-a (15.vidusskola)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 9.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsēju hidranta remonts Pārdaugavas ielā 105) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 91, 92, 94, 99, 102, 104
•    Garā ielas mājām Nr. 22, 26, 28

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 2018.gada 5.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Ligiņišķu ielas mājām Nr. 26, 26-a, 26-b, 26-c, 26-p, 26-s, 26-t

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā:
•    Arhitektu ielas mājai Nr.10 (11.vidusskola)
•    Inženieru ielas mājām Nr. 1 (veikals “Beta” ), 2, 2-a, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

jaunais gads 2017

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.18.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 197-d

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.15.decembrī no plkst. 13:00 līdz plkst.16:30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr.195, 195-a, 195-b, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Valkas ielas mājai Nr. 4-a (13.vidusskola)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”” (identifikācijasNr.DŪ-2017/33 ) izsludināšanu. Sīkāku informāciju sk.šeit

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13.un 14.decembrī sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve:

13.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.91, 92, 94, 99, 102, 109
•    Garā ielas mājām Nr.22 (dz.1, 2), 26, 28

14.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Gaismas ielas mājai Nr. 2
•    Graftio ielas mājai Nr. 21
•    Nometņu ielas mājai Nr. 99-d (DUS)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:

4. par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.


Izteikt piedāvāto darba kārtību sekojošā redakcijā:

1.      dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

2.      par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;

3.      par debitora parādsaistību nokārtošanu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 6.decembra plkst.8:00 līdz 7.decembra plkst.20:00, sakarā ar avārijas likvidēšanu Apšu ielā tiks izmainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:
 
3. par piekrišanu noslēgt nomas līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.7.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Gaismas ielas mājām Nr.30, 32
•    Apšu ielas mājām Nr. 24, 25, 27-a
•    Brūkleņu ielas mājai Nr. 2
•    Naujenes ielas mājai Nr. 15-b


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:

5. par debitora parādsaistību nokārtošanu.

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2.    par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;
3.    par piekrišanu noslēgt nomas līgumu;
4.    par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.novembrī no plkst. 13:00 līdz plkst.14:30 sakarā ar  avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa Alejas ielā 92) ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Alejas ielas mājām Nr.86, 92, 97
•    Indras ielas mājai Nr. 3
•    Sakņu ielas mājai Nr.35
•    Maizes ielas visām privātmājām


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” brīdina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” p.36 ).

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ūdens mērītāju aizsalšanu, lūdzam veikt pagrabtelpu, nepieciešamības gadījumā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.

Atgādinām, ka aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.:
654 21568 (Klientu apkalpošanas centrs)
654 24251 (Dežurējošais dispečers)
654 23961 (Ūdensmērītāju nodaļa)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 8.novembra līdz 22.decembrim, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Riņķa ielā ir izmainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Lattelecom brīdinājumu, ka no 09.11.2017. plkst.06:00 līdz 09.11.2017.plkst.16:00 (pēc Latvijas laika) paredzams līdz 20 minūtēm ilgs telekomunikācijas pakalpojumu pārtraukums abonētajām sakaru līnijām Ūdensvada iela 3, Daugavpilī (tas attiecas uz Klientu apkalpošanas centra zvaniem pa tālr. 654 21568).


Šajā laikā lūdzam klientus sazināties ar Klientu apkalpošanas centra operatoriem pa tālr.65424761

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 07.11.2017. notiek avārijas ūdensvada cauruļvada remonts pēc adreses  Februāra 22 (Gajoka mikrorajonā) (sk.shēmu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.7.novembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.11-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Riņķa ielas mājām Nr.3, 9, 12
•    Naujenes  ielas mājām Nr. 46, 48, 71, 75, 77
•    Vecpils ielas mājai Nr. 55
•    Starķu ielas mājai Nr.2


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.3.novembrī no plkst. 13-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas mājām Nr.79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 101
•    Valmieras ielas mājām Nr. 5 (17.vidusskola), 6, 6-b, 8, 10, 11-a
•    Smilšu ielas mājām Nr. 13, 17

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.30.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa remonts) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Esplanādes mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājai Nr.127


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka remontdarbi ūdensvada tīklos Balvu ielā tiks turpināti (ārkārtas situācijas dēļ), un sakarā ar to š.g. 25.oktodrī un  26.oktobrī (līdz plkst.17:00) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Balvu ielas mājām Nr.1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.25.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Balvu ielas mājām Nr.1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70 (“RIMI”)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.24.oktobrī no plkst. 9:30 līdz plkst.11:00 sakarā ar  darbiem ūdensvada tīklos (ūdensmērītāju uzstādīšana) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Rīgas ielas mājai Nr.59

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 19.oktobra līdz 29.oktobrim  tiks turpināti remontdarbi (aku rekonstrukcija) Parādes, Cietokšņa un Ģimnāzijas ielās kanalizācijas kolektora  renovācijas ietvaros.

Pievēršam autovadītāju uzmanību, ka pilsētas centrā darbu veikšanas vietās tiks uzstādītas pagaidu ceļu zīmes un izmainīta autotransporta kustības shēma ar ātruma ierobežojumu:

Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Parādes, Cietokšņa un Ģimnāzijas ielās remontdarbu vietās
23.un 24.10.2017. - Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Ģimnāzijas ielā (no Saules ielas līdz Rīgas ielai)


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām darbu veikšanas laikā un cer uz autovadītāju iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 13.oktobra līdz 15.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni ” rezervuāru un pilsētas mikrorajona Kalkūni sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 9.oktobra līdz 15.oktobrim (no plkst.9:00 līdz 22:00) tiks turpināti remontdarbi kanalizācijas kolektora  renovācijai Centra mikrorajonā (Ģimnāzijas, Parādes un Cietokšņa ielās).

Pievēršam autovadītāju uzmanību, ka darbu veikšanas laikā tiks izmainīta  autotransporta kustības un autostāvvietu organizācija pilsētas centrā.

Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmas:

09.10.-10.10.2017. – Ģimnāzijas ielā no Saules ielas līdz Rīgas ielai;
11.10.-12.10.2017. – Ģimnāzijas ielā no Parādes ielas līdz Rīgas ielai;
13.10.- 14.10.2017. – Parādes ielā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai;
! 15.10.2017. – Cietokšņa ielā no Saules ielas līdz Parādes ielai  Darbi tiks veikti pēc 21:00

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādāmajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz autovadītāju un mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

04.10.2017. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz ekoloģijas tehniķa amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 04.10.2017.līdz 06.10.2017. notiek avārijas kanalizācijas cauruļvada remonts  pēc adreses Mihoelsa iela 39/Lāčplēša iela 41 (sk.shēmu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2. un 3.oktobrī sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve:
2.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.21:00 šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Stiklu ielas mājai Nr.16
•    Rūpniecības ielas mājai Nr.1a

3.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 - Kr.Valdemāra ielas mājai Nr. 14
un  no plkst. 13:00 līdz plkst.16:30 šādām ēkām Vecstropu mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 305, 319, 319-a, 319-b, 319-c, 319-v, 321, 321-b, 328-b, 330-a, 344, 354, 354-a
•    Mēness ielas mājai Nr. 26

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 25.septembra līdz 29.septembrim (no plkst.9:00 līdz 22:00) notiks remontdarbi pilsētas centrā, kuri ir nepieciešami  kanalizācijas kolektora  renovācijai Cietokšņa, Parādes, Ģimnāzijas un Rīgas  ielās.

Remontdarbu laikā tiks izmainīts  autotransporta kustības režīms Centra mikrorajonā:
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Rīgas un Vienības ielās;
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā;
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Ģimnāzijas un Saules ielu krustojumā.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām)

  • laika periodā no 2017.gada 20.septembra līdz 22.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru  un mikrorajona “Križi”  sadales tīklu dezinfekcija un
  • laika periodā no 2017.gada 22.septembra līdz 30. septembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas divu rezervuāru un pilsētas sadales tīklu dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.20.septembrī sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve:
no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Dagdas ielas mājām Nr.19, 21
•    Indras ielas mājai Nr.6
•    Kandavas ielas mājai Nr.20
no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Miera ielas mājām Nr.99, 101, 100/102, 103, 105, 107

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.18.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Dagdas ielas mājām Nr.19, 21
•    Indras ielas mājai Nr.6
•    Kandavas ielas mājai Nr.20

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

2017. gada 16. – 22. septembrī Daugavpilī norisināsies aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros. Šī gada EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA 2017 kampaņas sauklis ir “PĀRVIETOJIES GUDRĀK, DZĪVO LABĀK!”.

