SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) š.g. 11.augustā no plkst.10:00 līdz 13:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J. Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Piekrastes ielas mājām Nr. 35, 35-a
•    Tartu ielas mājai Nr. 3

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Buvdarbi Rigas iela 07.2022 1

Īstenojot ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un pārbūves  plānu, kā arī saskaņojot savas darbības ar pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanas programmu, 2022.gada jūlijā SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti veica ūdensvada tīklu atjaunošanu  Rīgas ielā posmā no Teātra ielas līdz Vienības ielai (kur vēlāk Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” plāno veikt asfaltēšanas darbus) un augusta sākumā pilnībā atjaunotais ūdensvada posms tika pieslēgts pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai. - sk. preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada š.g. 10.augustā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Jātnieku ielas mājām Nr.89, 91, 93

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 5.augusta līdz 12.augustam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  III pacēluma stacijas 2 rezervuāru un Krīžu apkaimes ūdensvada sadales tīklu  dezinfekcija.

ES ansamblis KF

KSS 1

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2022.gada 3.augustā tika pieņemtas ekspluatācijā trīs pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas,  kas izbūvētas ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” ietvaros - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos (Tautas ielā  99),  š.g. 4.augustā no plkst. 8-30 līdz 16-30  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr. 85, 87, 96, 97, 98, 99, 102
•     Liepājas ielas mājai Nr.23
•    18.Novembra ielas mājai Nr.171

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos š.g. 2.augustā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Rīgas ielas mājām Nr.18, 20, 22

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Skataku parbaudes

SIA “Daugavpils ūdens” realizē preventīvo  pasākumu plānu skatāku papildpārbaudēm - sk.paziņojumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (SIA “Būvmehanizācija” veiks darbus Motoru ielā 4)  š.g. 25.jūlijā  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Ezermalas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Cēsu ielas mājām Nr.14, 16, 16-a
•    Krasta ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvums Rīgas ielā  53),  š.g. 19.jūlijā no plkst.14:40 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas  ielas mājām Nr. 48, 50, 51, 52, 53, 54-a, 55

! Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā Rīgas-Mihoelsa ielu krustojumā tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni.


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.