SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada 30.maija līdz 2.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3.rezervuāra dezinfekcija.

1 bistamas un prioritaras vielas 1080x1080px 01

Saistībā ar MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” grozījumu stāšanos spēkā, kuru dēļ ir papildinātas prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu (sadzīves, ražošanas un lietus ūdeņu sajaukuma) apsaimniekošanu un monitoringu,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoja vizuālās uzskates materiālus par izmaiņas būtībām, kas saistītas gan vides aizsardzības iestādēm, gan ražotnes un komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem .

SIA “Daugavpils ūdens” aicina ražotņu operatorus, kas  izmanto, ražo vai rada prioritārās vielas (PV) un bīstamas vielas (BV) un novada notekūdeņus Daugavpils pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā iepazīties ar  sagatavoto skaidrojošo informāciju un nodrošināt Noteikumu Nr.34 prasību izpildi norādītajos termiņos.

Infografikas datnes elektroniskā veidā ir pieejamas  ŠEIT, kā arī tās ir publicētas VARAM interneta vietnē www.varam.gov.lv un VVD interneta vietnē www.vvd.gov.lv
Ar MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" iespējams iepazīties: ŠEIT

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2024.gada 17.maija līdz 19.maijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens atdzelžošanas stacijas 2.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada 10.maija līdz 12.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 2.rezervuāra dezinfekcija.

 

lkarogs

KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKS SVĒTKOS:

3.maijā - 8:00 – 15:00
4.-6.maijā – BRĪVS

 

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2024.gada 20.maijā plkst.10:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Daugavpils ūdens” 2023.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

3. SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekļa iecelšana.

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2024.gada 26.aprīļa līdz 28.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens atdzelžošanas stacijas 1.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2024.gada 25.aprīlī plkst. 10:30, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises datuma grozīšanu.
Kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2024.gada 29.aprīlī plkst. 13:00.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 18.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Vaļņu ielas mājai Nr. 41

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada 18.aprīļa līdz 21.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 1.rezervuāra dezinfekcija.