SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos projekta ”Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī” ietvaros (galvenais būvuzņēmējs CBF SIA "Binders") tiks plānoti ūdens padeves pārtraukumi Ķīmijas apkaimē, proti-

27.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājai Nr.88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31
•    Miera ielas mājai Nr.143-a

29.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Aizpilsētas  ielas mājām Nr. 32, 38, 44, 45, 46, 48
•    Smilšu ielas mājām Nr. 99, 101, 103


3.aprīlī no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Arhitektu ielas mājām Nr. 4, 6
•    Zelinska ielas mājām Nr. 15, 17
•    Smilšu ielas mājām Nr.92, 92-a, 92-b

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ESI DAĻA NO PĀRMAIŅĀM, KURAS VĒLIES REDZĒT PASAULĒ

Lai veicinātu pārmaiņas, mums ir jārīkojas. Sāc šodien!

WWD2023 POSTER ENG

ES ansamblis KF

Judovka tiksanas

SIA “Daugavpils ūdens”, gatavojas aktīvai celtniecības sezonai pēc ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvdarbu pabeigšanas, sākot no š.g. 27.marta organizē informatīvās tikšanās ar mikrorajona iedzīvotājiem un topošiem klientiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem - sk.papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 3.aprīlī plkst. 10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta nomaiņa Miera 37)  š.g. 20.martā no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 58, 58-a
•    Miera ielas mājām Nr.28, 29, 30, 32, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 13.martā no plkst.8:30 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimes Miera ielas mājai Nr.16

! Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā pagalmā tiks uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni.


Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU apsveikums 8.marts 2023

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 20.martā plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana.
4.       SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (ventiļa nomaiņaValmieras 64-a)  š.g. 28.februārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Valmieras ielas mājām Nr.49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 64-a, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

lukas ziema

SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki, kas regulāri pārbauda apkalpojamo skatāku esamību un integritāti, pateicas atbildīgajiem Daugavpils iedzīvotājiem par saņemtajiem ziņojumiem par aku lūku bojājumiem pagalmos vai uz brauktuves, kas palīdz padarīt mūsu pilsētu vēl drošāku.  Sarežģītos ziemas laikapstākļos grūti uzreiz pamanīt gan ūdensvada un kanalizāciju sistēmu skatāku,  gan citu pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem un atbildīgajiem avārijas dienestiem (piemēram, būvdarbu veikšanas laikā un pēc smagās vai sniega tīrīšanas tehnikas braukšanas).
Atgādinām par iespēju un būsim ļoti pateicīgi par operatīvu informācijas sniegšanu “Daugavpils ūdens” dispečerdienestam, kura rīcībā ir nepieciešamas datu bāzes un resursi, lai pēc iespējas ātrāk identificētu komunikāciju īpašniekus un novērstu konstatētus trūkumus (zvanot diennaktī pa tālr.65424251 vai 20229913 , nosūtot ziņojumu no Facebook profilā   https://www.facebook.com/daugavpilsudens  vai no uzņēmuma tīmekļa sākumlapas www.daugavpils.udens.lv, kā arī  rakstot uz oficiālo e-pastas adresThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ziņojumi tiek apskatīti darba dienās no plkst.8-00 līdz16-30)