SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 17.jūlija līdz 4.augustam, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Briežu ielā (posmā no Sliežu ielas līdz Tirgoņu ielai) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Niderkūnu mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu objektos, Daugavpilī”, (identifikācijasNr.DŪ-2017/21) izsludināšanu.
Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta IWAMA (Interactive water management) INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

Interreg BSR logo   ES ERAF logo

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.jūnijā no plkst.13-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (pārslēgšana) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Cēsu ielas mājām Nr.8, 10, 10-a
•    Motoru ielas mājai Nr.4
•    Vaļņu ielas mājām Nr.6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.16.jūnijā Teātra ielā notika maģistrālā cauruļvada D 400 mm pārrāvums. Avārijas likvidācijas un tīklu skalošanas laikā dažviet pilsētas centrā iespējama  īslaicīga ūdens kvalitātes pasliktināšanās (duļķainības palielināšanās) .  SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.jūnijā Kauņas ielā notikušā maģistrālā cauruļvada D300 mm pārrāvuma dēļ notika ūdens plūsmas virzienu maiņa, kas dažviet izraisīja  īslaicīgo ūdens kvalitātes pasliktināšanos (duļķainības palielināšanās) .  
Avārijas sekas likvidācijas  laikā 14. un 15.jūnijā SIA “Daugavpils ūdens”  speciālisti veic sadales tīklu skalošanas darbus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvo pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.13.jūnija no plkst. 7-00 līdz plkst.23-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājām Nr. 7-b, 7-c
•    Stiklu ielas mājām Nr. 18, 18-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.5.jūnijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Valkas ielas mājām Nr. 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

videi draudz.1uznemumi

2017.gada 26.maijā notika Daugavpils pilsētas domes konkursa “Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī” laureātu godināšanas pasākums.
Daugavpils pašvaldības pateicības un ļoti simboliskas balvas – skaistas ozola lapas– saņēmuši 10 uzņēmumi, kuriem ir sasniegumi vides tehnoloģiju jomā un  kuri ikdienā rūpējas par savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanu. SIA “Daugavpils ūdens” ieguva III vietu nominācijā “Videi draudzīgākā pašvaldības kapitālsabiedrība”(II vieta Komunālās saimniecības pārvaldei un I vieta -A/S “Daugavpils siltumtīkli”). Papildus tam visu laureātu logo tagad būs izvietoti speciālā reklāmas tramvajā Daugavpilī, lai popularizētu “zaļo” domāšanu Daugavpils pilsētas uzņēmumu un komersantu vidū.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 26.maija līdz 3.jūnijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” otrā un trešā rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 25.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remonta darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājām Nr. 3, 3-b, 5, 5-a, 5-b, 5-c

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g.22.maija līdz 22.jūnijam, sakarā ar  kanalizācijas pievadu būvniecību Valkas ielā (posmā no Valmieras ielas līdz Jātnieku ielai) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Jaunbūves mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.18.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 13, 15, 21, 23
•    Veidenbauma ielas mājai Nr.5-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.15.maijā no plkst. 12-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem (Pārdaugavas 58) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
•    Brjanskas ielas mājai Nr.12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

2017. gada  11.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Ekolat” (Izpildītājs) tika parakstīts līgums “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kā arī dīķeru būvniecībai Judovkas rajonā, Daugavpilī”.  Preses-relīze

es ansamblis

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 12.maija līdz 20. maijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas divu rezervuāru hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 8.un 9.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  būvniecības darbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Baznīcas ielas mājām Nr. 43, 45, 49, 52, 54
•    Brjanskas ielas mājai Nr.16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”” ( identifikācijas Nr. DŪ-2017/7) ietvaros:

1.    Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs:
SIA “Ekolat”, reģ. Nr.41503009958

2.    Pretendenta piedāvāta līgumcena:
EUR 70 438,00 (bez PVN)


Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

es ansamblis

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2.maijā un 3.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  būvniecības darbiem tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Baznīcas ielas mājām Nr. 43, 45, 49, 52, 54
•    Brjanskas ielas mājai Nr.16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 2.maija līdz 10.maijam, sakarā ar avārijas likvidēšanu ūdensvada tīklos (Brjanskas ielā) būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Grīvas mikrorajonā  - sk.shēmu

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 29.aprīļa līdz 1.maijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” pirmā rezervuāra hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

Talka 2017

2017.gada 22.aprīlī “Daugavpils ūdens” darbinieki apvienojās saliedētā komandā un piedalījās Latvijas iedzīvotāju kopīgā darbā apkārtējās vides sakārtošanā, lai īstenotu Lielās Talkas 2017 devīzi – “Latvijai būt zaļai!” Īpaša uzmanība tika pievērsta teritorijas sakārtošanai gar Daugavas upi, koptāka kļuva arī “Daugavpils ūdens” teritorija. Kopā tika savākti 138 atkritumu maisi! Vairāk foto  –  “ Daugavpils ūdens” lapā Facebook tīklā.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19.aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  būvniecības ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 11.aprīlī no plkst. 9-00 līdz plkst.10-00 sakarā ar  remontdarbiem (ūdensmērītāja nomaiņa ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Križu mikrorajonā:
•    Viršu ielas mājai Nr.46

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 04.04.2017.  no plkst.8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Skolas ielas  mājām № 14, 16, 18, 20, 25
•    Vītolu ielas mājām № 14, 16
•    Staru ielas mājai № 46
•    Bišu ielas mājai № 1
•    Ziedu ielas  mājām № 11, 17, 18, 20

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 3.aprīļa līdz 1.jūnijam, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu un pievadu būvniecību Ziedu un Oškalna ielās būs izmainīta ceļu satiksmes organizācija Grīvas mikrorajonā  - sk.shēmas

Ceļu satiksmes organizācija Ziedu ielā (posms no Dostojevska ielas līdz Skolas ielai)

Ceļu satiksmes organizācija Oškalna ielā (posms no Ķiršu ielas līdz Veidenbauma ielai)

Ceļu satiksmes organizācija Oškalna ielā (posms no Veidenbauma ielas līdz Gaujas ielai)

es ansamblis

Vēršam pretendentu uzmanību, ka iepirkuma procedūras „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”” ( identifikācijas Nr. DŪ-2017/7) dokumentiem tika pievienots Nolikuma grozījumu Nr.2 skaidrojums .

Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.


Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 31.marta līdz 8.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” divu rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Kalkūni” sadales tīkla dezinfekcija.

es ansamblis

Pievēršam pretendentu uzmanību tam, ka sakarā ar veiktajām izmaiņām iepirkuma procedūrā „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī”” ( identifikācijas Nr. DŪ-2017/7)  līdz  13.04.2017. tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība.
Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2017.gada 24.marta līdz 26. martam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas 22. marts ir pasludināts par Pasaules ūdens dienu, kas ik gadu tiek atzīmēta ar dažādām aktivitātēm, un oficiālā tās pasākumu koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).  Šogad Pasaules ūdens dienu tēma ir “Notekūdens” . Lai popularizētu sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un gudrai resursu lietošanai, LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija)   un SIA “Daugavpils ūdens” izstrādāja un piedāvā izglītības iestāžu audzēkņiem konkursus “Katrs piliens ir vērtība”  un “Ūdens priekš mums un apkārt mums”).
Konkursa dalībnieki ir Latvijas izglītības organizācijas - skolas, atsevišķas klases, skolēnu grupas.


LŪKA konkursa NOLIKUMS
SIA “Daugavpils ūdens” konkursa NOLIKUMS

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S
PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2017.gada 20.martā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

torte2

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

•    Tautas ielas mājām Nr. 13, 25, 24, 15, 19, 30, 21, 25, 28
•    Kauņas ielas mājai Nr. 38/40
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 97a, 95
•    Ventspils ielas mājām Nr. 31, 35

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 16.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Liepājas ielas mājai Nr. 10
•    18.Novembra ielas mājai Nr.183

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 6.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām V.Forštadtes mikrorajonā:
•    Vidzemes ielas mājām Nr. 1-e, 42, 44, 48
•    Šūņu ielas mājai Nr.8 (pirts)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.24.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām J.Forštadtes mikrorajonā:
•    Raipoles ielas mājām Nr. 6, 8, 10, 10-a, 10-b
•    Tartu ielas mājām Nr.15, 15-a, 15-b, 19, 21

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 20.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  ūdensvada ievada likvidēšanu (Stacijas ielā 65/67) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 22, 26, 47, 47-a, 49, 69

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ūdensvada akas demontāžas darbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājām Nr. 4, 8
•    Tautas ielas mājām Nr. 3, 7, 8
•    A. Pumpura ielas mājai Nr.21


