SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по адресу 1.Линия 8  5 июня 2020 года с   9-00 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:

•   1.Линия 2, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 12
•   Cмилгу  3, 3B, 5

    В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по адресу Чиекуру 7, 9 июня 2020 года с   9-00 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Вецстропы по следующим адресам:

•    ул. Чекуру № 7, 5, 5A, 7A
    В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

piesleg.izveid

SIA “Daugavpils ūdens” приглашает домовладельцев использовать благоприятный период для проведения строительных работ по подключению своих домовладений к городским централизованным сетям водопровода и канализации и  предлагает подробную практическую информацию (см. здесь).

!Предложение актуально также для жителей микрорайона Юдовка, которые планируют подключить свои дома к централизованным системам по завершении строительных работ по проекту фонда Кохезии « Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка, в Даугавпилсе»

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 17.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтными работами на сетях водопровода  2 и 3 июня 2020 года планируется отключение водоснабжения в 2 городских микрорайонах:

2 июня 2020 года с 8-30 до 16-30 в районе Общество слепых по следующим адресам:

•    Ул.Чиекуру № 4, 6, 7, 8

3 июня 2020 года с 9-00 до 12-00 в районе Черепово по следующим адресам:

•    Ул.Дундуру  № 3, 3-b, 5, 5-c

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 3.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

LUKA 30 A

Sveicam kolēģus un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrus 30.gadadienā!
#DzeramŪdeniNoKrāna un esam veseli un videi draudzīgi! - www.lwwwwa.lv

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтом пожарных гидрантов на ул.Вишкю 26 мая 2020 года с 9-00 до 16-00 планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Вишкю № 15, 17, 17-l,24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
•    Ул.Шаура  № 29-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 20. maija līdz 31.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā (Tabores un Kalpaka ielās ). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit).  Projekta preses-relīze

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 22 по 25 мая 2020 года будет проводиться дезинфекция второго резервуара  насосной станции водозабора “Вингри”.