Sakarā ar COVID-19 valstī izslidinātu ārkārtējās situācijas atcelšanu, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no 2020.gada 10.jūnija atsāk klientu pieņemšanu klātienē, ieskaitot kases darbību.

Klientu pieņemšanas laiks darba dienās no 8:00 līdz 16:30, bez pusdienas pārtraukuma.

KLIENTU IEVERĪBAI!

Sakarā ar būvniecības darbiem Klientu apkalpošanas centra telpās, uzņēmuma kase un klientu pieņemšana tiks organizēta “Daugavpils ūdens” administrācijas ēkas 1.stāvā , Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (Ieeja caur caurlaides punktu pēc uzstādītiem virzienrādītājiem).

Apmeklētajiem rekomendējam iepriekš pierakstīties, lai neveidotos rindas, pa tālr. 654 21568.

DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens”  atgādina, ka norēķināties par sniegtiem pakalpojumiem par 2020.gada martu, aprīli, maiju un jūniju varēs bez nokavējuma procentiem.

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas novēršanas darbiem, kurus veiks SIA "Daugavpils ūdens" 1.Līnija ielā 8,  š.g. 5.jūnijā  no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   1.Līnija ielas mājām  Nr.2, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 12
•   Smilgu ielā 3, 3B, 5

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, kurus veiks SIA "Daugavpils ūdens" Čiekuru ielā 7,  š.g. 9.jūnijā  no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Vecstropu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Čiekuru ielas mājām  Nr. 5, 5A,7, 7A

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

piesleg.izveid

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka ir pienācis labākais  laiks celtniecības darbiem  un aicina namīpašniekus izmantot iespēju pieslēgt savu īpašumu  pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem. Piedāvājam detalizētu informāciju,  kā  to praktiski izdarīt (sk.šeit).  
!Piedāvājums ir lietderīgs arī Judovkas mikrorajona iedzīvotajiem , kuri plāno izveidot pieslēgumu pēc būvniecības darbu pabeigšanas projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas mikrorajonā, Daugavpilī” ietvaros.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 17.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  2. un 3.jūnijā tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 pilsētas mikrorajonos:


š.g. 2. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30  Neredzīgo biedrības rajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Čiekuru ielas mājām  Nr.4, 6, 7, 8
Un š.g. 3. jūnijā no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 Čerepovas rajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Dunduru ielas mājām  Nr.3, 3-b, 5, 5-c

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 3.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

LUKA 30 A

Sveicam kolēģus un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrus 30.gadadienā!
#DzeramŪdeniNoKrāna un esam veseli un videi draudzīgi! - www.lwwwwa.lv

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ugunsdzēsības hidrantu remontdarbiem Višķu ielā,  š.g. 26. maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām  Nr.15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
•    Šaura ielas mājai Nr.29-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 20. maija līdz 31.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā (Tabores un Kalpaka ielās ). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit).  Projekta preses-relīze