SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, no š.g. 22. jūlija līdz 31.augustam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā: autotransporta kustība Kurpnieku ielā  tiek slēgta,  tai pieguļošajās ielās – izmainīta (sk. shēmu);

Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmēm!