SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo  ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves rajonā Annas, Smilšu un Ciedru ielās, Daugavpilī” īstenošanu  no š.g. 9.aprīļa līdz 31.maijam tiks mainīta ceļu kustības organizācija Annas ielas rajonā  - sk.shēmu