IMG 20220830 102831

SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar Valsts vides dienesta Latgales reģionālo vides pārvaldi, Augšdaugavas novada pašvaldību un AS “VentEko” turpina apsaimniekot vēsturisko piesārņojumu dūņu laukos “Križi”. 2022.gadā tika uzsākta pilotprojekta “Dūņu lauku “Križi” teritorijā esošo dūņu izlietošanai atkritumu izgāztuves pārklāšanai un izmantošanai mēslošanai lauksaimniecības zemēs” realizācija, kā arī tika paplašināti fitoremediācijas tehnoloģijas izmantošanas pasākumi (sk.preses-relīzi)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 6 октября по 9 октября 2022 года будет проводиться дезинфекция 2-го резервуара на станции водоочистки водозабора “Калкуны”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по подключению к водопроводным сетям  (ул. Каунас 192), 6 октября  2022 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Каунас № 134, 136, 136-a
•    Ул.Вишкю № 11, 13, 13-a

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DU energijas paterins 2021 2022

SIA “Daugavpils ūdens” , kā energoietilpīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, solidarizējoties ar visiem pašvaldības elektrības un siltumenerģijas  taupīšanas programmas dalībniekiem, neskatoties uz pastāvīgi veiktiem pasākumiem un sasniegtiem rezultātiem enerģijas patēriņa samazināšanai (salīdzinot ar iepriekšējo gadu elektroenerģijas  patēriņš samazinājās par 12, 4 %, siltumenerģijas patēriņš – par 13, 8 %, degvielas patēriņš – par 9,9 %) , paplašina to ar papildaktivitātēm, lai panāktu vēl būtiskākus uzlabojumus 2022./2023.gada apkures sezonā (sk.papildinformāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2022.gada 3.oktobrī plkst.10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  

Darba kārtība tiek papildināta ar sekojošiem jautājumiem:
3. Atlīdzības noteikšana SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklim.
4. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 23 сентября  по 26 сентября 2022 года будет проводиться дезинфекция первого резервуара на станции водоочистки водозабора “Калкуны”.

WA0002

SIA “Daugavpils ūdens” jau tradicionāli piedalījās Rīgas ielas svētkos, ko  septembra vidū rīko Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, šoreiz ar tēmu “Viena pils – divi krasti”. Mūsu uzņēmumam Daugavas upe ir ne tikai svētku simbols, bet arī pilsētas ūdenssaimniecības vēstures sākums, jo tieši Daugavas ūdeņi 1889.gadā kļuva par ūdens avotu pirmajai ūdensvada stacijai “Gajoks” un līdz šīm brīdim cieši saistīti ar “Daugavpils ūdens” darbību abos upes krastos.
Aktivitāšu vidū ļoti populāra bija dalībnieku parāde, kuras gaitā galvenie pasākuma organizatori radīja visiem labu noskaņojumu, dalot ziepju burbuļus no “Daugavpils ūdens” traktora, kā arī uzņēmuma transporta un vēsturisko ierīču izstāde.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по подключению к водопроводным сетям  (ул. Тукума 53) 20 сентября  2022 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в районе Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Тукума № 55, 56, 58
•    Ул.Миера № 109, 111

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 3.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта) 15 сентября 2022 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Н.Форштадт по следующим адресам:
•    Ул.Зелткална № 7, 8, 9, 10, 10-a, 13, 13-a,13-b, 14, 15-b, 16, 17, 18, 19, 19-a, 20, 22, 24, 26, 28
•    Ул. Лика № 4
•    Ул.Церу № 18-g, 20, 20-a


В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства