Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā, aicinām iedzīvotājus iespēju robežās vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus (www.latvija.lv; www.daugavpils.udens.lv un  www.daugavpils.lv ) un interesējošos jautājumus risināt attālināti, izvairoties no klientu pieņemšanas vietu apmeklēšanas klātienē.

Saziņas iespējas ar SIA “Daugavpils ūdens”nodaļām:
•    Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Realizācijas un kontroles nodaļas vadītājs – 654 07508, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Avārijas dienests– tālr.654 24251 vai m.t. 20229913, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītājs – tālr. 65407521, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Tehniskās nodaļas vadītājs – tālr.654 47818, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Ūdensskaitītāju verifikācijas jautājumi  - taļr. 654 23961 vai m.t. 20229962, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorijas vadītāja – tālr. 654 07503, e-mail- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
•    Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, e-mail- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tāpat aicinām pastiprināti ievērot higiēnas prasības un visas citas ar esošo situāciju saistītās noteiktās rekomendācijas.
Sekojam līdzi aktuālajai informācijai, esam atbildīgi, saudzējam sevi un apkārtējos!