SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada  avārijas remontdarbiem  no 2020.gada 17.februāra līdz 18.februārim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Jātnieku ielā (posmā no Liepājas ielas līdzAizpilsētas ielai ) - sk.shēmu