Eiropas Mobilitātes nedēļas plakats
Eiropas Mobilitātes nedēļas aktivitates

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.15.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām J.Forštadtes mikrorajonā:
•    Rēzeknes ielas mājām Nr.1, 3
•    Piekrastes ielas mājai Nr.47

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 12.09.2017.  no plkst.10:30 notiek avārijas likvidācijas darbi ūdensvada tīklos Avotu ielā.  
Sakarā ar to, avārijas novēršanas laikā tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā :
•    Avotu ielas mājām Nr.3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8
•    A.Pumpura ielas mājai Nr 120

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 11.septembra līdz 15.septembrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” 2.pacēluma stacijas pirmā un otrā rezervuāru un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 08. septembra līdz 15.septembrim, sakarā ar avārijas likvidēšanu ūdensvada tīklos (Kandavas ielā) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Esplanādes mikrorajonā :

Kustības organizācijas shēma laika posmā 08.09.2017.-15.09.2017.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 28.augusta līdz 8.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru  un mikrorajona “Križi”  sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 17.augusta līdz 8.septembrim, sakarā ar avārijas likvidēšanu ūdensvada tīklos (Kandavas ielā) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Esplanādes mikrorajonā :

Kustības organizācijas shēma laika posmā 17.08.2017.-08.09.2017.
Kustības organizācijas shēma laika posmā 31.08.2017.-08.09.2017.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.21.augustā no plkst. 11-00 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (maģistrālā aizbīdņa nomaiņa Vienības- Kandavas ielu krustojumā) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Esplanādes mikrorajonā:
•    Vienības ielas mājām Nr.27 (Latgales zoodārzs), 30 (ZINOO Daugavpils), 32, 32-a, 34, 34-a, 36, 36-a (14.pirmskolas izglītības iestāde), 38, 38-a. 38-b (29.pirmskolas izglītības iestāde), 42, 42-a
•    Kandavas ielas mājai Nr.5 (veikals MAXIMA)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.11.augustā no plkst. 13-00 līdz plkst.15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valkas ielas mājai Nr.1
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.10.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa remonts) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valkas ielas mājai Nr.1(veikali ”Mego” un “Optima”)
•    Tukuma ielas mājām Nr.1, 4
•    L. Dārza ielas mājām Nr.95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" paziņo par kandidāta atlasi uz SIA "Daugavpils ūdens"  rīkotājdirektora  amata vietu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.2.augustā no plkst. 8-00 līdz plkst.14-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    18.Novembra ielas mājām Nr.197-a, 197-d

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

2017.gada 28.jūlijā Ķeguma novadā notika vasaras sporta festivāls “Laba LŪKA” (LŪKA - Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija). “Daugavpils ūdens” komanda ieguva 8 balvas un I vietu kopvērtējumā. Apsveicam visus sportistus un pateicamies par augstā rezultāta sasniegšanu! Foto no pasākuma – “Daugavpils ūdens” lapā Facebook tīklā.

luka 2017

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.31.jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.14-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Kandavas ielas mājām Nr.17, 17-a, 19
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.60 (TC “Ditton Nams”, gaļas paviljons)
•    Alejas ielas mājai Nr.11

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  A
PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU
PAPILDINĀJUMS

    SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 1.augustā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
3. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, premēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma “SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku amatu un profesiju saraksts ar mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem” apstiprināšana jaunajā redakcijā.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 20. un 21.jūlijā sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:


š.g.20.jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 šādām ēkāmCentra mikrorajonā:
•    Krāslavas ielas mājai Nr.74
•    Stacijas ielas mājām Nr.85, 87
•    Rīgas ielas mājām Nr.71/73, 75, 77, 81, 83
•    Sakņu ielas mājām Nr. 33, 34, 36, 38, 37/39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 53, 55


š.g.21.jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.10-30 šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Dostojevska ielas mājai Nr.2 (kafejnīca)
•    Liela ielas mājām Nr.42 (poliklīnika), 44 (veikals)
•    Komunāla ielas mājai Nr.2 (6.vidusskola)
•    Aptiekas ielas mājām Nr.21, 23, 25, 27-a, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S
PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU

 SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2017.gada 1.augustā plkst.09:00.  Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2.      par piekrišanu noslēgt pakalpojuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 17.jūlija līdz 4.augustam, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Briežu ielā (posmā no Sliežu ielas līdz Tirgoņu ielai) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Niderkūnu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu objektos, Daugavpilī”, (identifikācijasNr.DŪ-2017/21) izsludināšanu.
Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta IWAMA (Interactive water management) INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

