SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 4. oktobra līdz 4.decembrim, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas pievadu būvniecību Blaumaņa ielā ir izmainīts autotransporta kustības režīms Grīvas mikrorajonā, Blaumaņa  ielā (posmā no Gaujas  ielas līdz Meduma ielai )  - sk.shēmu

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 7.oktobra  līdz 16. oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” divu rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Kalkūni” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos laika periodā  no š.g. 26. septembra līdz 28.septembrīm ( no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr.11, 13, 21, 22, 25, 30-a, 31, 31-a, 32-a, 32-b, 34, 36, 40, 42
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos š.g. 22. un 23.septembrī  laika periodā  no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr.11, 13, 17, 21, 22, 25, 30-a, 31, 31-a, 32-a, 32-b, 34, 36, 40, 42

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 21.septembrī  no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr.11, 13, 17, 21, 22, 25, 30-a, 31, 31-a, 32-a, 32-b, 34, 36, 40, 42

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 23.septembra līdz 25. septembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas pirmā rezervuāra hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19.septembrī  no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 41, 41-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 5.septembra līdz 18.septembrim notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 2.septembra līdz 4.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 1. un 2.septembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

• Aizpilsētas ielas mājām Nr. 70, 72, 68, 66, 59, 57, 55, 60
• Aglonas ielas mājai Nr. 56

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 26.augusta līdz 28.augustam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 22.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Krustpils ielas mājām Nr. 2, 3/5, 4, 15, 19

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos 17. un 18.augustā būs pārtraukta ūdens padeve dažām ēkām Ķīmijas un Jaunbūves mikrorajonos, proti:

š.g. 17.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.18-00 Ķīmijas mikrorajonā:
•    Arhitektu ielas mājām Nr. 22, 24, 26

un š.g. 18.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 Jaunbūves mikrorajonā:
•    Krustpils ielas mājai Nr. 3/5

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Latvenergo brīdinājumu, ka  15.08.2016. no plkst.11-00 līdz plkst.11-30 paredzams līdz 30 minūtēm ilgs pārtraukums ūdensgūtnes “Kalkūni” energoapgādē (tiks veikti darbi elektrības skaitītāja nomaiņā ). Sakarā ar to noradītajā laikā  ir iespējami arī ūdens padeves pārtraukumi Daugavpils pilsētas Kalkūnes mikrorajona ēkām.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Stradnieku ielas mājām Nr. 94,103 (“Maxima”), 105, 107, 109
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 188, 188-a, 190

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 12.augusta līdz 14. augustam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas pirmā rezervuāra hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 08.08.2016. no plkst.8-30 notiek avārijas likvidēšanas darbi ūdensvada tīklos (maģistrālā cauruļvada d-300 mm  pārrāvums  Grodņas -L.Darza ielu krustojumā ).  
Sakarā ar  remontdarbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā :
•    Jelgavas ielas mājai Nr.30-a
•    Grodņas ielas mājām Nr.1-a, 6
•    Siguldas ielas mājai Nr 16-a

Darbu veikšanas laikā ir iespējamas izmaiņas dzeramā ūdens organoleptiskos rādītājos (krāsainība un duļķainība) ūdensvada sadales tīklos, par kuriem lūdzam ziņot SIA “Daugavpils ūdens” dispečera dienestam  pa  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Spart2016 2SIA “Daugavpils ūdens” kolektīva 2016.gada jūlija pēdējās brīvdienas tika veltītas sportošanai  - vienlaicīgi 2 sporta komandas piedalījās LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija) sporta festivālā Salacgrīvā un Daugavpils pilsētas  pašvaldības uzņēmumu spartakiādē Riebiņos. Abu komandu dalībnieki, neskatoties uz papildu slodzi un nelabvēlīgiem laika apstākļiem, aktīvi piedalījās sacensībās, saņēma balvas un līdzjutēju aplausus. Paldies visiem dalībniekiem un, protams, uzvarētājiem! Sacensību visinteresantākos notikumus skatāties SIA “Daugavpils ūdens” Facebook lapā

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 4.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Miera ielas mājām Nr. 28, 29, 30, 33-a, 34-a, 35, 38, 37, 38, 38-a, 40, 41, 44 (veterinārā klīnika), 45, 50, 52, 54-a
•    Kauņas ielas mājām Nr. 56, 58, 58-a
•    Dobeles ielas mājai Nr.49SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu. Sapulces norises sākuma laiks – 2016.gada 02.augustā plkst.09:30, norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana;
3. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2016.gadam grozījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 22. jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 18, 20, 22/24, 25
•    18.Novembra ielas mājām Nr.78, 80, 82, 88

