Seminrs foto

Šī gada nogalē un nākamā gada sākumā projekta LIFE GoodWater dalībnieki veic informatīvo kampaņu “ Lai tīri ūdeņi tavā glāzē” Latvijas iedzīvotājiem, lai pievērstu sabiedrības uzmanību sadzīves notekūdeņu radītajam piesārņojumam, t.sk. organizējot seminārus nāmīpašniekiem.  Pirmais no tiem notika Daugavpilī, kurā gaitā VARAM (Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministrija) pārstāvji īpašu uzmanību pievērsa decentralizēto kanalizācijas sistēmu izmantošanas jautājumiem:  tās īpašnieku  pienākumiem ekspluatācijas laikā un atbildību pār neattīrīto sadzīves ūdens novadīšanu vidē.
Lai turpmāk netiktu sauktiem pie atbildības par likuma pārkāpumiem, iesakām namīpašniekiem rūpīgi izpētīt un izpildīt pašreizējos decentralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanas, reģistrācijas un  ekspluatācijas noteikumus sk. papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2023.gada 6.decembrī plkst. 10:00, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises datuma grozīšanu:

  • Kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2023.gada 8.decembrī plkst. 10:00.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 1.decembra līdz 3.decembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens atdzelžošanas stacijas 2.rezervuāra  dezinfekcija.

Sals 2023

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu aizsalšanu ziemas periodā, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu. - Sk.papildinformāciju

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (Kauņas-Aglonas ielu krustojumā) ), š.g. 28. un 30.novembrī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimes dažās mājās, proti:

28.novembrī no plkst.8:30 līdz plkst.20:00 pēc sekojošām adresēm –
•    Aglonas ielas mājām Nr. 7, 11
30.novembri no plkst.8:30 līdz plkst.20:00 pēc sekojošām adresēm -
•    Kauņas ielas mājām Nr. 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148, 148-a, 150, 154, 156, 158-a
•    Aglonas ielas mājai Nr.3  

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Seminars Daugavpili 28.11.2023

Daugavpils iedzīvotāji, kuru īpašumā ir decentralizētās notekūdeņu iekārtas , tiek aicināti uz informatīvu semināru "Centralizētās kanalizācijas priekšrocības un decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu sistēmu (izsmeļamās akas, krājbedres, septiķi u.tml.) apsaimniekošana", kas notiks 28. novembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 Daugavpils pilsētas domē (Kr.Valdemāra iela 1, Mazajā sēžu zālē (2.stāvā))

SEMINARA DIENAS KĀRTĪBA

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (Višķu - A.Pumpura ielu krustojumā)š.g. 23.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 162 (dz.2), 164, 168
•    M.Viļņas ielas mājām Nr. 5, 5-a
•    Višķu ielas mājām Nr. 3, 5, 6, 12-a, 14, 16

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā apkārtnē  tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni (plānota vieta -Višķu 14 vai Višķu 16).
Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 6.decembrī plkst. 10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.

18 novembris 372 UDENS

Novembris ir Latvijas mēnesis, kad svinam mūsu valsts 105.dzimšanas dienu un pieminam tos, pateicoties, kuriem pirms vairāk nekā simts gadiem izsapņotais sapnis par savu neatkarīgu valsti tika piepildīts.

 Daugavpils aicina svinēt Latvijas svētkus kopā, baudot plašu un daudzveidīgu pasākumu programmu - https://www.daugavpils.lv/afisa/valsts-svetki-daigavpili-2023

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (A.Pumpura ielā 139 un Ziemeļu ielā 7 ) , š.g. 17.novembrī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimes dažās mājās, proti:

no plkst.8:30 līdz plkst.15:30 pēc sekojošām adresēm -

•    A.Pumpura ielas mājām Nr.139, 141, 145, 154-b, 156, 162

no plkst.8:30 līdz plkst.22:00 pēc sekojošām adresēm -

•    Ziemeļi ielas mājām Nr. 8,9
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.150

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā apkārtnē (Ziemeļu 8) tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni .

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.