SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 27.februārī no  plkst.8:00 līdz plkst.17:00, sakarā ar avārijas likvidēšanu Gimnāzijas ielā tiek izmainīta ceļu kustības organizācija Centra mikrorajonā  - sk.shēmu