SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem no 2019.gada 30.septembra līdz 7.oktobrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija  Grīvas mikrorajona Ēnu ielā  – sk. shēmu