KF projekts Daugavpili 1

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka ārkārtas situācijas darbības laikā COVID-19 slimības izplatības dēļ, uzņēmums nodrošina tikai pamatdarbību, proti, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem notiek attālinātā režīmā, ir apturēta arī maksas pakalpojumu sniegšana (t.sk. būvniecības darbi  nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansētas programmas ietvaros).

     Tomēr, jā šajā periodā namīpašnieks ir gatavs turpināt nekustamā īpašuma pieslēgšanas procedūru  pilsētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (jau ir izstrādāts projekts), tam  ir iespēja ar “Daugavpils ūdens” speciālistu starpniecību piesaistīt būvdarbu izpildei firmas, ar kurām pēc paveiktās iepirkuma procedūras DŪ-2020/2 rezultātiem ir noslēgtas vienošanās  par būvdarbu veikšanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai pilsētas centralizētajām  sistēmām (pēc Saistošo noteikumu Nr.44„Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” nosacījumiem).

    Sakarā ar to SIA “Daugavpils ūdens” lūdz topošos klientus paziņot par savu vēlmi izmantot šo iespēju, sniedzot iesniegumu (brīvā formā) uz  e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot uz tālr. 654 44565.  Katrs iesniegums tiks izskatīts individuāli un “Daugavpils ūdens” speciālisti informēs namīpašnieku par dokumentu noformēšanas kārtību  un būvdarbu veikšanas  nosacījumiem  (iesniegumā lūdzam norādīt Jums ērtāko saziņas kanālu (veidu)).