Pamatojoties uz š.g. 12.martā LR MK rīkojumu Nr.103  par izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, SIA “Daugavpils ūdens” drošības nolūkos no š.g. 16.marta līdz 14.aprīlim klientu klātienes apmeklējumus nepieņems. Nepieciešamie pakalpojumi iespēju robežās tiks nodrošināti attālināti.
Ierobežojums attiecas uz Klientu apkalpošanas centru , Tehnisko daļu  un uzņēmuma vadības un specialistu pieņemšanu -  Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. (pilns teksts)