SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 20. aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.18-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (ūdensvada ievada nomaiņa Aveņu ielā 21) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām J.Forštadtes  mikrorajonā:
•    Aveņu ielas mājām Nr. 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27
•    Zeltkalna ielas mājai Nr. 28-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 22.aprīļa līdz 24.aprīlim notiks 2.pacēluma stacijas ūdensgūtnes “Vingri” pirmā rezervuāra hlorēšana un mikrorajona “Ķīmija” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Lattelecom   brīdinājumu, ka  no 09.04.2016.  00:00 līdz 09.04.2016.  08:00 (pēc Latvijas laika) paredzams līdz 20 minūtēm ilgs telekomunikāciju pakalpojumu pārtraukums abonētajām sakaru līnijām Ūdensvada iela 3, Daugavpilī (tas attiecas arī uz dispečera dienesta zvaniem pa tālr. 654 24251).

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 7.aprīlī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos (Jātnieku ielā 80 ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 78, 78-a, 78-b, 80, 80-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

IMGP1466 22016.gada 4.aprīlī, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem,  tika uzsākti darbi pirmā nekustamā īpašuma objekta pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kuri tiks izpildīti  Daugavpils pilsētas domes palīdzības programmas  ietvaros un  atbilstoši Saistošo noteikumu  Nr.45 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” nosacījumiem.

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 8.aprīļa līdz 15. aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Kalkūni” sadales tīkla dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz kapitālsabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 15.aprīlī plkst.10.00 sakarā ar kapitālsabiedrības valdes locekļa iecelšanu. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” esošā valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” jauna valdes locekļa ievēlēšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 31.03.2016.  no plkst.8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas  mājām № 48-a, 49, 50, 52, 53/55, 55-a, 57, 57-a, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 69, 71
•    Valkas ielas mājām № 28, 30, 32,51
•    Aizpilsētas ielas mājai № 47
•    Annas ielas mājai № 5

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 18.03.2016.  no plkst.8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Jaunbūves mikrorajonā:


•    A.Pumpura ielas  mājām № 127-e, 129, 131, 131-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 18.marta līdz 19. martam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S  PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2016.gada 22.martā plkst. 9.00, sakarā ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu ar uzvarējušo pretendentu iepirkuma procedūras Nr. DŪ-2016/2 “Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” ietvaros. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  laika periodā  no š.g. 07.marta  līdz 11.martam (no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  pilsētas Jaunbūves mikrorajonā:

•    Valmieras ielas  mājām Nr.77, 79, 88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 42, 44

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 02.03.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Atmatas ielas mājām Nr.15,15-a
 • Lauskas ielas mājai Nr.14

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 01.03.2016. no plkst.13-00 līdz plkst. 16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Cialkovska ielas mājai Nr.6
 • Inženieru ielas mājām Nr.7, 9, 12, 16
 • Zeļinska ielas mājai Nr.13

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 25.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Inženieru ielas mājām Nr.2, 2A, 4, 6, 1 (veikals "BETA")

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 23.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

 • Inženieru ielas mājai Nr.12 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 17.02. un 19.02.2016.  sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves un Ķīmijas mikrorajonos, proti:
š.g. 17. februārī no plkst.13-00 līdz plkst.16-00 šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā-

•    Tautas ielas mājām Nr. 11, 12, 16, 16-a, 20
•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 22
•    18.Novembra ielas mājām Nr.83, 85
•    Kauņas ielas mājai Nr.37
Un š.g. 19. februārī no plkst. 13-00 līdz plkst.15-00 šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā-
•    Inženieru ielas mājām № 1, 2, 2-a, 4, 6
•    Arhitektu ielas  mājai № 10
•    Cialkovska ielas mājai Nr. 4

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka  15.02.2016. un 16.02.2016. sakarā ar avārijas likvidēšanas darbiem kanalizācijas tīklos  tiks izmainīts  autotransporta kustības režīms Centra mikrorajona Mihoelsa  ielā (posmā no Kr.Valdemara ielas līdz Raiņa ielai)  - sk.shēmu

Preses-relīze

 SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 09.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Esplanādes mikrorajonā:

Kandavas ielas  mājām № 21, 23, 23-a
 
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S

PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde, valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 18.februārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA "Daugavpils ūdens" budžeta plāna 2016.gadam saskaņošana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2016.gadam saskaņošana.
4. SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

2015.gada 9.decembrī, notika Valsts vides dienesta (VVD) jaunieviestā apbalvojuma “Zaļās  izcilības balva” laureātu godināšanas pasākums, uz kuru tika ielūgti SIA “Daugavpils ūdens” atbildīgie speciālisti - preses-relīze

 

 

2015.gada 2.decembrī tika parakstīts akts par ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu pieņemšanu ekspluatācijā, kuri tika izbūvēti līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” realizācijas laikā.
Ar šī līguma pabeigšanu visas projekta ieplānotas aktivitātes ir izpildītas un kārtējais investīcijas projekts, kurš tika realizēts Daugavpilī 2011.-2015. gadu periodā, pateicoties Daugavpils pašvaldības, Latvijas valsts  un Eiropas Savienības attiecīgo struktūru, fondu un speciālistu sadarbībai ūdenssaimniecības attīstības jomā, ir veiksmīgi pabeigts.
Preses-relīze