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19. jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas mājai Nr. 2
•    Siguldas ielas mājai Nr.6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens”, attīstot klientu apkalpošanas kvalitāti, plāno paplašināt rēķinu nosūtīšanas un saņemšanas iespējas, papildinot tas ar elektroniski sūtītiem rēķiniem. Sakarā ar to aicinām Jūs laika periodā no 11.07.2016. līdz 31.07.2016.  izteikt savu viedokli  un norādīt Jums visērtāko veidu SIA “Daugavpils ūdens” rēķinu saņemšanai uzņēmuma mājas lapā pēc adreses www.daugavpils.udens.lv

PAPILDINFORMĀCIJA

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  būvniecības darbiem (darbus veiks SIA “Labiekārtošana -D)  laika periodā  no š.g. 27.jūnija līdz 1.jūlijam  (no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  pilsētas Jaunbūves mikrorajonā:
•    L.Darza ielas  mājām Nr.95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
  
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

ligo2016

SIA “Daugavpils ūdens” svētku nedēļā klientus pieņems no pirmdienas, 20. jūnija līdz trešdienai, 22.jūnijam, bet svētku dienās - 23. un 24. jūnijā, klientu pieņemšana nenotiks.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13. jūnijā  sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa un Grīvas mikrorajonos, proti:
no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Mihaila ielas  mājām Nr. 4, 12
no plkst. 9-00 līdz plkst.16-00 šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Veidenbauma ielas mājām Nr. 5, 5-a, 6, 7, 7-b
•    Oškalna ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 9. jūnijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12
•    Veidenbauma ielas mājai Nr.7-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka nakts laikā no 2016.gada 8.jūnija uz 2016.gada 9.jūniju  Ventspils un Smilšu ielu krustojumā notiks skalošanas un TV diagnostikas darbi, kuri ir nepieciešami  kanalizācijas kolektora Ventspils ielas stāvokļa pārbaudei (darbus veic SIA “Ragn-Sells”). 

 SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 9.jūnija līdz 12. jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas pirmā rezervuāra hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 7. jūnijā no plkst. 8-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (2 aizbīdņu nomaiņa Viršu ielā 50) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Križu mikrorajonā:


•    Poligona ielas mājām Nr. 5, 9, 15, 17, 22, 25, 28, 34, 35, 37, 48, 48-b, 50, 58, 60
•    Viršu ielas mājām Nr. 16, 22, 28, 34, 36, 46, 47, 48, 50, 52-a, 54
•    M.Viršu ielas mājai Nr. 7, 9, 11, 13, 15, 17/19, 20, 21, 23
•    Medus ielas mājām Nr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 33, 35, 37
•    M.Medus ielas mājām Nr. 3, 9, 11, 19, 22, 26, 28
•    Azovas ielas mājai Nr.1

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 27.maija līdz 5. jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas rezervuāru hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka  no  š.g. 23.maija sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Vītolu ielā ir izmainīts autotransporta kustības režīms Grīvas mikrorajona Vītolu  ielā (posmā no  Skolas  ielas līdz Vītolu ielai 12)  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 19.05.2016. no plkst.8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar avārijas likvidēšanas darbiem ūdensvada tīklos (Parādes ielā 13) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Centra  mikrorajonā:

 • Parādes ielas mājām Nr.13, 15, 15-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (Oškalna ielā)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31-a, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 47
•    Pērļu ielas mājām Nr.3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17
•    Vītolu ielas mājām Nr. 1,1-a, 2, 3, 3-a, 4-a
•    Lauma ielas mājām Nr. 3, 4
•    Meduma ielas mājām Nr.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
•    Dostojevska ielas mājai Nr.24
•    Staru ielas mājai Nr.15