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2017.gada 31.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2017.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 10.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  mikrorajonā:
•    Butlerova ielas mājai Nr. 10
•    Arhitektu ielas mājai Nr.25
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 4.janvārī sakarā ar remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  un Cietokšņa mikrorajonos:
no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00
•    Butlerova ielas mājai Nr. 10
•    Arhitektu ielas mājai Nr.25
no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 21, 23, 25, 27, 27-a, 27-b, 29, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41, 143, 145
•    Odu ielas mājai Nr.10

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 21, 23, 25, 27, 27-a, 27-b, 29, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41, 143, 145
•    Odu ielas mājai Nr.10SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

ng 2

SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par 2016.gada 27.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības precizēšanu. No darba kārtības tiek izslēgti sekojoši jautājumi:
•    SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2017.gadam apstiprināšana
•    SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 22.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Gajoka  un Vecstropu mikrorajonos:
•    Jaunā ielas mājām Nr. 2, 3, 4, 5, 7
•    Čiekuru ielas mājām Nr. 3, 3-a, 3-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 21.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Gajoka  mikrorajonā:
•    Centrālā ielas mājām Nr. 3, 10, 11, 12, 16
•    Vidus ielas mājām Nr. 4-c, 4-e, 4-g, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
•    Fabrikas ielas mājām Nr. 9, 16-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

veterani

2016.gada 16.decembrī notika SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku, kuri  izteica vēlmi šī gada beigās doties pensijā, godināšanas pasākums. Daugavpils pilsētas domes un uzņēmuma “Daugavpils ūdens” vadība izteica visiem darbiniekiem (vairums no viņiem ir uzņēmuma veterāni) pateicību par ilggadīgu un godprātīgu darbu, piešķirot goda rakstus un piemiņas suvenīrus. Savukārt veterāni ļoti emocionāli dalījās savas atmiņās par darbu pilsētas ūdenssaimniecības labā. Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā Facebook – www.facebook.com/daugavpilsudens

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 16.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 78, 78-a, 78-b, 80, 80-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" aicina darbā iepirkumu speciālistu/-i (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remonta darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Stropu mikrorajonā:
•    Krimuldas ielas mājai Nr.40

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 27.decembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2017.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gadam apstiprināšana.
4. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.
5. SIA “Daugavpils ūdens” valdes izstrādāto atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem tiesību aktiem sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu jaunā redakcijā saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 8.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt pakalpojuma līgumu.
3.      Par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

2016.gada  8.novembrī stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.41 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” – www.likumi.lv

  SIA "Daugavpils ūdens" aicina māju īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot namu iekšējās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un nodrošināties pret to aizsalšanu aukstā laika apstākļos.  Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ūdens skaitītāju aizsalšanu, lūdzam veikt pagrabtelpu, nepieciešamības gadījumā arī ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un ūdens skaitītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.
   SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” brīdina, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” p.36 ) un aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

Papildinformācija pa tālr. - 654 21568 (Klientu apkalpošanas centrs); 654 24251 (Dežurējošais dispečers); 654 23961 (Ūdensmērītāju nodaļa)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2.novembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remonta darbiem ūdensvada  tīklos (Centrālā ielā 16) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Gajoka mikrorajonā:
•    Vidus ielas mājām Nr.4-c, 4-e, 5, 7, 7-a,14/16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos š.g. 27. oktobrī ( no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00) būs  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Višķu ielas mājām Nr.32, 34
•    Mendelejeva ielas mājām Nr.1 (Daugavpils tehnikums), 3, 5-а 13-а


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

darbi blaumana iela

Kopš oktobra sākuma “Daugavpils ūdens” veic tīklu būvniecības darbus Blaumaņa ielas posmā no Dostojevska līdz Gaujas ielai Grīvas mikrorajonā. Tas ir viens no projektiem, ko uzņēmums īsteno saviem spēkiem saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprināto pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstības plānu.Vairāk informācijas  - www.daugavpils.lv

PAZIŅOJUMS  PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 27.oktobrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt pakalpojuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 12. oktobra līdz 12.decembrim, sakarā ar maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas pievadu būvniecību Blaumaņa ielā ir izmainīts autotransporta kustības režīms Grīvas mikrorajonā, Blaumaņa ielā (posmā no Meduma ielas līdz Gaujas ielai ) - sk.shēmu


SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 12.oktobrī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  būvniecības darbiem ūdensvada  tīklos (Gaujas un Blaumaņa ielu krustojumā) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Gaujas ielas mājām Nr.2, 4, 10, 14, 16
•    Staru ielas majai Nr. 6
•    Skuju ielas mājai Nr. 1

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 4. oktobra līdz 4.decembrim, sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas pievadu būvniecību Blaumaņa ielā ir izmainīts autotransporta kustības režīms Grīvas mikrorajonā, Blaumaņa  ielā (posmā no Gaujas  ielas līdz Meduma ielai )  - sk.shēmu

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 7.oktobra  līdz 16. oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” divu rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Kalkūni” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos laika periodā  no š.g. 26. septembra līdz 28.septembrīm ( no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr.11, 13, 21, 22, 25, 30-a, 31, 31-a, 32-a, 32-b, 34, 36, 40, 42
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos š.g. 22. un 23.septembrī  laika periodā  no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr.11, 13, 17, 21, 22, 25, 30-a, 31, 31-a, 32-a, 32-b, 34, 36, 40, 42

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 21.septembrī  no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr.11, 13, 17, 21, 22, 25, 30-a, 31, 31-a, 32-a, 32-b, 34, 36, 40, 42

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 23.septembra līdz 25. septembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas pirmā rezervuāra hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19.septembrī  no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 41, 41-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 5.septembra līdz 18.septembrim notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 2.septembra līdz 4.septembrim notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 1. un 2.septembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

• Aizpilsētas ielas mājām Nr. 70, 72, 68, 66, 59, 57, 55, 60
• Aglonas ielas mājai Nr. 56

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 26.augusta līdz 28.augustam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 22.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Krustpils ielas mājām Nr. 2, 3/5, 4, 15, 19

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos 17. un 18.augustā būs pārtraukta ūdens padeve dažām ēkām Ķīmijas un Jaunbūves mikrorajonos, proti:

š.g. 17.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.18-00 Ķīmijas mikrorajonā:
•    Arhitektu ielas mājām Nr. 22, 24, 26

un š.g. 18.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 Jaunbūves mikrorajonā:
•    Krustpils ielas mājai Nr. 3/5

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Latvenergo brīdinājumu, ka  15.08.2016. no plkst.11-00 līdz plkst.11-30 paredzams līdz 30 minūtēm ilgs pārtraukums ūdensgūtnes “Kalkūni” energoapgādē (tiks veikti darbi elektrības skaitītāja nomaiņā ). Sakarā ar to noradītajā laikā  ir iespējami arī ūdens padeves pārtraukumi Daugavpils pilsētas Kalkūnes mikrorajona ēkām.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Stradnieku ielas mājām Nr. 94,103 (“Maxima”), 105, 107, 109
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 188, 188-a, 190

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 12.augusta līdz 14. augustam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas pirmā rezervuāra hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 08.08.2016. no plkst.8-30 notiek avārijas likvidēšanas darbi ūdensvada tīklos (maģistrālā cauruļvada d-300 mm  pārrāvums  Grodņas -L.Darza ielu krustojumā ).  
Sakarā ar  remontdarbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā :
•    Jelgavas ielas mājai Nr.30-a
•    Grodņas ielas mājām Nr.1-a, 6
•    Siguldas ielas mājai Nr 16-a

Darbu veikšanas laikā ir iespējamas izmaiņas dzeramā ūdens organoleptiskos rādītājos (krāsainība un duļķainība) ūdensvada sadales tīklos, par kuriem lūdzam ziņot SIA “Daugavpils ūdens” dispečera dienestam  pa  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Spart2016 2SIA “Daugavpils ūdens” kolektīva 2016.gada jūlija pēdējās brīvdienas tika veltītas sportošanai  - vienlaicīgi 2 sporta komandas piedalījās LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija) sporta festivālā Salacgrīvā un Daugavpils pilsētas  pašvaldības uzņēmumu spartakiādē Riebiņos. Abu komandu dalībnieki, neskatoties uz papildu slodzi un nelabvēlīgiem laika apstākļiem, aktīvi piedalījās sacensībās, saņēma balvas un līdzjutēju aplausus. Paldies visiem dalībniekiem un, protams, uzvarētājiem! Sacensību visinteresantākos notikumus skatāties SIA “Daugavpils ūdens” Facebook lapā