2015.gada  25.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

2015.gada  30.oktobrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” ietvaros veikti darbi.Preses-relīze

2015. gada  13.augustā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LEVEN” (Uzņēmējs) tika parakstīts līgums būvdarbu izpildei „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros”. Preses-relīze

2015.gada 12.augustā ekspluatācijā tika pieņemti kanalizācijas sistēmas objekti Alejas ielā, kas kļūst par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” būvlīguma „Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)” pabeigšanu. Preses-relīze

2015.gada  5.augustā ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (D.K-17)” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

  2015. gada  29.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Daugavpils būvmehanizācija” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Preses-relīize 

SIA „Daugavpils ūdens”  paziņo par būvniecības ieceri „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas  rajonos, Daugavpilī” Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansēta projekta   "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" ietvaros  (sk.Paziņojumu)

2015. gada  23.martā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „VELVE” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvniecības līgums „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Preses-relīze

2015.gada 17. februarī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Jaunbūve, Gubiščes ezera” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2015.gada 21.janvārī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 7.sistēmā – Jaunie Stropi” ietvaros veiktie darbi.   Preses-relīze

2014.gada 18.decembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā (sistēmas 2, 3, 4, 5)” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2014.gada 14.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi (sistēma 6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II”” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2014.gada 4.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1.sistēmā – Grīva 1” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

 

SIA „Daugavpils ūdens”  paziņo, ka sākot ar 2013 g. 23. aprīli dažādos ielu posmos 7 pilsētas mikrorajonos tiks veikti ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.
Būvniecības darbu veikšanas periodā autotransporta kustības shēmas būvdarbu vietās tiks izmainītas. Plānojot Jūsu braucienus, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmes.


BŪVDARBU VIETAS UN AUTOTRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS SHĒMAS : 

 

No 31.08.2015. līdz 11.10.2015 Jaunbūves mikrorajonā(Arodu, Ventspils un Kļāvu ielās) (sk.shēmas) (būvuzņēmējs - SIA "LEVEN")

No 10.08.2015. līdz 26.08.2015 Arendoles ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 10.08.2015. līdz 21.08.2015 Līkā ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 01.08.2015. līdz 21.08.2015 Līksnas ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 20.07.2015. līdz 11.08.2015 Aveņu ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 13.07.2015.  līdz 20.08.2015. Fabrikas ielā (sk.shēmu) un Skrostu un Tirzas ielās (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 No 01.07.2015.  līdz 07.08.2015. Cēsu ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija"

 

No 29.06.2015. J.Forštadtes un Gajoka mikrorajonos (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija":

No 03.06.2015. J.Forštadtes mikrorajonā (būvuzņēmējs -SIA "Daugavpils būvmehanizācija":

 • Zeltkalna ielā (03.06.-22.06.2015.) - sk.shēmu
 •  Cīruļu un Līksnas ielās (08.06.-06.07.2015.)sk.shēmu
 • Ceru ielā (15.06.-06.07.2015.) - sk.shēmu
 • Cīruļu ielā (16.06.-13.07.2015.)sk.shēmu

No 25.05.2015. Pilsētas centra un Grīvas mikrorajonos (būvuzņēmējs - SIA "Velve"):

 
Daugavas ielā - sk.shēmu
Liela-Gulbju ielu krustojumā -  sk.shēmu
Brivības-Stellas ielu krustojumā - sk.shēmu
 

No 30.04.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 27.04.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 30.03.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 05.03.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

 

No 12.01.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 29.12.2014. un no 09.01.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 10.10.2014.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 25.08.2014.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 18.08.2014. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

 No 04.08.2014.Stropu mikrorajonā (būvuzņēmejs - CBF SIA "Binders"): 

 No 28.07.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):

No 07.07.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
 Sēlijas ielā (1.posms)
• Sēlijas ielā (2.posms)
 

No 19.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Dzērvju ielā
• Garā un Čehova ielas krustojumā 

No 16.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Sēlijas ielā

No 09.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Sēlijas ielā (1.posms)
• Sēlijas ielā (2.posms)
• Sēlijas ielā (3.posms)

No 28.05.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība): 

No 24.05.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "Rbsskals būvvadība")

 No 15.05.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība): 

No 29.04.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 22.04.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 15.04.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "VELVE"):

No 03.04.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 01.04.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība":

 No 28.03.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "VELVE"):

No 27.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

 No 17.03.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 10.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 05.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

  No 03.03.2014. Grīvas mikrorajonā(būvuzņēmējs –SIA „VELVE”):
• Pieneņu –Blaumaņa ielu krustojums
• Veidenbauma ielā
• Blaumaņa ielā (posmā no Pieneņu līdz Stellas ielai)
• Staru ielā

No 24.02.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):