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

viiztrezekne110516Vakar, 11. maijā, SIA “Daugavpils ūdens” vadība apmeklēja radniecīgu uzņēmumu Rēzeknē. Lielākajiem nozares pārtāvjiem Latgalē ir senas partnieru attiecības, tādēļ vizītei bija praktisks raksturs -  iepazīšanās un pieredzes apmaiņa uzņēmuma vadības un efektīvā pārvaldības jautājumos. Braucenā piedalījas nesen ievēlētais ”Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo un tehniskais direktors Juris Sarkans, kuri  tikās ar SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes locekli Gunāru Spradzenko un tehnisko direktoru Rolandu Duncānu. Saruna skāra gan labas pārvaldības principus, gan Eiropas Savienības projektu ieviešanas norisi un rezultātus, gan esošo un potenciālo klientu apkalpošanas organizāciju. Uzņēmumu pārstāvji pārrunāja arī jauno “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu” un MK noteikumus Nr. 174 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” īpatnības un to ietekmi uz uzņēmumu darbību.
Papildus tam mūsu speciālisti  apmeklēja “Rēzeknes Ūdens” dispečerdienestu un Tehnisko daļu, kur iepazinās ar kolēģu risinājumiem klientu pieslēgšanas centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai organizācijā. Vizītes beigās uzņēmumu pārstāvji vienojās, ka sadarbība un labās prakses pārņemšana  jāturpina.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos (Cietokšņa ielā 70 ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70
•    Sporta ielas mājai Nr.8
•    Vienības ielas mājām Nr. 40, 40-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 13.maija līdz 22.maijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” otrā un trešā rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

Labor 12016.gada aprīlī SIA “Daugavpils ūdens” akreditētā ŪKK laboratorija,  atbilstoši  LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām, kārtējo reizi piedalījās starptautiskajā personāla  Prasmes pārbaudē ( PP)  ar mērķi uzturēt veikto testēšanas rezultātu  ticamību.  Testēšana, kuru ierosināja “LGS Standards ” no Lielbritānijas, notika dzeramā ūdens  mikrobioloģiskās testēšanas jomā, un šoreiz PP programmā  piedalās vairāk, nekā 200 laboratorijas no dažādām Eiropas valstīm.

  Šogad SIA “Daugavpils ūdens” laboratorijai   tika nosūtīts pārbaudāmais materiāls   ar noteiktu 5 dažādu mikroogranismu saturu, kas ir raksturīgi dzeramajam ūdenim.  Mūsu uzdevums  analizēt šos paraugus, nosakot tajos esošos mikroorganismus, nepārsniedzot organizatoru noteikto precizitātes robežlielumu.

   Maija sākumā tika saņemta “LGC Standards”  PP novērtēšana, kurā atzīmēta, ka SIA "Daugavpils  ūdens" laboratorija ar šo uzdevumu tika galā izcili, kas raksturo gan par  darbinieku augsto profesionalitāti, gan par laboratorijas rīcībā esošās aparatūras darba precizitāti. Dalība Prasmes pārbaudes  programmās apliecina laboratorijas kompetenci gan mūsu klientiem, gan akreditācijas institūcijai.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 11. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 47, 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 58, 60
•    Puškina ielas mājai Nr. 39-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar ūdensvada akas likvidāciju (A.Pumpura ielā 12-b) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves  mikrorajonā:
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 12, 12-b, 16
•    Strādnieku ielas mājām Nr.3, 4, 5, 7

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.22-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Slāvu ielas mājām Nr. 1, 2-a, 2-f, 2-g
•    Kauņas ielas mājai Nr. 171

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

PAZIŅOJUMS PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU KĀRTĒJĀS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kārtējo dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 12.maijā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA "Daugavpils ūdens" 2015.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.14-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa Raiņa ielā 1) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Daugavas ielas mājām Nr. 10, 12
•    Raiņa ielas mājām Nr. 2, 3, 6
•    Vienības ielas mājai Nr. 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 25. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  ūdensvada akas likvidāciju būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves  mikrorajonā:
•    Puškina ielas mājām Nr. 68, 70, 74, 76, 76-a, 78, 93, 93-a, 95, 97, 97-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 20. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.18-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (ūdensvada ievada nomaiņa Aveņu ielā 21) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām J.Forštadtes  mikrorajonā:
•    Aveņu ielas mājām Nr. 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27
•    Zeltkalna ielas mājai Nr. 28-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 22.aprīļa līdz 24.aprīlim notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” pirmā rezervuāra hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Lattelecom   brīdinājumu, ka  no 09.04.2016.  00:00 līdz 09.04.2016.  08:00 (pēc Latvijas laika) paredzams līdz 20 minūtēm ilgs telekomunikāciju pakalpojumu pārtraukums abonētajām sakaru līnijām Ūdensvada iela 3, Daugavpilī (tas attiecas arī uz dispečera dienesta zvaniem pa tālr. 654 24251).

