SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 mikrorajonos -


š.g.30.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.11:30 Kalkūnes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Kalkūnes ielas mājai Nr.21
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr. 1,1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8, 8-a, 8-d, 13,15, 15-a, 16, 17, 18, 19, 19-a, 23  


š.g.1.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Februāra ielas mājām Nr. 20, 22, 22-a, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 35-a, 37, 37-a, 39, 43, 47
•    Nometņu ielas mājām Nr. 9/11 (veikals “Top”), 25, 25-a
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 5-a, 7-a, 9, 9-a, 16, 18, 20, 22/24
•    18.novembra ielas mājai Nr.66-a
•    1.preču ielas mājām Nr.1, 30-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  23.septembra līdz 5.oktobrim  notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas otrā un trešā rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g.21.un 22.septembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 mikrorajonos -


21.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.11:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Dzelzceļa ielas mājām Nr.3, 4, 5, 5-a, 7-a, 9, 9-a, 16, 18, 20, 22, 24
•    18.novembra ielas mājai Nr. 66
•    Februāra ielas mājām Nr. 28, 30
•    1.Preču ielas mājām Nr. 1, 30-a
•    Nometnes ielas mājai Nr.25
22.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Balvu ielas mājām Nr.1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5-b, 7

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF

DSC04015

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sākot ar š.g. martu, kad tika uzsākti būvdarbi  projekta ietvaros,  tika paveikti sekojoši darbi 2 uzņēmuma ēkās:

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  14.septembra līdz 18.septembrim  notiks notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2020.gada 11.septembra līdz 18.septembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  3.pacēluma  stacijas rezervuāru dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecības darbiem no 2020.gada 7.septembra līdz 7.oktobrim tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajona Zaļā ielā - sk.shēmu

DSC03982

Pateicoties interesanta mākslas projekta īstenošanai, Bruģu ielas promenādes galā (blakus “Daugavpils ūdens” teritorijai), pilsētas iedzīvotāju un viesu priekšā parādās stilizēti attēli no uzņēmuma vēstures, kas 130 gadu atpakaļ sākās ar pirmās ūdensvada stacijas Gajoks būvniecību tieši šajā vietā. Nedaudz tālāk īpaši ziņkārīgi ceļotāji var salīdzināt redzēto ar rūpīgi saglabātājiem arhitektūras objektiem.

 Īpašs paldies par vēsturisko atmiņu saglabāšanu skices autorei - Daugavpils pilsētas galvenajai māksliniecei Ingūnai Levšai un biedrības “Bruoli un Muosys” māksliniekiem.
(vairāk foto - Facebook lapā)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvējamā ūdensvada DN225 mm  pieslēgšanu pilsētas tīkliem (darbus veiks SIA “LAGRON” Nometņu un Patversmes ielu krustojumā),  š.g.9.septembrī  no plkst. 8:30 līdz plkst.23:00, tiek plānota centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Čerepovas mikrorajona pēc sekojošām adresēm:
•    Patversmes iela mājām Nr. 6, 7-a, 8, 9-a, 11

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiks uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni un ūdensapgādes pārtraukuma ilgums var mainīties atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Birk 2

SIA “Daugavpils ūdens” paziņoja, ka šonedēļ tika pabeigti būvniecības un pārslēgšanas darbi pilsētas ūdensvada ierīkošanai Birķeneļu ielā 2 un 3, Nīderkūnos un sākot ar 2020.gada 27.augustu divu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var lietot tīru un kvalitatīvu ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada.(sk.preses-relīzi)