piesleg.izveid

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka ir pienācis labākais  laiks celtniecības darbiem  un aicina namīpašniekus izmantot iespēju pieslēgt savu īpašumu  pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem. Piedāvājam detalizētu informāciju,  kā  to praktiski izdarīt (sk.šeit).  
!Piedāvājums ir lietderīgs arī Judovkas mikrorajona iedzīvotajiem , kuri plāno izveidot pieslēgumu pēc būvniecības darbu pabeigšanas projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas mikrorajonā, Daugavpilī” ietvaros.