SIA “Daugavpils ūdens” собщает, что  31 марта 2016 года с 8-30 до 12-00 в связи с проведением работ по подключению к водопроводным сетям будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Химия :
•    ул.Ятниеку № 48-a, 49, 50, 52, 53/55, 55-a, 57, 57-a, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 69, 71
•    ул.Валкас № 28, 30, 32,51
•    ул.Айзпилсетас № 47
•    ул.Аннас № 5
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251

SIA “Daugavpils ūdens” собщает, что  18 марта 2016 года с 8-30 до 12-00 в связи с проведением работ по переключению на водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:
•    ул. А.Пумпура № 127-e, 129, 131, 131-a


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251

SIA "Daugavpiuls ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123)) в период с 18 марта по 19 марта 2016 года будет проводиться хлорирование резервуаров на станции 3 подъема и дезинфекция разводящей сети микрорайона Крыжи.

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S  PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2016.gada 22.martā plkst. 9.00, sakarā ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu ar uzvarējušo pretendentu iepirkuma procedūras Nr. DŪ-2016/2 “Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” ietvaros. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.

SIA „Daugavpils ūdens” информирует, что  в связи с проведением работ по переключению вводов водопровода в период времени с 7 марта по 11 марта 2016  года ( с 8-30 до 16-30)    возможны кратковременные отключения водоснабжения в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение: 

•    ул.Валмиерас  № 77, 79, 88
•    ул.Айзпилсетас № 42, 44

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251

2 марта 2016 года с 8-30 до 12-00 в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Химия:

  •  ул.Атматас № 15,15-а
  • ул.Лауска № 14

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251

1 марта 2016 года с 13-00 до 16-30 в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Химия:

  • ул.Циалковска № 6
  • ул.Инжениеру № 7, 9, 12, 16
  • ул.Зелинска № 13

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251

25 февраля 2016 года с 8-30 до 12-00 в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Химия:

  • ул.Инжениеру № 2, 2A, 4, 6, 1 (магазин "BETA")

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251

23 февраля 2016 года с 8-30 до 12-00 в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Химия:

  • ул.Инжениеру № 12

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 17.02. un 19.02.2016.  sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves un Ķīmijas mikrorajonos, proti:
š.g. 17. februārī no plkst.13-00 līdz plkst.16-00 šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā-

•    Tautas ielas mājām Nr. 11, 12, 16, 16-a, 20
•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 22
•    18.Novembra ielas mājām Nr.83, 85
•    Kauņas ielas mājai Nr.37
Un š.g. 19. februārī no plkst. 13-00 līdz plkst.15-00 šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā-
•    Inženieru ielas mājām № 1, 2, 2-a, 4, 6
•    Arhitektu ielas  mājai № 10
•    Cialkovska ielas mājai Nr. 4

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251