SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 20 июня 2019 года планируется отключение водоснабжения в 2-х городских микрорайонах -

с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Вецстропы по следующим адресам (работы проводит SIA “Daugavpils ūdens”):
•    ул.Чиекуру  № 2-c, 3, 3-a, 3-b, 4, 4-a, 5, 5-a, 5-b, 5-c, 5-e, 6, 7, 7-a

с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Грива по следующим адресам(работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”):
•    Ул.Норас № 92, 95, 97

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

18.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieka (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 18 июня 2019 года планируется отключение водоснабжения в 2-х городских микрорайонах -
с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам (работы проводит SIA “Daugavpils ūdens”):
•    ул.Риту № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
•    
с 8-30 до 18-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам(работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”):
•    Ул.Дзелзцелю № 30, 30-a, 32
•    Ул.Нометню №  22, 22-a, 23, 24, 26, 32, 34, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе на ул.Авеню (на участке от ул.Зелткална до ул.Ликснас) с 17 июня  2019 года (с 9-00) по 20 июня  2019 года (до 16-30) будет изменена организация дорожного движения в микрорайоне Н.Форштадтсм.схему

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе с 10 июня  по 09 августа 2019 года  изменена организация дорожного движения в районе ул.Балву (на участке от ул.Стацияс № 129-а до  перекрестка ул.Балву и ул.Стацияс)см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода,  10 июня 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Балву № 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15
•    Ул. Стацияс № 129-а
•    Ул.Циетокшню № 70
•    Ул.Стадиона № 1

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

03.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz būvinženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода (работы проводит SIA “APOLA-D”),  4 июня 2019 года с 8-30 до 17-00  планируется отключение водоснабжения на ул.Спалю по следующим адресам:
•    Ул.Спалю № 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 31.maijā ir izsludinātas iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/5 un “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6.

Visa informācija par šīm procedūrām ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.
Iepirkuma procedūras tiek veiktas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 31мая по 2 июня и с 7 по 9 июня 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции обезжелезивания водозабора “Зиемели”.