SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem (Smilšu ielā 92)  2020.gada 29. un 30.jūlijā  tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija pilsētas Ķīmijas mikrorajona Arhitektu ielā - sk.shēmu