judovka09062020

SIA “Daugavpils ūdens” realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”. Būvprojektā katrai dzīvojamai mājai Judovkas rajonā norādītas pieslēgumu vietas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē Judovkas rajona iedzīvotājus, ka 2020.gada 11.jūnijā plkst.17:30 Riekstu un Zemnieku ielu krustojumā notiks ģenerāluzņēmēja SIA “LAGRON” un SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem.

Tikšanās laikā SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvji izskaidros kārtību, kādā dzīvojamās mājas tiks pieslēgtas maģistrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Turpmāk plānots organizēt tikšanās arī citās Judovkas rajona ielās, kur tiks izbūvēti tīkli.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.