Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” mājas-lapas  sadaļā  “Attīstības stratēģija  un projekti”  ir izvietota informācija par ERAF projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” aktivitātēm