18 .novembra 43

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka š.g. 23.februārī sakarā ar ūdensvada avārijas remonta darbiem Centra mikrorajonā  ir iespējami dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās lokāli gadījumi pilsētas sadales tīklos, par kuriem lūdzam paziņot uzņēmuma dispečeram pa tālr.  654 24251 vai  20229913.

Papildināts -Avārijas likvidācijas laikā  ( maģistrālā  ūdensvada Ø 600 mm bojājumu novēršanā) tika paveikti nepieciešami  pārslēgumi un visiem klientiem tika nodrošināta  nepārtraukta   ūdensapgāde.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par iespējamām sagādātajām neērtībām.