5

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais paziņojums  par Neatliekamo pasākumu plāna izpildes gaitu  avārijas seku novēršanai dūņu laukos “Križi” - sk.šeit