SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa), š.g.7.un 8. augustā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  :

7.augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Cialkovska ielas mājām  Nr. 4, 11/13
•    Arhitektu ielas mājai Nr. 10 (11.pamatskola)

8.augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Valkas ielas mājām  Nr. 4, 8, 13, 25, 25-a
•    Arodu ielas mājai Nr. 104-a

Gadījumā, ja remontdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas Ķīmijas un Jaunbūves mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.