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 4.augustā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Miera ielas mājām Nr. 28, 29, 30, 33-a, 34-a, 35, 38, 37, 38, 38-a, 40, 41, 44 (veterinārā klīnika), 45, 50, 52, 54-a
•    Kauņas ielas mājām Nr. 56, 58, 58-a
•    Dobeles ielas mājai Nr.49SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu. Sapulces norises sākuma laiks – 2016.gada 02.augustā plkst.09:30, norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana;
3. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2016.gadam grozījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 22. jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 18, 20, 22/24, 25
•    18.Novembra ielas mājām Nr.78, 80, 82, 88

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19. jūlijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Kauņas ielas mājai Nr. 2
•    Siguldas ielas mājai Nr.6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens”, attīstot klientu apkalpošanas kvalitāti, plāno paplašināt rēķinu nosūtīšanas un saņemšanas iespējas, papildinot tas ar elektroniski sūtītiem rēķiniem. Sakarā ar to aicinām Jūs laika periodā no 11.07.2016. līdz 31.07.2016.  izteikt savu viedokli  un norādīt Jums visērtāko veidu SIA “Daugavpils ūdens” rēķinu saņemšanai uzņēmuma mājas lapā pēc adreses www.daugavpils.udens.lv

PAPILDINFORMĀCIJA

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  būvniecības darbiem (darbus veiks SIA “Labiekārtošana -D)  laika periodā  no š.g. 27.jūnija līdz 1.jūlijam  (no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  pilsētas Jaunbūves mikrorajonā:
•    L.Darza ielas  mājām Nr.95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
  
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

ligo2016

SIA “Daugavpils ūdens” svētku nedēļā klientus pieņems no pirmdienas, 20. jūnija līdz trešdienai, 22.jūnijam, bet svētku dienās - 23. un 24. jūnijā, klientu pieņemšana nenotiks.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13. jūnijā  sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa un Grīvas mikrorajonos, proti:
no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 šādām ēkām Cietokšņa mikrorajonā:
•    Mihaila ielas  mājām Nr. 4, 12
no plkst. 9-00 līdz plkst.16-00 šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Veidenbauma ielas mājām Nr. 5, 5-a, 6, 7, 7-b
•    Oškalna ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 9. jūnijā no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12
•    Veidenbauma ielas mājai Nr.7-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka nakts laikā no 2016.gada 8.jūnija uz 2016.gada 9.jūniju  Ventspils un Smilšu ielu krustojumā notiks skalošanas un TV diagnostikas darbi, kuri ir nepieciešami  kanalizācijas kolektora Ventspils ielas stāvokļa pārbaudei (darbus veic SIA “Ragn-Sells”). 

 SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 9.jūnija līdz 12. jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas pirmā rezervuāra hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 7. jūnijā no plkst. 8-00 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (2 aizbīdņu nomaiņa Viršu ielā 50) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Križu mikrorajonā:


•    Poligona ielas mājām Nr. 5, 9, 15, 17, 22, 25, 28, 34, 35, 37, 48, 48-b, 50, 58, 60
•    Viršu ielas mājām Nr. 16, 22, 28, 34, 36, 46, 47, 48, 50, 52-a, 54
•    M.Viršu ielas mājai Nr. 7, 9, 11, 13, 15, 17/19, 20, 21, 23
•    Medus ielas mājām Nr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 33, 35, 37
•    M.Medus ielas mājām Nr. 3, 9, 11, 19, 22, 26, 28
•    Azovas ielas mājai Nr.1

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 27.maija līdz 5. jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas rezervuāru hlorēšana un sadales tīkla dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka  no  š.g. 23.maija sakarā ar maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Vītolu ielā ir izmainīts autotransporta kustības režīms Grīvas mikrorajona Vītolu  ielā (posmā no  Skolas  ielas līdz Vītolu ielai 12)  - sk.shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 19.05.2016. no plkst.8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar avārijas likvidēšanas darbiem ūdensvada tīklos (Parādes ielā 13) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Centra  mikrorajonā:

  • Parādes ielas mājām Nr.13, 15, 15-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (Oškalna ielā)  būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Grīvas mikrorajonā:
•    Oškalna ielas mājām Nr. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31-a, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 47
•    Pērļu ielas mājām Nr.3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17
•    Vītolu ielas mājām Nr. 1,1-a, 2, 3, 3-a, 4-a
•    Lauma ielas mājām Nr. 3, 4
•    Meduma ielas mājām Nr.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
•    Dostojevska ielas mājai Nr.24
•    Staru ielas mājai Nr.15

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

viiztrezekne110516Vakar, 11. maijā, SIA “Daugavpils ūdens” vadība apmeklēja radniecīgu uzņēmumu Rēzeknē. Lielākajiem nozares pārtāvjiem Latgalē ir senas partnieru attiecības, tādēļ vizītei bija praktisks raksturs -  iepazīšanās un pieredzes apmaiņa uzņēmuma vadības un efektīvā pārvaldības jautājumos. Braucenā piedalījas nesen ievēlētais ”Daugavpils ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo un tehniskais direktors Juris Sarkans, kuri  tikās ar SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes locekli Gunāru Spradzenko un tehnisko direktoru Rolandu Duncānu. Saruna skāra gan labas pārvaldības principus, gan Eiropas Savienības projektu ieviešanas norisi un rezultātus, gan esošo un potenciālo klientu apkalpošanas organizāciju. Uzņēmumu pārstāvji pārrunāja arī jauno “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu” un MK noteikumus Nr. 174 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” īpatnības un to ietekmi uz uzņēmumu darbību.
Papildus tam mūsu speciālisti  apmeklēja “Rēzeknes Ūdens” dispečerdienestu un Tehnisko daļu, kur iepazinās ar kolēģu risinājumiem klientu pieslēgšanas centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai organizācijā. Vizītes beigās uzņēmumu pārstāvji vienojās, ka sadarbība un labās prakses pārņemšana  jāturpina.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 13.maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos (Cietokšņa ielā 70 ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.70
•    Sporta ielas mājai Nr.8
•    Vienības ielas mājām Nr. 40, 40-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 13.maija līdz 22.maijam notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” otrā un trešā rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

Labor 12016.gada aprīlī SIA “Daugavpils ūdens” akreditētā ŪKK laboratorija,  atbilstoši  LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām, kārtējo reizi piedalījās starptautiskajā personāla  Prasmes pārbaudē ( PP)  ar mērķi uzturēt veikto testēšanas rezultātu  ticamību.  Testēšana, kuru ierosināja “LGS Standards ” no Lielbritānijas, notika dzeramā ūdens  mikrobioloģiskās testēšanas jomā, un šoreiz PP programmā  piedalās vairāk, nekā 200 laboratorijas no dažādām Eiropas valstīm.

  Šogad SIA “Daugavpils ūdens” laboratorijai   tika nosūtīts pārbaudāmais materiāls   ar noteiktu 5 dažādu mikroogranismu saturu, kas ir raksturīgi dzeramajam ūdenim.  Mūsu uzdevums  analizēt šos paraugus, nosakot tajos esošos mikroorganismus, nepārsniedzot organizatoru noteikto precizitātes robežlielumu.

   Maija sākumā tika saņemta “LGC Standards”  PP novērtēšana, kurā atzīmēta, ka SIA "Daugavpils  ūdens" laboratorija ar šo uzdevumu tika galā izcili, kas raksturo gan par  darbinieku augsto profesionalitāti, gan par laboratorijas rīcībā esošās aparatūras darba precizitāti. Dalība Prasmes pārbaudes  programmās apliecina laboratorijas kompetenci gan mūsu klientiem, gan akreditācijas institūcijai.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 11. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 47, 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 58, 60
•    Puškina ielas mājai Nr. 39-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar ūdensvada akas likvidāciju (A.Pumpura ielā 12-b) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves  mikrorajonā:
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 12, 12-b, 16
•    Strādnieku ielas mājām Nr.3, 4, 5, 7

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 2. maijā no plkst. 8-30 līdz plkst.22-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Slāvu ielas mājām Nr. 1, 2-a, 2-f, 2-g
•    Kauņas ielas mājai Nr. 171

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

PAZIŅOJUMS PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU KĀRTĒJĀS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kārtējo dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 12.maijā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA "Daugavpils ūdens" 2015.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.14-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa Raiņa ielā 1) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Daugavas ielas mājām Nr. 10, 12
•    Raiņa ielas mājām Nr. 2, 3, 6
•    Vienības ielas mājai Nr. 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 25. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  ūdensvada akas likvidāciju būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves  mikrorajonā:
•    Puškina ielas mājām Nr. 68, 70, 74, 76, 76-a, 78, 93, 93-a, 95, 97, 97-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251