SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem objektā “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībā līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam, Daugavpilī”, kurus veiks СBF SIA “BINDERS”, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana

23.04.2019. no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Malu ielas mājām Nr. 2-a, 2-c
•    Muitas ielas mājām Nr.3-l, 3-p

24.04.2019. no plkst.10:00 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās ūdensvada sadales tīklos, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.