SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem  2020.gada 19.jūnijā tiek mainīta ceļu kustības organizācija pilsētas Centra  mikrorajona Alejas ielā - sk.shēmu