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 7.aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos (Jātnieku ielā 80 ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 78, 78-a, 78-b, 80, 80-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

IMGP1466 22016.gada 4.aprīlī, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem,  tika uzsākti darbi pirmā nekustamā īpašuma objekta pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kuri tiks izpildīti  Daugavpils pilsētas domes palīdzības programmas  ietvaros un  atbilstoši Saistošo noteikumu  Nr.45 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” nosacījumiem.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 8.aprīļa līdz 15. aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Kalkūni” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz kapitālsabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 15.aprīlī plkst.10.00 sakarā ar kapitālsabiedrības valdes locekļa iecelšanu. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” esošā valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” jauna valdes locekļa ievēlēšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 31.03.2016.  no plkst.8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas  mājām № 48-a, 49, 50, 52, 53/55, 55-a, 57, 57-a, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 69, 71
•    Valkas ielas mājām № 28, 30, 32,51
•    Aizpilsētas ielas mājai № 47
•    Annas ielas mājai № 5

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 18.03.2016.  no plkst.8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Jaunbūves mikrorajonā:


•    A.Pumpura ielas  mājām № 127-e, 129, 131, 131-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 18.marta līdz 19. martam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S  PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2016.gada 22.martā plkst. 9.00, sakarā ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu ar uzvarējušo pretendentu iepirkuma procedūras Nr. DŪ-2016/2 “Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” ietvaros. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  laika periodā  no š.g. 07.marta  līdz 11.martam (no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  pilsētas Jaunbūves mikrorajonā:

•    Valmieras ielas  mājām Nr.77, 79, 88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 42, 44

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 02.03.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Atmatas ielas mājām Nr.15,15-a
 • Lauskas ielas mājai Nr.14

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 01.03.2016. no plkst.13-00 līdz plkst. 16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Cialkovska ielas mājai Nr.6
 • Inženieru ielas mājām Nr.7, 9, 12, 16
 • Zeļinska ielas mājai Nr.13

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 25.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Inženieru ielas mājām Nr.2, 2A, 4, 6, 1 (veikals "BETA")

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 23.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Inženieru ielas mājai Nr.12 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 17.02. un 19.02.2016.  sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves un Ķīmijas mikrorajonos, proti:
š.g. 17. februārī no plkst.13-00 līdz plkst.16-00 šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā-

•    Tautas ielas mājām Nr. 11, 12, 16, 16-a, 20
•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 22
•    18.Novembra ielas mājām Nr.83, 85
•    Kauņas ielas mājai Nr.37
Un š.g. 19. februārī no plkst. 13-00 līdz plkst.15-00 šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā-
•    Inženieru ielas mājām № 1, 2, 2-a, 4, 6
•    Arhitektu ielas  mājai № 10
•    Cialkovska ielas mājai Nr. 4

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka  15.02.2016. un 16.02.2016. sakarā ar avārijas likvidēšanas darbiem kanalizācijas tīklos  tiks izmainīts  autotransporta kustības režīms Centra mikrorajona Mihoelsa  ielā (posmā no Kr.Valdemara ielas līdz Raiņa ielai)  - sk.shēmu

Preses-relīze

 SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 09.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Esplanādes mikrorajonā:

Kandavas ielas  mājām № 21, 23, 23-a
 
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S

PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde, valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 18.februārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA "Daugavpils ūdens" budžeta plāna 2016.gadam saskaņošana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2016.gadam saskaņošana.
4. SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

2015.gada 9.decembrī, notika Valsts vides dienesta (VVD) jaunieviestā apbalvojuma “Zaļās  izcilības balva” laureātu godināšanas pasākums, uz kuru tika ielūgti SIA “Daugavpils ūdens” atbildīgie speciālisti - preses-relīze

 

 

2015.gada 2.decembrī tika parakstīts akts par ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu pieņemšanu ekspluatācijā, kuri tika izbūvēti līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” realizācijas laikā.
Ar šī līguma pabeigšanu visas projekta ieplānotas aktivitātes ir izpildītas un kārtējais investīcijas projekts, kurš tika realizēts Daugavpilī 2011.-2015. gadu periodā, pateicoties Daugavpils pašvaldības, Latvijas valsts  un Eiropas Savienības attiecīgo struktūru, fondu un speciālistu sadarbībai ūdenssaimniecības attīstības jomā, ir veiksmīgi pabeigts.
Preses-relīze

2015.gada  25.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

2015.gada  30.oktobrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” ietvaros veikti darbi.Preses-relīze

2015. gada  13.augustā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LEVEN” (Uzņēmējs) tika parakstīts līgums būvdarbu izpildei „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros”. Preses-relīze

