SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvdarbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 2020.gada 27.marta mainīta ceļu kustības organizācija Judovkas mikrorajona:

no 27.03.līdz 05.05.2020.Tabores, Īsā un Austrumu ielu rajonā– sk. shēmu

no 27.03. līdz 26.06.2020. Demenes, Vakara un Zemnieku ielu rajonāsk.shēmu