Interreg BSR logo   ES ERAF logo

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.jūnijā no plkst.13-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (pārslēgšana) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Cēsu ielas mājām Nr.8, 10, 10-a
•    Motoru ielas mājai Nr.4
•    Vaļņu ielas mājām Nr.6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.16.jūnijā Teātra ielā notika maģistrālā cauruļvada D 400 mm pārrāvums. Avārijas likvidācijas un tīklu skalošanas laikā dažviet pilsētas centrā iespējama  īslaicīga ūdens kvalitātes pasliktināšanās (duļķainības palielināšanās) .  SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.jūnijā Kauņas ielā notikušā maģistrālā cauruļvada D300 mm pārrāvuma dēļ notika ūdens plūsmas virzienu maiņa, kas dažviet izraisīja  īslaicīgo ūdens kvalitātes pasliktināšanos (duļķainības palielināšanās) .  
Avārijas sekas likvidācijas  laikā 14. un 15.jūnijā SIA “Daugavpils ūdens”  speciālisti veic sadales tīklu skalošanas darbus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvo pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.13.jūnija no plkst. 7-00 līdz plkst.23-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājām Nr. 7-b, 7-c
•    Stiklu ielas mājām Nr. 18, 18-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.5.jūnijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valkas ielas mājām Nr. 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

videi draudz.1uznemumi

2017.gada 26.maijā notika Daugavpils pilsētas domes konkursa “Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī” laureātu godināšanas pasākums.
Daugavpils pašvaldības pateicības un ļoti simboliskas balvas – skaistas ozola lapas– saņēmuši 10 uzņēmumi, kuriem ir sasniegumi vides tehnoloģiju jomā un  kuri ikdienā rūpējas par savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanu. SIA “Daugavpils ūdens” ieguva III vietu nominācijā “Videi draudzīgākā pašvaldības kapitālsabiedrība”(II vieta Komunālās saimniecības pārvaldei un I vieta -A/S “Daugavpils siltumtīkli”). Papildus tam visu laureātu logo tagad būs izvietoti speciālā reklāmas tramvajā Daugavpilī, lai popularizētu “zaļo” domāšanu Daugavpils pilsētas uzņēmumu un komersantu vidū.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 26.maija līdz 3.jūnijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” otrā un trešā rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 25.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remonta darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājām Nr. 3, 3-b, 5, 5-a, 5-b, 5-c

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g.22.maija līdz 22.jūnijam, sakarā ar  kanalizācijas pievadu būvniecību Valkas ielā (posmā no Valmieras ielas līdz Jātnieku ielai) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Jaunbūves mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.18.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 13, 15, 21, 23
•    Veidenbauma ielas mājai Nr.5-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.15.maijā no plkst. 12-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem (Pārdaugavas 58) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
•    Brjanskas ielas mājai Nr.12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

2017. gada  11.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Ekolat” (Izpildītājs) tika parakstīts līgums “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kā arī dīķeru būvniecībai Judovkas rajonā, Daugavpilī”.  Preses-relīze

es ansamblis

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 12.maija līdz 20. maijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas divu rezervuāru hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 8.un 9.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  būvniecības darbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Baznīcas ielas mājām Nr. 43, 45, 49, 52, 54
•    Brjanskas ielas mājai Nr.16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”” ( identifikācijas Nr. DŪ-2017/7) ietvaros:

1.    Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs:
SIA “Ekolat”, reģ. Nr.41503009958

2.    Pretendenta piedāvāta līgumcena:
EUR 70 438,00 (bez PVN)


Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

es ansamblis

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2.maijā un 3.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  būvniecības darbiem tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Baznīcas ielas mājām Nr. 43, 45, 49, 52, 54
•    Brjanskas ielas mājai Nr.16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 2.maija līdz 10.maijam, sakarā ar avārijas likvidēšanu ūdensvada tīklos (Brjanskas ielā) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Grīvas mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 29.aprīļa līdz 1.maijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” pirmā rezervuāra hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

Talka 2017

2017.gada 22.aprīlī “Daugavpils ūdens” darbinieki apvienojās saliedētā komandā un piedalījās Latvijas iedzīvotāju kopīgā darbā apkārtējās vides sakārtošanā, lai īstenotu Lielās Talkas 2017 devīzi – “Latvijai būt zaļai!” Īpaša uzmanība tika pievērsta teritorijas sakārtošanai gar Daugavas upi, koptāka kļuva arī “Daugavpils ūdens” teritorija. Kopā tika savākti 138 atkritumu maisi! Vairāk foto  –  “ Daugavpils ūdens” lapā Facebook tīklā.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19.aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  būvniecības ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 11.aprīlī no plkst. 9-00 līdz plkst.10-00 sakarā ar  remontdarbiem (ūdensmērītāja nomaiņa ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Križu mikrorajonā:
•    Viršu ielas mājai Nr.46

