SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā  no 2018.gada 19.aprīļa līdz 21.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” ūdens attīrīšanas stacijas divu rezervuāru  un Kalkūnu mikrorajona ūdensvada  sadales tīklu dezinfekcija.