SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām),
 2018.gada 16.aprīlī no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru un mikrorajona “Križi”  ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.