2015.gada 12.augustā ekspluatācijā tika pieņemti kanalizācijas sistēmas objekti Alejas ielā, kas kļūst par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” būvlīguma „Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)” pabeigšanu. Preses-relīze

2015.gada  5.augustā ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (D.K-17)” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

  2015. gada  29.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Daugavpils būvmehanizācija” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Preses-relīize 

SIA „Daugavpils ūdens”  paziņo par būvniecības ieceri „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas  rajonos, Daugavpilī” Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansēta projekta   "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" ietvaros  (sk.Paziņojumu)

2015. gada  23.martā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „VELVE” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvniecības līgums „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Preses-relīze

2015.gada 17. februarī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Jaunbūve, Gubiščes ezera” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2015.gada 21.janvārī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 7.sistēmā – Jaunie Stropi” ietvaros veiktie darbi.   Preses-relīze

2014.gada 18.decembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā (sistēmas 2, 3, 4, 5)” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2014.gada 14.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi (sistēma 6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II”” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2014.gada 4.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1.sistēmā – Grīva 1” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

 

SIA „Daugavpils ūdens”  paziņo, ka sākot ar 2013 g. 23. aprīli dažādos ielu posmos 7 pilsētas mikrorajonos tiks veikti ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.
Būvniecības darbu veikšanas periodā autotransporta kustības shēmas būvdarbu vietās tiks izmainītas. Plānojot Jūsu braucienus, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmes.


BŪVDARBU VIETAS UN AUTOTRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS SHĒMAS : 

 

No 31.08.2015. līdz 11.10.2015 Jaunbūves mikrorajonā(Arodu, Ventspils un Kļāvu ielās) (sk.shēmas) (būvuzņēmējs - SIA "LEVEN")

No 10.08.2015. līdz 26.08.2015 Arendoles ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 10.08.2015. līdz 21.08.2015 Līkā ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 01.08.2015. līdz 21.08.2015 Līksnas ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 20.07.2015. līdz 11.08.2015 Aveņu ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 13.07.2015.  līdz 20.08.2015. Fabrikas ielā (sk.shēmu) un Skrostu un Tirzas ielās (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 No 01.07.2015.  līdz 07.08.2015. Cēsu ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija"

 

No 29.06.2015. J.Forštadtes un Gajoka mikrorajonos (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija":

No 03.06.2015. J.Forštadtes mikrorajonā (būvuzņēmējs -SIA "Daugavpils būvmehanizācija":

 • Zeltkalna ielā (03.06.-22.06.2015.) - sk.shēmu
 •  Cīruļu un Līksnas ielās (08.06.-06.07.2015.)sk.shēmu
 • Ceru ielā (15.06.-06.07.2015.) - sk.shēmu
 • Cīruļu ielā (16.06.-13.07.2015.)sk.shēmu

No 25.05.2015. Pilsētas centra un Grīvas mikrorajonos (būvuzņēmējs - SIA "Velve"):

 
Daugavas ielā - sk.shēmu
Liela-Gulbju ielu krustojumā -  sk.shēmu
Brivības-Stellas ielu krustojumā - sk.shēmu
 

No 30.04.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 27.04.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 30.03.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 05.03.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

 

No 12.01.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 29.12.2014. un no 09.01.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 10.10.2014.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 25.08.2014.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 18.08.2014. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

 No 04.08.2014.Stropu mikrorajonā (būvuzņēmejs - CBF SIA "Binders"): 

 No 28.07.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):

No 07.07.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
 Sēlijas ielā (1.posms)
• Sēlijas ielā (2.posms)
 

No 19.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Dzērvju ielā
• Garā un Čehova ielas krustojumā 

No 16.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Sēlijas ielā

No 09.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Sēlijas ielā (1.posms)
• Sēlijas ielā (2.posms)
• Sēlijas ielā (3.posms)

No 28.05.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība): 

No 24.05.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "Rbsskals būvvadība")

 No 15.05.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība): 

No 29.04.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 22.04.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 15.04.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "VELVE"):

No 03.04.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 01.04.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība":

 No 28.03.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "VELVE"):

No 27.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

 No 17.03.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 10.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 05.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

  No 03.03.2014. Grīvas mikrorajonā(būvuzņēmējs –SIA „VELVE”):
• Pieneņu –Blaumaņa ielu krustojums
• Veidenbauma ielā
• Blaumaņa ielā (posmā no Pieneņu līdz Stellas ielai)
• Staru ielā

No 24.02.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):