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 04.04.2017.  no plkst.8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Skolas ielas  mājām № 14, 16, 18, 20, 25
•    Vītolu ielas mājām № 14, 16
•    Staru ielas mājai № 46
•    Bišu ielas mājai № 1
•    Ziedu ielas  mājām № 11, 17, 18, 20

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 3.aprīļa līdz 1.jūnijam, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu un pievadu būvniecību Ziedu un Oškalna ielās būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Grīvas mikrorajonā  - sk.shēmas

Ceļu satiksmes organizācija Ziedu ielā (posms no Dostojevska ielas līdz Skolas ielai)

Ceļu satiksmes organizācija Oškalna ielā (posms no Ķiršu ielas līdz Veidenbauma ielai)

Ceļu satiksmes organizācija Oškalna ielā (posms no Veidenbauma ielas līdz Gaujas ielai)

es ansamblis

Vēršam pretendentu uzmanību, ka iepirkuma procedūras „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”” ( identifikācijas Nr. DŪ-2017/7) dokumentiem tika pievienots Nolikuma grozījumu Nr.2 skaidrojums .

Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.


Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 31.marta līdz 8.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” divu rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Kalkūni” sadales tīkla dezinfekcija.

es ansamblis

Pievēršam pretendentu uzmanību tam, ka sakarā ar veiktajām izmaiņām iepirkuma procedūrā „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”” ( identifikācijas Nr. DŪ-2017/7)  līdz  13.04.2017. tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība.
Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 24.marta līdz 26. martam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas 22. marts ir pasludināts par Pasaules ūdens dienu, kas ik gadu tiek atzīmēta ar dažādām aktivitātēm, un oficiālā tās pasākumu koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).  Šogad Pasaules ūdens dienu tēma ir “Notekūdens” . Lai popularizētu sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un gudrai resursu lietošanai, LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija)   un SIA “Daugavpils ūdens” izstrādāja un piedāvā izglītības iestāžu audzēkņiem konkursus “Katrs piliens ir vērtība”  un “Ūdens priekš mums un apkārt mums”).
Konkursa dalībnieki ir Latvijas izglītības organizācijas - skolas, atsevišķas klases, skolēnu grupas.


LŪKA konkursa NOLIKUMS
SIA “Daugavpils ūdens” konkursa NOLIKUMS

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S
PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2017.gada 20.martā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

torte2

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

•    Tautas ielas mājām Nr. 13, 25, 24, 15, 19, 30, 21, 25, 28
•    Kauņas ielas mājai Nr. 38/40
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 97a, 95
•    Ventspils ielas mājām Nr. 31, 35

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 16.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Liepājas ielas mājai Nr. 10
•    18.Novembra ielas mājai Nr.183

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 6.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām V.Forštadtes mikrorajonā:
•    Vidzemes ielas mājām Nr. 1-e, 42, 44, 48
•    Šūņu ielas mājai Nr.8 (pirts)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.24.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām J.Forštadtes mikrorajonā:
•    Raipoles ielas mājām Nr. 6, 8, 10, 10-a, 10-b
•    Tartu ielas mājām Nr.15, 15-a, 15-b, 19, 21

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 20.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  ūdensvada ievada likvidēšanu (Stacijas ielā 65/67) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 22, 26, 47, 47-a, 49, 69

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ūdensvada akas demontāžas darbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājām Nr. 4, 8
•    Tautas ielas mājām Nr. 3, 7, 8
•    A. Pumpura ielas mājai Nr.21


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2017.gada 31.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2017.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 10.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  mikrorajonā:
•    Butlerova ielas mājai Nr. 10
•    Arhitektu ielas mājai Nr.25
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 4.janvārī sakarā ar remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  un Cietokšņa mikrorajonos:
no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00
•    Butlerova ielas mājai Nr. 10
•    Arhitektu ielas mājai Nr.25
no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 21, 23, 25, 27, 27-a, 27-b, 29, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41, 143, 145
•    Odu ielas mājai Nr.10

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 21, 23, 25, 27, 27-a, 27-b, 29, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41, 143, 145
•    Odu ielas mājai Nr.10SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

ng 2